• INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Informatyka wyposażą Cię w kompetencje dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Wybierając tę propozycję kształcenia będziesz miał możliwość zdobyć umiejętności z zakresu programowania, tworzenia oraz przesyłania danych za pomocą różnorodnych narzędzi. Absolwenci kierunku Informatyka na Społecznej Akademii Nauk potrafią także korzystać z najnowszych osiągnieć technologicznych.

   

  Dlaczego warto?

  • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
  • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
  • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
  • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
  • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych 
  • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy
  • Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
  • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
  • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu zagadnień informatyki, takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Absolwent może podjąć pracę jako:

  • informatyk w firmie sektora IT lub jednostkach administracji publicznej (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
  • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • specjalista ds. rozwoju oprogramowania
  • administrator sieci teleinformatycznych
  • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
  • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych
  • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach
  • specjalista w studiach projektowych
  • administrator systemów internetowych (webmaster)

   

  Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

Martyna Ocena

Wybrałem studia informatyczne w Społecznej Akademii Nauk przez wiele specjalności, które daje uczelnia. Jeśli chcesz zostać webmasterem, designerem czy dbać o bezpieczeństwo baz danych ? to tutaj wszystkiego cię nauczą


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: