Kto idzie na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Komentarze (0)

Kto idzie na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Komentarze (0)
Kto idzie na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Kto idzie na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Studia ekonomiczne w Warszawie – którzy maturzyści w szczególności powinni być nimi zainteresowani? Czy na tym inteardyscyplinarnym kierunku z pogranicza finansów, prawa czy nawet socjologii odnajdzie się każdy uczeń szkoły średniej? Postaramy się znaleźć odpowiedź na te pytania, zapraszamy do lektury!

Z artykułu dowiecie się, jakie predyspozycje mogą ułatwić intelektualny start na uczelni, czym charakteryzują się studia w Warszawie na kierunku ekonomia oraz co wpływa na ich niegasnącą popularność.

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Czy jakieś z zainteresowań ułatwią start na studiach ekonomicznych? Bez wątpienia będzie to łatwość związana z opanowywaniem zagadnień ścisłych. Przed wyborem kierunku takiego jak ekonomia warto zastanowić się więc nad predyspozycjami związanymi z nauką chociażby matematyki. To doskonała okazja, by również rzetelnie ocenić szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych – matematyka jest bowiem jednym z wysoko punktowanych przedmiotów.

Inne przedmioty, które mogą zadecydować, że kandydat zainteresowany studiami w Warszawie na kierunku ekonomia znajdzie się na listach osób przyjętych, to między innymi wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, fizyka czy nawet biologia i chemia. Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych znajdują się zawsze na stronach internetowych uczelni. Warto się z nimi zapoznać, by odpowiednio wcześnie zaplanować swoją naukę do egzaminów maturalnych i cieszyć się z pozytywnego przejścia przez proces kwalifikacyjny.

Jak wygląda sylwetka studenta ekonomii?

Na studentów ekonomii w Warszawie czekać będzie szereg różnorodnych przedmiotów. Trzeba mieć świadomość, że część z nich będzie się bezpośrednio odnosić do królowej nauk, czyli matematyki. Zagadnienia z pogranicza statystyki czy podstaw ekonometrii będą więc codziennością dla wielu przyszłych ekonomistów w okresie studiów. To jednak nie koniec – warto podkreślić, że studia ekonomiczne wiążą się także z poznaniem wielu interdyscyplinarnych zjawisk – także z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości czy nawet socjologii. Studenci tego kierunku mogą mieć więc pewność, że czekają ich intensywne lata kształcenia wypełnione zarówno wykładami, jak i ćwiczeniami praktycznymi.

Warto przyjrzeć się również specjalnościom, które przygotowały poszczególne stołeczne ośrodki akademickie. Jaki jest ich cel? Dzięki nim studenci nie otrzymują wyłącznie ogólnej wiedzy ekonomicznej. Mają oni szansę znacząco ją wyspecjalizować i stać się ekspertami związanymi z jednym obszarem tej szerokiej i interdyscyplinarnej nauki. Każdy może mieć pewność, że uda mu się znaleźć specjalność lub ścieżkę kształcenia zbieżną z własnymi intelektualnymi zainteresowaniami. Można odnaleźć wśród nich między innymi:

  • narzędzia IT do analiz projektów biznesowych;
  • ekonomię międzynarodową;
  • międzykierunkowe studia ekonomiczne;
  • ekonomikę nowego szlaku jedwabnego;
  • czy analizę ekonomiczną i biznesową.

Dlaczego studia na kierunku ekonomia są popularne?

Studia ekonomiczne cieszą się tak dużą popularnością przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Uczelnie w Warszawie bacznie przyglądają się aktualnym tendencjom na rynku pracy i tak aktualizują swoje propozycje kształcenia wyższego, by przynosiły nie tylko wiedzę, lecz przede wszystkim możliwość znalezienia dobrej i stabilnej pracy. Co więcej – zdobycze nauk ekonomicznych wykorzystywać można także poza pracą w sektorze finansowym. Będą one stanowić doskonałą bazę także dla tych osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to więc, że ukończenie studiów ekonomicznych w Warszawie pozwoli zdobyć wszechstronne wykształcenie i doskonale odnajdywać się w niemal każdej, wymagającej sytuacji biznesowej.

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU EKONOMIA - WARSZAWA

Komentarze (0)