Earth Sciences in a changing world

Earth Sciences in a changing world

Earth Sciences in a changing world - kierunek studiów

„In a changing world” w nazwie kierunku ma szczególne znaczenie. Świat już nie biegnie. Świat włączył tryby prędkości światła. Wszystko nieustannie się zmienia, technologia oferuje nowatorskie rozwiązania, rozwija się sztuczna inteligencja, w obszarze środowiska również wprowadza się niekonwencjonalne rozwiązania. Zarówno człowiek, jak i czynniki ekonomiczne mają ogromny wpływ na kondycję przyrody, dlatego regularnie powstają kolejne organizacje działające ku przywróceniu równowagi w środowisku, postulując ekologiczne hasła. Studia na kierunku earth sciences in a changing world to innowacyjny program edukacyjny, który podejmuje jeden z najważniejszych tematów w XXI wieku – działalności na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju przyrody. Jeśli aktywność ku polepszeniu sytuacji ekologicznej w kraju i za granicą to coś, w czym chciałbyś się spełnić, a zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie nie są Ci obojętne, earth sciences in a changing world to zdecydowanie najlepszy kierunek dla Ciebie. 
 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Staniesz się pożądanym na rynku specjalistą w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody. Zdobędziesz wiedzę z zakresu kompleksowej ochrony środowiska oraz projektów realizowanych przez różne organizacje rządowe oraz pozarządowe na rzecz ochrony przyrody. Dowiesz się, jakie procesy geograficzne i geologiczne wpływają na rozwój środowiska, jak zanalizować antropogenezę środowiska oraz w jaki sposób ocenić przemiany społeczne i ekonomiczne w kontekście ochrony środowiska. Poznasz możliwości implementacji systemów ochrony środowiska we wszystkich organizacjach, który fundamenty opierają się na działalności proekologicznej i zrównoważonym rozwoju przyrody. Nauczysz się analizować i interpretować zjawiska zachodzące w przyrodzie, poznasz metody zarządzania systemem środowiskowym oraz będziesz w stanie prognozować liczne zjawiska przyrodnicze, jak również wyciągać wnioski ku udoskonaleniu funkcjonowania poszczególnych systemów przyrodniczych. 
 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku earth sciences in a changing world? Jako absolwent tego nowatorskiego kierunku, opartego na multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kreowania wysoce ekologicznych systemów, z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytutach, które w innowacyjny sposób badają antropogenezę środowiska oraz analizują przemiany zachodzące w przyrodzie. Ponadto świetną alternatywą pracy jest zatrudnienie na stanowisku multidyscyplinarnego specjalisty ds. analiz stanu środowiska, pracownika wspierającego realizowanie inwestycji na rzecz ochrony przyrody zarówno w skali regionalnej, lokalnej, jak i międzynarodowej czy pracownika administracji rządowej i pozarządowej. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli wykwalifikowanego specjalisty w instytutach badawczych, ośrodkach naukowych czy jako pracownik akademicki. Doskonałym wariantem jest również podjęcie pracy w instytucjach, które zajmują się opracowywaniem i przygotowywaniem planów potencjalnych inwestycji na bazie rzeczywistego stanu środowiska. 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek earth sciences in a changing world na większości uczelni brane są pod uwagę: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując earth sciences in a changing world?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • kompleksowej ochrony środowiska
 • ochrony środowiska w ramach projektów realizowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe
 • geografii i geologii
 • antropogenezy środowiska oraz jego przeobrażeń zarówno przyrodniczych, ekonomicznych, jak i społecznych w skali narodowej i międzynarodowej
 • wdrażania systemów ochrony środowiska w instytucjach rządowych i pozarządowych
 • rozwoju programów na rzecz ochrony przyrody
 • implementacji zasad zrównoważonego rozwoju środowiska
 • analizy i interpretacji opracowań na rzecz środowiska
 • aktywności edukacyjnej na rzecz ochrony  przyrody
 • metod zarządzania środowiskiem
 • norm prawnych obowiązujących w obszarze ochrony przyrody
 • prognozowania zjawisk przyrodniczych
 • trendów środowiskowych oraz nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony przyrody

Gdzie będziesz pracował po kierunku earth sciences in a changing world?

Absolwent kierunku earth sciences in a changing world znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. analiz stanu środowiska
 • support w realizowaniu inwestycji na rzecz środowiska
 • pracownik instytutów badawczych 
 • pracownik administracji rządowej – inspektoratu ochrony środowiska, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub ministerstwa środowiska
 • pracownik administracji samorządowej – urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego lub urzędu powiatowego
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach zajmujących się opracowaniem stanu środowiska w aspekcie planowania potencjalnych inwestycji
 • pracownik akademicki
 • pracownik parków narodowych i krajobrazowych
 • edukator przyrodniczy w ramach akcji społecznych i proekologicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Komentarze (0)