Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku prawo charakteryzuje wieloletnia, jeśli nawet nie wielowiekowa tradycja akademicka. Każdego roku prawo w Warszawie jest jednym z chętniej wybieranym kierunków. Studia pozwalają bowiem zdobyć rzetelne wykształcenie i otworzyć wiele dróg zawodowego rozwoju. O czym warto więc pamiętać, wybierając kierunki takie jak prawo w Warszawie?

Kandydaci, którzy zainteresowani są kształceniem na tym kierunku w stolicy mogli rozpocząć swoją przygodę akademicką aż na kilkunastu uczelniach. Przed przystąpieniem do rekrutacji warto przyjrzeć się więc studiom prawniczym z bliska i dowiedzieć się jaką wiedzę i umiejętności można otrzymać oraz na jaką pracę można liczyć po zakończeniu swojej intelektualnej przygody.

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Prawo to jeden z tych kierunków, który zapewnia wszechstronne wykształcenie. To również jeden z nielicznych kierunków jednolitych w Polsce. Oznacza to, że studenci kształcą się na nim nieprzerwanie przez pięć lat. Dopiero po tym czasie podchodzą do obrony pracy dyplomowej i jeśli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują tytuł magistra. To jednak nie koniec – absolwenci prawa mogą przystąpić do odbycia aplikacji, która pozwala na zdobycie bardzo konkretnych kwalifikacji. Aplikacje czekające na studentów to przykładowo: aplikacja adwokacka, sędziowska, prokuratorska, radcowska itd.

W Polsce studia jednolite magisterskie obejmują wąską grupę kierunków, które charakteryzują się rozbudowanym programem kształcenia. Przez pierwsze lata nauki studenci zdobywają jedynie podstawową wiedzę, która stanie się punktem wyjścia dla rozwijania kompetencji kierunkowych, które ściśle związane są z obszarem prawa.

Studenci w trakcie kształcenia poznają również:

 • zasady funkcjonowania postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego;
 • zasady i instytucje prawa finansów publicznych;
 • pogłębione prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe;
 • pogłębioną wiedzę na temat praw człowieka;
 • wzajemne relacje pomiędzy prawem polskim a europejskim;
 • system prawa polskiego;
 • procesy zmian zachodzących w obszarach różnych gałęzi prawa itd.

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak prawo kojarzą się z intensywną nauką rozległych partii materiałów teoretycznych. W trakcie wszystkich semestrów kształcenia znaczenie mają również umiejętności, które rozwiną studenci. Można zaliczyć do nich między innymi interpretację zjawisk i procesów, które zachodzą wewnątrz procesów prawa oraz analizę i rozwiązywanie konkretnych procesów prawnych.

 • Oprócz tego przez cały czas studiów przyszli prawnicy uczą się między innymi jak:
 • prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie poszczególnych norm prawnych;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną;
 • prognozować zmiany zachodzące w prawie;
 • przewidywać skutki planowanych działań w obszarze różnorodnych dziedzin prawa;
 • sporządzać podstawowe pisma procesowe;
 • rozwijać swoje różnorodne umiejętności badawcze.

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Współczesne studia prawnicze dają bardzo wiele możliwości zawodowego rozwoju. W praktyce oznacza to, że niemal każdy absolwent może znaleźć coś, co przyniesie mu satysfakcję. Ukończenie jednej z konkretnych aplikacji pozwalać będzie na pracę w szeroko rozumianym sądownictwie. To jednak nie koniec – dziś eksperci o rozbudowanej wiedzy prawniczej znajdą zatrudnienie chociażby w potężnych korporacjach i firmach. Mogą oni zajmować stanowiska doradcze i eksperckie. Doskonała znajomość prawa i umiejętność posługiwania się nim odgrywa ważną rolę w niemal każdej profesji.

Sprawdź

Studia prawnicze w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - WARSZAWA

Komentarze (0)