Dodaj do ulubionych

Geografia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geografia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Geografia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Geografia - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA STUDIA NIESTACJONARNE

GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA

GEOGRAFIA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię

Program studiów i przedmioty

W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko. W Twoim planie zajęć znajdą się przedmioty takie jak geografia osadnictwa, polityczna, regionalna Polski, regionalna świata; hydrologia i oceanografia, meteorologia i klimatologia, kartografia i topografia, teledetekcja czy gospodarka przestrzenna.

Dzięki nim między innymi, posiądziesz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu astronomii do określania relacji między Ziemi jako planetą, a zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze oraz umiejętności wykorzystywania praw fizyki i chemii do wyjaśniania genezy zjawisk występujących w środowisku czy prognozowania zachowania środowiska.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia podstawowych procesów gospodarczych
 • społeczeństwa współczesnego
 • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych z sieci stacji oraz własnych pomiarów
 • politycznego identyfikowania regionów konfliktowych i skutków globalizacji
 • określania wpływu zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka

Jak wyglądają studia na kierunku geografia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek geografia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk geograficznych i ścisłych.

 

Studia na kierunku geografia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne 

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku geografia będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i geograficznych. Ponadto, poznasz podstawowe dziedziny geografii, takie jak; kartografia, hydrologia, geomorfologia czy meteorologia.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Hydrologia i oceanografia
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Geografia rolnictwa i przemysłu
 • Geografia ludności i osadnictwa

Co więcej, studenci będą zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów geograficznych wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie licznych warsztatów oraz wyjazdów terenowych nauczysz się przetwarzania i analizowania danych pomiarowych.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób korzystać z systemu GIS. Studenci zdobędą również zdolności językowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby.

Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi.

 

5. Gdzie studiować geografię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek geografia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gografia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku geografia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia

Absolwent kierunku geografia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • szkołach
 • uniwersytetach
 • branży turystycznej
 • ośrodkach badawczych
 • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOGRAFIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA

Komentarze (0)