Earth Sciences in a changing world

Earth Sciences in a changing world

Earth Sciences in a changing world - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
„In a changing world” w nazwie kierunku ma szczególne znaczenie. Świat już nie biegnie. Świat włączył tryby prędkości światła. Wszystko nieustannie się zmienia, technologia oferuje nowatorskie rozwiązania, rozwija się sztuczna inteligencja, w obszarze środowiska również wprowadza się niekonwencjonalne rozwiązania. Zarówno człowiek, jak i czynniki ekonomiczne mają ogromny wpływ na kondycję przyrody, dlatego regularnie powstają kolejne organizacje działające ku przywróceniu równowagi w środowisku, postulując ekologiczne hasła. Studia na kierunku earth sciences in a changing world to innowacyjny program edukacyjny, który podejmuje jeden z najważniejszych tematów w XXI wieku – działalności na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju przyrody. Jeśli aktywność ku polepszeniu sytuacji ekologicznej w kraju i za granicą to coś, w czym chciałbyś się spełnić, a zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie nie są Ci obojętne, earth sciences in a changing world to zdecydowanie najlepszy kierunek dla Ciebie. 
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Staniesz się pożądanym na rynku specjalistą w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody. Zdobędziesz wiedzę z zakresu kompleksowej ochrony środowiska oraz projektów realizowanych przez różne organizacje rządowe oraz pozarządowe na rzecz ochrony przyrody. Dowiesz się, jakie procesy geograficzne i geologiczne wpływają na rozwój środowiska, jak zanalizować antropogenezę środowiska oraz w jaki sposób ocenić przemiany społeczne i ekonomiczne w kontekście ochrony środowiska. Poznasz możliwości implementacji systemów ochrony środowiska we wszystkich organizacjach, który fundamenty opierają się na działalności proekologicznej i zrównoważonym rozwoju przyrody. Nauczysz się analizować i interpretować zjawiska zachodzące w przyrodzie, poznasz metody zarządzania systemem środowiskowym oraz będziesz w stanie prognozować liczne zjawiska przyrodnicze, jak również wyciągać wnioski ku udoskonaleniu funkcjonowania poszczególnych systemów przyrodniczych. 
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku earth sciences in a changing world? Jako absolwent tego nowatorskiego kierunku, opartego na multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kreowania wysoce ekologicznych systemów, z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytutach, które w innowacyjny sposób badają antropogenezę środowiska oraz analizują przemiany zachodzące w przyrodzie. Ponadto świetną alternatywą pracy jest zatrudnienie na stanowisku multidyscyplinarnego specjalisty ds. analiz stanu środowiska, pracownika wspierającego realizowanie inwestycji na rzecz ochrony przyrody zarówno w skali regionalnej, lokalnej, jak i międzynarodowej czy pracownika administracji rządowej i pozarządowej. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli wykwalifikowanego specjalisty w instytutach badawczych, ośrodkach naukowych czy jako pracownik akademicki. Doskonałym wariantem jest również podjęcie pracy w instytucjach, które zajmują się opracowywaniem i przygotowywaniem planów potencjalnych inwestycji na bazie rzeczywistego stanu środowiska. 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek earth sciences in a changing world na większości uczelni brane są pod uwagę: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując earth sciences in a changing world?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • kompleksowej ochrony środowiska
 • ochrony środowiska w ramach projektów realizowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe
 • geografii i geologii
 • antropogenezy środowiska oraz jego przeobrażeń zarówno przyrodniczych, ekonomicznych, jak i społecznych w skali narodowej i międzynarodowej
 • wdrażania systemów ochrony środowiska w instytucjach rządowych i pozarządowych
 • rozwoju programów na rzecz ochrony przyrody
 • implementacji zasad zrównoważonego rozwoju środowiska
 • analizy i interpretacji opracowań na rzecz środowiska
 • aktywności edukacyjnej na rzecz ochrony  przyrody
 • metod zarządzania środowiskiem
 • norm prawnych obowiązujących w obszarze ochrony przyrody
 • prognozowania zjawisk przyrodniczych
 • trendów środowiskowych oraz nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony przyrody

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku earth sciences in a changing world?

Absolwent kierunku earth sciences in a changing world znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. analiz stanu środowiska
 • support w realizowaniu inwestycji na rzecz środowiska
 • pracownik instytutów badawczych 
 • pracownik administracji rządowej – inspektoratu ochrony środowiska, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub ministerstwa środowiska
 • pracownik administracji samorządowej – urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego lub urzędu powiatowego
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach zajmujących się opracowaniem stanu środowiska w aspekcie planowania potencjalnych inwestycji
 • pracownik akademicki
 • pracownik parków narodowych i krajobrazowych
 • edukator przyrodniczy w ramach akcji społecznych i proekologicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Komentarze (0)