• GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów geografia i gospodarka przestrzenna 

  Dlaczego geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim?

  Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim stwarzają unikalną szansę rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą.

  Studia odbywają się według indywidualnego programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech możliwych ścieżek specjalizacyjnych:

  1. geografia fizyczna,
  2. geografia społeczno-ekonomiczna,
  3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,
  4. turystyka.

   

  Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS.

  Elementem studiów są praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wiedzą nabywaną na studiach.

  Studenci działają w najstarszym Kole Geografów w Polsce założonym w 1881 roku, Samorządzie Studentów oraz European Asocciation for Students and Young Geographers (EGEA), które organizują zarówno wydarzenia naukowe, takie jak konferencje, seminaria i wykłady, jak i kulturalne, do których należą festiwale muzyczne, gry na orientacje i zawody sportowe. Umożliwiają ponadto wyjazdy do ośrodków uniwersyteckich w całej Europie w ramach wymian i kongresów międzynarodowych.

  Finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej mogą otrzymać stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki (zobacz www.wgig.uj.edu.pl/specjalnie-dla-olimpijczykow).

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku geografia i gospodarka przestrzenna mają możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunkach geografia, e-gospodarka przestrzenna oraz wielu innych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadają wiedzę i umiejętności otwierające im możliwości pracy w różnych instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym. Osoby zainteresowane mogą także rozpocząć cykl zajęć kończących się na drugim stopniu studiów uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź stronę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej https://geo.uj.edu.pl/studiuj-z-nami.

  Informacje na temat kryteriów kwalifikacji i terminów znajdziesz również na stronach systemu IRK: https://irk.uj.edu.pl/pl/, gdzie można się zarejestrować. 

  https://www.facebook.com/IGiGP/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów geologia

  Dlaczego geologia na UJ?

  Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapewnia atrakcyjne studia I i II stopnia na kierunku geologia oraz doktorskie z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, w tym kursy terenowe w kraju i zagranicą, wykorzystujące najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną oraz specjalistyczne laboratoria. Od lutego 2017 roku zajęcia dla studentów odbywają się w nowoczesnej siedzibie zlokalizowanej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Geologia na UJ to studia dla ambitnych osób, pragnących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i horyzonty poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcami, wybitnymi specjalistami i pasjonatami w swoich dziedzinach. Część kursów prowadzona jest przez zagranicznych wykładowców w języku angielskim. Studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów i wyjazdów m.in. w ramach programów ERASMUS+, CEEPUS i MOST.

  Finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad mogą otrzymać stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki (zobacz www.wgig.uj.edu.pl/specjalnie-dla-olimpijczykow). Instytut wspiera także inicjatywy własne studentów takie jak zagraniczne wyjazdy badawcze w ramach działalności Koła Naukowego Geologów Studentów UJ (m.in. Islandia, Maroko), warsztaty i konferencje (np. Dni Geologii). Najlepsi studenci otrzymują stypendia z Funduszu Stypendialnego Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ (zobacz: www.ing.uj.edu.pl/stypendiumdyrektora).

  Instytut przy współpracy z przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi, m.in. branży wydobywczej i ochrony środowiska umożliwia odbycie staży zawodowych. Ponadto w ofercie dydaktycznej Instytutu znajdują się kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku geologia Instytutu Nauk Geologicznych UJ posiadają bardzo szeroką wiedzę geologiczną pozwalającą im odnajdywać się zarówno na rynku pracy przedsiębiorstw komercyjnych, jak również w świecie akademickim oraz ambitnych projektów badawczych. Swobodnie poruszają się także w tematyce geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwia im zatrudnienie w instytucjach zajmujących się nie tylko bogactwami naturalnymi ale także gospodarką cyrkularną i monitoringiem środowiska, w tym zanieczyszczeniem atmosfery.

  Po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Państwowej Służbie Geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, działach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii różnych szczebli) oraz placówkach akademickich i naukowych. Do grona absolwentów geologii UJ należą Główny Geolog Kraju, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego oraz wielu innych, uznanych w kraju i zagranicą geologów (zobacz: www.ing.uj.edu.pl/absolwent).

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź stronę Instytutu Nauk Geologicznych: www.ing.uj.edu.pl/kandydat. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz również na stronach systemu IRK: https://irk.uj.edu.pl/pl/, gdzie będziesz mógł się zarejestrować.

  https://youtu.be/FofMqgutnpQ

  https://www.facebook.com/ujgeologia/

  https://www.youtube.com/user/infoinguj\/

  https://www.instagram.com/ujgeologia/

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  
  	

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów geografia 

  Dlaczego geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim?

