Geografia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi.

 

Program studiów i przedmioty

W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko. W Twoim planie zajęć znajdą się przedmioty takie jak geografia osadnictwa, polityczna, regionalna Polski, regionalna świata; hydrologia i oceanografia, meteorologia i klimatologia, kartografia i topografia, teledetekcja czy gospodarka przestrzenna. Dzięki nim między innymi, posiądziesz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu astronomii do określania relacji między Ziemi jako planetą, a zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze oraz umiejętności wykorzystywania praw fizyki i chemii do wyjaśniania genezy zjawisk występujących w środowisku czy prognozowania zachowania środowiska.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geografię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Geografia  stopień: (I)  (II)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • rozumienia podstawowych procesów gospodarczych
  • społeczeństwa współczesnego
  • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych z sieci stacji oraz własnych pomiarów
  • politycznego identyfikowania regionów konfliktowych i skutków globalizacji
  • określania wpływu zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA STUDIA NIESTACJONARNE

GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA

GEOGRAFIA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia

Absolwent kierunku geografia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • szkołach
  • uniwersytetach
  • branży turystycznej
  • ośrodkach badawczych
  • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOGRAFIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA

Komentarze (0)