Geografia i gospodarka przestrzenna

Geografia i gospodarka przestrzenna

Geografia i gospodarka przestrzenna studia – kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Rozsądne zagospodarowanie przestrzenią użytkową jest niezwykle ważne w dobie obecnej globalizacji i dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Tworzenie lokalnych strategii rozwoju pozwala między innymi na doskonałe wykorzystanie małej przestrzeni bez konieczności prowadzenia działań wyniszczających środowisko naturalne. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie grono pracowników wyspecjalizowanych w zakresie gospodarki przestrzennej. Od małego byłeś zafascynowany programami objaśniającymi procesy glebotwórcze, a nazwy poszczególnych wulkanów nie były dla ciebie tajemnicą? Jesteś zorganizowany i posiadasz ogromną orientację w terenie? Chciałbyś podążać drogą zawodową wyznaczaną przez szeroko rozumianą geodezję? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. 
 
Program studiów i przedmioty
Czego będziesz miał okazję się nauczyć podczas studiów na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna? Pierwszym zetknięciem z tym kierunkiem będzie przypomnienie zagadnień geograficznych i matematycznych, które są niezbędne do dalszego zagłębiania przewidzianej dla studiów wiedzy. W trakcie zajęć praktycznych nauczysz się obsługi specjalistycznych programów statystycznych, które w znacznym stopniu ułatwią twoją przyszłą pracę. Dowiesz się, w jaki sposób interpretować istniejące już dane oraz wyniki testów statystycznych i jak odnieść je do rzeczywistych procesów mających miejsce w przyrodzie. Dzięki wykładom prowadzonym przez praktyków planistyki i gospodarki przestrzennej zrozumiesz podstawowe relacje zachodzące między poszczególnymi sferami współczesnej gospodarki. Zdobędziesz także wiedzę na temat podstawowych procesów ekonomicznych oraz dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi w obszarze zainteresowania studiów. 
 
Praca po studiach
Jaką pracę podejmiesz jako absolwent studiów na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna? Jeżeli chciałbyś podjąć pracę biurową i nie nuży cię tak zwana "papierologia", będziesz mógł ubiegać się o stanowisko w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, gdzie zza blatu podejmiesz się nadzoru prawidłowości zachodzących w sferze gospodarki przestrzennej. Dla ceniących sobie pracę w terenie i związaną z tym względną swobodę, będzie istniała możliwość zatrudnienia się na stanowisku geodety. Jeśli natomiast czujesz się dobrze na pozycji lidera i uważasz, że przygotowywane przez ciebie plany zasługują na wcielenie ich w życie, doskonale odnajdziesz się w pracy z zespołem przygotowującym opracowania i dokumenty planistyczne. Ponadto bez problemu zatrudnisz się w agencjach rozwoju oraz firmach konsultingowych i doradczych, gdzie podstawą jest nawiązanie poprawnego kontaktu z klientem.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku media społecznościowe w zarządzaniu, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, geografia, WOS, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię i gospodarkę przestrzenną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki i statystyki
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych
 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych
 • rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych
 • rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Absolwent kierunku geografia i gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • członek zespołu przygotowującego opracowania i dokumenty planistyczne
 • geodeta 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komentarze (0)