  Studia magisterskie na kierunku geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim stwarzają szansę doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Studia odbywają się według indywidualnego programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej gamy kursów do wyboru w ramach sześciu możliwych ścieżek specjalizacyjnych:

  1. funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
  2. hydrologia, meteorologia i klimatologia,
  3. geografia społeczno-ekonomiczna,
  4. rozwój lokalny i regionalny,
  5. turystyka,
  6. systemy informacji geograficznej.

  Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego absolwent jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej hydrologia, meteorologia i klimatologia absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na analizowanie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w przestrzeni, w tym m.in. ocenę tendencji zmian klimatu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych, prognozowanie pogody, ochronę zasobów wodnych w ujęciu ilościowym i jakościowym.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej turystyka absolwent dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej geografia społeczno-ekonomiczna absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej rozwój lokalny i regionalny absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

  Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej systemy informacji geograficznej absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie ich zastosowań. Potrafi wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych i praktycznych, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym) z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE).

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku geografia posiadają wiedzę i umiejętności otwierające im możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach publicznych i firmach prywatnych.

  Przygotowani są do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, państwowej służbie hydrologicznej i meteorologicznej, organach administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, oraz wszelkich instytucjach i firmach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych (geograficznych). Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent może także uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

  Osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym mają możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie nauk o Ziemi i środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych lub w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na studiach podyplomowych UNIGIS lub studiach podyplomowych Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź stronę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej https://geo.uj.edu.pl/studiuj-z-nami. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji i terminów znajdziesz również na stronach systemu IRK: https://irk.uj.edu.pl/pl/, gdzie można się zarejestrować.

  https://www.facebook.com/IGiGP/

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów e-gospodarka przestrzenna 

  Dlaczego e-gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim?

  Kierunek studiów e-gospodarka przestrzenna to nowa jakość na polskim rynku, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Powstał z myślą o osobach, które chcą w przyszłości zajmować się zarządzaniem przestrzenią w oparciu o najnowsze technologie geoinformatyczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu przyrodniczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru.

  Studia skierowane są do absolwentów kierunków przyrodniczych, społecznych i technicznych studiów I stopnia uczelni polskich i zagranicznych. Łączą pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska z kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. W ramach kształcenia duży nacisk położony jest na wykorzystanie e-learningu. Ważnym elementem jest także przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy.

  Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku e-gospodarka przestrzenna potrafią analizować dane przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych oraz wykorzystywać narzędzia geoinformatyczne do zarządzania przestrzenią. Pozwala im to znajdywać zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

  Osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym mają możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w zakresie nauk o Ziemi i środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a także na studiach podyplomowych UNIGIS lub studiach podyplomowych Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź stronę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej https://geo.uj.edu.pl/studiuj-z-nami. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji i terminów znajdziesz również na stronach systemu IRK: https://irk.uj.edu.pl/pl/, gdzie można się zarejestrować.

  https://www.facebook.com/egeouj/?epa=SEARCH_BOX

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów earth sciences in a changing world

  Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie geografii i geologii, a także o przekształceniach antropogenicznych w środowisku i ich wpływie na życie społeczności lokalnych oraz zmiany w skali globalnej. Studenci doskonalą umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz prowadzenia podstawowych prac analitycznych zarówno indywidualnie, jak i w ramach pracy grupowej. Rozwijają umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno-ekonomicznego, odpowiedzialności obywatelskiej i niezależności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminów maturalnych z: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Damian Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to okres, w którym nikt się nie nudzi. Zajęcia, ćwiczenia, zajęcia terenowe ? studenci Geologii swoje grafiki mają wypełnione po brzegi. To intensywne studia; fajne, ciekawe. Zapraszam każdego na UJ

Krzysiek Ocena odpowiedz

Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. A Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim to kierunek dla każdego, kto chce zostać specjalistą w swojej dziedzinie.

Paulina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, która w fantastyczny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Nauka tutaj to spełnienie marzeń.

Maciek Ocena odpowiedz

Kierunek, który studiuję najlepiej świadczy o tym, że Uniwersytet Jagielloński to nowoczesna uczelnia. Jeśli chcecie zdobyć innowacyjny wykształcenie, dostosowane do potrzeb współczesności ? wybierzcie właśnie tę uczelnię.

Kamil Ocena odpowiedz

świetny wydział i super wykładowcy

świeży absolwent Ocena odpowiedz

plusy: dobre zaplecze dydaktyczne, praca w małych grupach, nowoczesny budynek, dobrze wyposażona biblioteka, strefy relaksu, dużo wyjazdów terenowych. minusy: mało użyteczne tematy prac magisterskich na geologii, w moim temacie raczej nie znajdę zatrudnienia

student Ocena odpowiedz

polecam