• INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Informatyka wyposażą Cię w kompetencje dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Wybierając tę propozycję kształcenia będziesz miał możliwość zdobyć umiejętności z zakresu programowania, tworzenia oraz przesyłania danych za pomocą różnorodnych narzędzi. Absolwenci kierunku Informatyka na Społecznej Akademii Nauk potrafią także korzystać z najnowszych osiągnieć technologicznych.

   

  Dlaczego warto?

  • studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT
  • warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć
  • nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych
  • zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.)
  • możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych 
  • program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy
  • Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium
  • uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka
  • możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu zagadnień informatyki, takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Absolwent może podjąć pracę jako:

  • informatyk w firmie sektora IT lub jednostkach administracji publicznej (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
  • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • specjalista ds. rozwoju oprogramowania
  • administrator sieci teleinformatycznych
  • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
  • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych
  • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych
  • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach
  • specjalista w studiach projektowych
  • administrator systemów internetowych (webmaster)

   

  Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

   


  Studia II stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

Opinie (1)

Martyna Ocena

Wybrałem studia informatyczne w Społecznej Akademii Nauk przez wiele specjalności, które daje uczelnia. Jeśli chcesz zostać webmasterem, designerem czy dbać o bezpieczeństwo baz danych ? to tutaj wszystkiego cię nauczą


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: