Pedagogika studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Pedagogika studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku pedagogika można podjąć na 11 uczelniach prywatnych - niepublicznych: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Szkoła Główna Krajowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

Pedagogika studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

1. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Społecznej Akademii Nauk w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4240 zł) 
 • online

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z psychologii, socjologii, a także lubisz pracować z dziećmi i łatwo nawiązujesz z nimi kontakt, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. W ofercie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów znajdzie coś dla siebie, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną,
 • doradztwo zawodowe i personalne.

Będąc studentem na kierunku Pedagogika, zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, ale także poznasz podstawy psychologii, pedagogiki, a także socjologii, dzięki którym dowiesz się, jak pracować z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi. W trakcie studiów będziesz również mieć okazję do doskonalenia swoich umiejętności z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika to m.in. metodyka badań, dydaktyka, język obcy, wstęp do pedagogiki, psychologia, a także socjologia. Jako student będziesz mieć również okazję do doskonalenia swoich umiejętności w praktyce w czasie obowiązkowych praktyk zawodowych, które możesz odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika możesz podjąć zatrudnienie m.in. w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach, poradniach specjalistycznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, a także w służbie zdrowia.

Dowiedz się więcej

 

2. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika będące propozycją Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

Pedagogika jest świetną propozycją dla osób, które lubią pracę z dziećmi, a także chciałyby zajmować się pracą np. w resocjalizacji lub jako doradcy zawodowi. Dlatego, jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu psychologii i pedagogiki, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. W ofercie Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • promocja zdrowia i działania prozdrowotne,
 • pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień,
 • wychowawca i opiekun dziecka,
 • zarządzanie oświatą,
 • animacja medialno-kulturalna,
 • pedagogika opiekuńczo-socjalna,
 • terapia pedagogiczna,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • edukacja grup zróżnicowanych.

Studiując kierunek studiów Pedagogika w Warszawie, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu rozwoju człowieka i funkcjonowania jego psychiki. W zależności od wybranej specjalności będziesz rozwijać się również w jednej dziedzinie związanej z pedagogiką, dzięki czemu będziesz mieć szansę na zostanie specjalistą w tym kierunku. Jako student będziesz również mieć okazję do poszerzenia swoich kompetencji miękkich z zakresu m.in. negocjacji i mediacji, co jest niezwykle przydatne nie tylko w życiu zawodowym, ale także i prywatnym.

W programie studiów na kierunku Pedagogika możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które najczęściej uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. metodyka pracy, dydaktyka, podstawy psychologii, wstęp do pedagogiki, a także filozofia i wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym. W planie możemy także znaleźć godziny przeznaczone na praktyki zawodowe.

Będąc absolwentem kierunku studiów Pedagogika, możesz szukać zatrudnienia m.in. w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologicznych, internatach, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, a także w domach opieki. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Wszej Szkoły Bankowej w Warszawie realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne 

Pedagogika jest ciekawą propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu wychowania, pracy z dziećmi, a także doradztwa lub coachingu. Dlatego, jeśli powyższe zagadnienia wydają ci się ciekawe, a także chcesz rozwijać się w zakresie m.in. psychologii, to ten kierunek studiów może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu każdy z nich może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • andragogika z doradztwem personalno-zawodowym,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym,
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką.

Decydując się na kierunek studiów Pedagogika w Warszawie, będziesz mieć szansę na rozwinięcie swoich umiejętności w zakresie psychologii i socjologii. Jako student dowiesz się, jak wygląda rozwój człowieka na poszczególnym etapie jego życia od najmłodszych lat. W zależności od specjalności dowiesz się również, jak pracować m.in. z dorosłymi.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku studiów Pedagogika, bardzo często są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. pedagogika ogólna, wstęp do pedagogiki, wstęp do psychologii, język obcy, logika, a także metodyka. Studenci są również zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych, a także lektoratu z wybranego języka obcego.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika czeka na ciebie wiele możliwości zawodowych, które często wiążą się z ukończonym kierunkiem studiów. Możesz znaleźć pracę m.in. w szkołach, ośrodkach wychowawczych, domach opieki, przedszkolach i żłobkach, przychodniach, a także w klubach seniora. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

4. Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu pedagogiki, psychologii i lubisz pracę z dziećmi, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. Dlatego, jeśli przedmioty humanistyczne i ścisłe nie sprawiają ci kłopotów, to ten kierunek może być właśnie dla ciebie. W ofercie Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • pedagogika kryminologiczno-sądowa,
 • edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Będąc studentem na kierunku Pedagogika w Warszawie, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu m.in. psychologii i socjologii, co umożliwi ci zrozumienie, jak wychowywać dziecko czy nakierowywać dorosłą osobę na właściwą drogę w procesie resocjalizacji. Jako student będziesz mieć również szansę na rozwijanie się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, w ramach której będziesz mógł zostać specjalistą w danej dziedzinie. 

