Stosunki międzynarodowe w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Stosunki międzynarodowe w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Stosunki międzynarodowe w Warszawie – uczelnie publiczne 

Studia w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe można podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe będący propozycją Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra. 

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 160 osób)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu polityki, ekonomii, a zwłaszcza prowadzeniem dialogu na arenie międzynarodowej, a przedmioty społeczne i humanistyczne nie stanowią dla ciebie wyzwania, to kierunek studiów Stosunki międzynarodowe może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego możemy znaleźć wiele różnych specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,  
  • dyplomacja współczesna,  
  • międzynarodowa polityka handlowa,  
  • studia regionalne i globalne. 

Studiując na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, będziesz mieć okazję do rozwinięcia się nie tylko w zakresie zagadnień politycznych i ekonomicznych, ale także z wybranej przez ciebie specjalności, która umożliwi ci, zostanie specjalistą w danej dziedzinie. Jako student będziesz poznawać różne zagadnienia polityczne i społeczne, które mogą wpływać na aktualne nastroje społeczne. W czasie studiów będziesz również uczęszczać na lektorat z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co pozwoli ci na swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

W programie studiów, na kierunku Stosunki międzynarodowe, możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które najczęściej uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć m.in. naukę o państwie i polityce, geografię ekonomiczną, powszechną historię państwa i prawa, język obcy, a także prawo międzynarodowe. W planie możemy również znaleźć godziny przeznaczone na realizację praktyk zawodowych, które studenci mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów Stosunki międzynarodowe, absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w organizacjach pozarządowych, organizacjach rządowych, administracji, ambasadach, instytucjach pożytku publicznego, a także w konsulatach.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia w Warszawie

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne w Warszawie

 

WSZYSTKO O KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - WARSZAWA

Komentarze (0)