Dodaj do ulubionych

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku E-gospodarka przestrzenna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

E-gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek, który daje szansę na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Studenci poza tym uczą się, jak korzystać z najnowszych technologii geoinformatycznych – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Studenci dowiadują się również, jak w nowoczesny sposób kształtować środowisko oraz posługiwać się systemami informacji geograficznej, teledetekcją, geowizualizacją czy analizą przestrzenną. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem lokalnym, rewitalizacją czy planowaniem przestrzennym.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

E-gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku e-gospodarka przestrzenna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując E-gospodarka przestrzenna

Program studiów i przedmioty

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające się na tematach dotyczących przeprowadzania rewitalizacji obszarów miejskich, gospodarowaniem przestrzenią na terenach górskich i wyżynnych.

Uczęszczając na zajęcia poznasz i nauczysz się korzystać z najnowszych metod i technik pomocnych przy opracowywaniu danych przestrzennych.

Dodatkowo otrzymasz cenne wskazówki dotyczące opracowywania specjalistycznej dokumentacji. Dowiesz się także w jaki sposób przeprowadzać analizę środowiska i oceniać jego stan. Na uwagę zasługuje również fakt, że część zagadnień jest realizowana formie e-learningów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości różnych metod analizy danych przestrzennych
 • tworzenia baz danych
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi terenów chronionych, prawa, wpływu działalności człowieka na stan środowiska
 • znajomości zasad prowadzenia działalności na różnego rodzaju terenach
 • gromadzenia i opracowywania niezbędnej dokumentacji
 • stosowania poznanych metod i technik geoinformatycznych
 • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek e-gospodarka przestrzenna można realizować tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie odpowiednim wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku E-gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach oscyluje wokół zagadnień związanych z naukami geograficznymi przyrodniczymi, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek e-gospodarka przestrzenna będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć wiedzę z zakresu nauk geograficznych, przyrodniczych i technicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów związanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 

 • Modele i bazy danych przestrzennych
 • Analiza i wizualizacja danych przestrzennych
 • Gospodarka przestrzenna na obszarach górskich
 • Rewitalizacja miast

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku e-gospodarka przestrzenna wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się technik zarządzania przestrzenią przy użyciu najnowszych technologii geoinformatycznych.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób wdrażać metody planowania przestrzennego oraz zarządzać projektami z zakresu gospodarki przestrzennej.

Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Szukasz obszaru, w którym będziesz mógł się bez przeszkód realizować zawodowo? Studia magisterskie na kierunku E-gospodarka przestrzenna to doskonała propozycja dla wszystkich absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych.

Jeśli nie zdecydowałeś jeszcze w jakim kierunku chciałbyś dalej się kształcić to zapoznaj się możliwościami jakie oferuje zdobycie wykształcenia na kierunku E-gospodarka przestrzenna!

 

5. Gdzie studiować E-gospodarkę przestrzenną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek E-gospodarka przestrzenna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku E-gospodarka przestrzenna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku e-gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku e-gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek e-gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku E-gospodarka przestrzenna

Praca po studiach

Zastanawiasz się gdzie będziesz mógł pracować jako absolwent? Ukończenie studiów na kierunku E-gospodarka przestrzenna daje Ci możliwość zatrudnienia w jednostkach administracji państwowej, które zajmują się m.in. rewitalizacją, działalnością rozwojową na szczeblu lokalnym oraz regionalnym.

Oprócz tego jako absolwent pracę znajdziesz we wszelkiego rodzaju organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i uważasz, że sprawdzisz się w pracy w obszarze zarządzania przestrzenią, aplikuj na studia magisterskie na kierunku E-gospodarka przestrzenna!

 
Absolwent kierunku E-gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji państwowej
 • pracownik organizacji ochrony środowiska
 • pracownik instytucji zajmujących się analizą danych przyrodniczych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komentarze (0)