W programie studiów na kierunku Pedagogika możemy znaleźć wiele ciekawych przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów ogólnych to m.in. metodyka badań, język obcy, wstęp do psychologii, wstęp do pedagogiki, a także socjologia. Plan zajęć obejmuje również wiele godzin praktyk zawodowych, które w przyszłości zwiększają szanse na szybsze znalezienie pracy przez absolwenta w interesującym go zawodzie.

Jako absolwent Pedagogiki możesz podjąć zatrudnienie w wielu placówkach m.in. szkołach, przedszkolach, domach opieki, firmach konsultingowych, biurach karier, sądach, a także w pogotowiach opiekuńczych. Będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

5. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika będące ofertą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie realizowane są w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne 

Pedagogika jest ciekawą opcją dla osób, które interesują się wychowaniem wczesnoszkolnym, pracą z najmłodszymi, a także dla tych, którym łatwo przychodzi nawiązywanie kontaktów z dziećmi. Dlatego, jeśli jesteś jedną z tych osób, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to:

 • opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży.

Jako student na kierunku Pedagogika będziesz mieć okazję do rozwijania swojej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, a także metodyki nauczania. Dowiesz się, jak funkcjonują dzieci i czym jest to spowodowane, a także poznasz zasady wspierania najmłodszych na każdym etapie ich rozwoju. Dodatkowo będziesz mieć także szansę do rozwijania się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika to m.in. filozofia, psychologia społeczna, wstęp do psychologii, wstęp do pedagogiki, język obcy, logika, a także dydaktyka. W trakcie studiów będziesz również zobowiązany do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, które możesz odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Będąc absolwentem Pedagogiki możesz podjąć zatrudnienie m.in. w centrach rozwoju kadr, szkołach, przedszkolach, żłobkach, firmach szkoleniowych, organizacjach charytatywnych, policji, a także w domach opieki. Jako student jesteś również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej np. przedszkola lub firmy szkoleniowej.

Dowiedz się więcej

 

6. Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika będące propozycją Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z pogranicza nauk psychologicznych, pedagogicznych, a także socjologicznych oraz lubisz pracować z dziećmi, to kierunek studiów Pedagogika może cię zainteresować. W ofercie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika senioralna,
 • resocjalizacja,
 • pedagogika kultury.

Będąc studentem kierunku Pedagogika, będziesz mieć szansę rozwijać się nie tylko w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, ale także i podstaw psychologii i pedagogiki. Jako student poznasz zagadnienia m.in. z resocjalizacji, a także i wychowania, i rozwijania dzieci na różnych etapach ich życia. Będziesz również mieć okazję do nauki o pracy ze starszymi osobami np. w domach opieki. W ramach studiów będziesz również mieć okazję do rozwinięcia swoich umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika, często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. wstęp do pedagogiki, filozofia, logika, język obcy, dydaktyka, a także resocjalizacja. Studenci są również zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika możesz podjąć zatrudnienie m.in. w szkołach, przedszkolach, zakładach karnych, domach opieki, klinikach, siłowniach, biurach karier, żłobkach, a także w firmach szkoleniowych.

Dowiedz się więcej

 

7. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie realizowany jest w systemie jednostopniowym jako trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.  

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne

Jeśli lubisz pracę z dziećmi i interesujesz się zagadnieniami z zakresu psychologii i socjologii, to kierunek studiów Pedagogika może być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie Collegium Verum możesz znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • psychopedagogika,
 • pedagogika zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • animator kultury,
 • terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wwrd) i współpraca z jego rodziną.

Wybierając kierunek studiów Pedagogika w Warszawie, będziesz mieć szansę na rozwinięcie się nie tylko w szerokich aspektach pedagogiki, ale także i w zakresie wybranej przez ciebie specjalności. Jako student dowiesz się m.in. jak zajmować się dziećmi i uczyć je poprzez zabawę, dzięki animacji czasu, a także szczegółowo poznasz ich rozwój. Będziesz również mieć szansę na poznanie zagadnień z zakresu psychiatrii. W trakcie studiów również będziesz zobowiązany do zaliczenia lektoratu z wybranego języka obcego.

W programie studiów na kierunku Pedagogika możemy znaleźć wiele przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. podstawy pedagogiki, wstęp do psychologii, socjologia, metodyka, marketing, język obcy, a także komunikacji. Jako student będziesz również zobligowany do zaliczenia praktyk zawodowych w wybranej przez ciebie placówce.

Absolwenci kierunku studiów Pedagogika, mogą podjąć zatrudnienie m.in. w domach dziecka, placówkach wychowania pozaszkolnego, prywatnych poradniach psychologicznych, klinikach, szpitalach, domach opieki, świetlicach, a także w ośrodkach resocjalizacyjnych. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

8. Uczelnia Korczaka w Warszawie

Pedagogika będąca propozycją Uczelni Korczaka w Warszawie realizowana jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne

Pedagogika jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii, rozwoju dziecka, a także pracą socjalną i resocjalizacją. Dlatego, jeśli przedmioty m.in. społeczne i humanistyczne nie sprawiają ci trudności, to kierunek studiów Pedagogika może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uczelni Korczaka w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • terapia pedagogiczna i socjoterapia.

Będąc studentem na kierunku Pedagogika, będziesz mieć szansę na zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i nauk o wychowaniu. Jako student rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, a także sztukę negocjacji i mediacji, co może być niezwykle przydatne w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W trakcie studiów będziesz mieć również okazję do zdobycia wiedzy z zakresu wybranej przez ciebie specjalności.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku studiów Pedagogika w Warszawie to m.in. wstęp do pedagogiki, socjologia edukacji, metodyka nauczania, wstęp do psychologii. Logika, filozofia, a także wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym. Jako student będziesz również zobowiązany do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie jako absolwent możesz podjąć zatrudnienie m.in. w instytucjach oświaty, świetlicach szkolnych, instytucjach profilaktyki społecznej, sądach, policji, a także w placówkach wychowawczych i domach opieki.

Dowiedz się więcej

 

9. Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika będące propozycją Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4340 zł)

Jeśli interesujesz się pracą z dziećmi, a w przyszłości chciałbyś pracować w przedszkolu lub zajmować się resocjalizacją, to kierunek studiów Pedagogika może być dla ciebie ciekawą ofertą. W ofercie Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • logopedia,
 • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Decydując się na kierunek studiów Pedagogika, będziesz mieć szansę na rozwijanie się w zakresie psychologii, a także nauk o człowieku i wychowaniu, dzięki czemu w przyszłości łatwiej przyjdzie ci nawiązywanie kontaktu z dziećmi, a także dorosłymi. Jako student będziesz mieć również okazję do zdobycia wiedzy z zakresu wybranej specjalności, a także wybranego języka obcego na poziomie B2.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika to m.in. wstęp do pedagogiki, język obcy, logika, metodyka nauczania, a także przedmioty specjalnościowe, które często uzależnione są od wybranej specjalności.

Absolwenci kierunku studiów Pedagogika mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako pedagodzy, przedszkolanki, doradcy personalni, a także szkoleniowcy m.in. w szkołach, domach opieki, zakładach opiekuńczych, policji, sądach, firmach szkoleniowych oraz w przedszkolach.

Dowiedz się więcej

 

10. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kierunek studiów Pedagogika będący propozycją Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarne

Pedagogika jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii, nauk o wychowaniu, a także dla tych, którzy mają dobry kontakt z dziećmi i chcą z nimi pracować na co dzień. W ofercie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • pedagogika kryminologiczno-sądowa,
 • edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne.

Jako student na kierunku Pedagogika w Warszawie będziesz mieć szansę na rozwój swoich umiejętności interpersonalnych, a także na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu psychologii i nauk o wychowaniu. Dodatkowo w trakcie studiów będziesz mieć szansę na rozwinięcie się w zakresie wybranej specjalności, dzięki czemu przygotujesz się do wykonywania w przyszłości interesującego cię zawodu.

W programie studiów na kierunku Pedagogika możemy znaleźć wiele przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. filozofia, socjologia edukacji, język obcy oraz logika. Program przewiduje również praktyki zawodowe, które studenci mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w szkołach, przedszkolach, policji, domach opieki, ośrodkach opiekuńczych, sądach, firmach szkoleniowych, żłobkach, a także w urzędach.

Dowiedz się więcej

 

11. Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogikę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku studiów Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna będącym propozycją Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowana jest w systemie jednostopniowym jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4320 zł) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4320 zł) 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu wychowania i psychologii, a nawiązywanie dobrego kontaktu z dziećmi nie sprawia kłopotu i lubisz z nimi pracować, to kierunek studiów Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna może być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • pedagogika dla licencjatów i magistrów,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie.

Decydując się na kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mieć szansę do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, a także metodyki nauczania. Jako student będziesz mieć szansę również poznać poszczególne etapy rozwoju dziecka, a także dowiesz się, jak wybierać do danego przedziału wiekowego m.in. zabawy edukacyjne. Dodatkowo będziesz mógł rozwijać się również w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, a także weźmiesz udział w zajęciach z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Pedagogika to m.in.: metodyka, podstawy dydaktyki, filozofia, socjologia, wstęp do psychologii, język obcy, a także logika. Jako student będziesz mieć również szansę do sprawdzenia swoich umiejętności teoretycznych w praktyce w czasie praktyk zawodowych, które możesz odbyć w wybranej przez siebie firmie lub instytucji.

Będąc absolwentem kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. jako pedagog, przedszkolanka, opiekunka, a także doradca zawodowy. Będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej takiej jak np. przedszkole.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia pedagogiczne w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - WARSZAWA

Komentarze (0)