Prawo - Warszawa

Prawo - Warszawa

Prawo - Warszawa

Studia w Warszawie

prawo

Odkryj kierunek prawo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Warszawa | woj. mazowieckie

Porządek społeczny, objawiający się poczuciem bezpieczeństwa, spójności i przynależności do reszty rodaków nie mógłby istnieć, gdyby nie rozsądnie uregulowane przepisy prawne oraz upoważnione do kontroli jego przestrzegania osoby – bowiem niczym byłyby wszystkie kodeksy, gdyby nikt nie egzekwował ich respektowania. Andrzej Frycz Modrzewski, polski pisarz polityczny okresu renesansu, napisał: „Bez praw nie może być prawdziwej wolności”, zatem osoby wgłębiające się w prawne aspekty uczą się, jaki obraz wspomniana wolność powinna posiadać.

Prawo należy do grona kierunków najpopularniejszych, najbardziej prestiżowych oraz najbardziej wymagających. Kształcenie polega na zdobyciu dogłębnej wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnionych o teorię i filozofię prawa i doktryn polityczno- prawnych. Ponadto, zawiera w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

Kierunek Prawo w Warszawie to nie tylko przygotowanie do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe, przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, ale również poszerzenie świadomości obowiązującego wokół nas porządku prawnego.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Prawo  stopień: (Jednolite)

Specjalności na kierunku prawo

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Prawo  stopień: (Jednolite)

Filia w Bełchatowie  stopień: (Jednolite)

Prawo  stopień: (Jednolite)

UCZELNIE, GDZIE PRAWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Warszawie? Aby dołączyć do grona studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się dobrymi wynikami z każdego obowiązkowego przedmiotu zdawanego na maturze. Do tego grona należy dobrać jeszcze przedmiot dodatkowy. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na Prawo w Warszawie są wysokie, między innymi dlatego, by potem, w toku nauki, poradzić się z przedmiotami, które widnieją na długiej liście programu nauczania. Jakie to są przedmioty? Na przykład: logika prawnicza, prawa człowieka i obywatela, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Rekrutacja na studia w Warszawie zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na kierunku prawo w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody. By przypieczętować, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji na studia, muszą odpowiednio wcześnie uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. To warunek niezbędny, ponieważ to dzięki nim wszystkie kandydatury zostaną rozważone. Uczelnie w Warszawie przygotowały swoje indywidualne propozycje opłat rekrutacyjnych. W przypadku studiów na kierunku prawo wahają się one mniej więcej od 85 do 100 zł. Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku prawo należą do bardzo prestiżowego grona. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia prawnicze w Warszawie, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: WOS, historia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej.

Olimpiady oraz konkursy +

Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów prawniczych możesz rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Historyczna itd.

 

 

 

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W WARSZAWIE

Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA NIESTACJONARNE W WARSZAWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

 

 

1. Na początek

Co powinien wiedzieć każdy kandydat na studia w Warszawie na kierunku Prawo? Przede wszystkim to, że Prawo jest ciężką, długotrwałą pracą i niejednokrotnie wiąże się z koniecznością podejmowania nierównej walki ze złożonymi zagadnieniami historycznymi, czy obszernością przepisów i kodeksów karnych w zaciszu domowym. Jednak możesz mieć pewność, że przyszły zawód oraz poważanie społeczne wynagrodzą ci wszystkie trudności wynikające z samych studiów.

Przygodę ze studiami na kierunku Prawo w Warszawie, niezależnie od uczelni, którą postanowisz wybrać, rozpoczniesz od ugruntowania i uporządkowania posiadanej przez ciebie wiedzy, którą zdobyłeś podczas nauki na poprzednich etapach edukacji. Ponadto znacznie poszerzysz wiedzę historyczną, która będzie doskonałym fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznych dla tego kierunku kompetencji. 

 

2. Program studiów i przedmioty

Poznasz podstawy logiki prawniczej, która pozwoli ci na bardziej umiejętne wyciąganie analitycznych wniosków z istniejących już przesłanek, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna oraz międzynarodowe prawo publiczne dadzą ci doskonałą orientację w historii uprawianej przez ciebie dziedziny, a także umożliwią ci wyciąganie wniosków z tamtejszych wydarzeń politycznych i ich wpływu na współczesną gospodarkę. Przykładowe przedmioty, które napotkasz w programie studiów:

 • Prawo konstytucyjne
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Informatyka prawnicza
 • Logika prawnicza
 • Ekonomia
 • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
 • Prawo rzymskie
 • Etyka prawnicza
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo karne

 

Nikt nie wyobraża sobie studiów prawniczych bez nauki licznych zapisków zawartych w kodeksach karnych, pracy oraz administracyjnych, więc na pewno ciebie to ominie. Całe szczęście, że przyswojona w ten sposób wiedza znajdzie realne odzwierciedlenie w wykonywanej przez ciebie pracy, dlatego nie warto iść w tym przypadku na skróty.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Zawód prawnika to ciągłe udowadnianie swoich racji, umiejętność doskonałego argumentowania oraz negocjacji – wszystkie te umiejętności nabędziesz podczas praktycznych zajęć, prowadzonych pod czujnym okiem wykwalifikowanych praktyków prawa. Ponadto dzięki konieczności wykonywania publicznych przemówień przed całą grupą, wyzbędziesz się nieśmiałości i udoskonalisz swoją wrodzoną charyzmę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PRAWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Każdy kandydat na prawniczy kierunek studiów z pewnością zastanawia się, ile czasu będzie musiał poświęcić na ukończenie edukacji i zdobycie wymarzonego zawodu. Czas trwania studiów na kierunku Prawo w Warszawie jest uregulowany odgórnie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i wynosi dziesięć semestrów, a więc pięć lat.

Prawo to studia jednolite magisterskie, w związku z czym ciężka praca każdego z absolwentów zostanie wynagrodzona uzyskaniem przez niego tytułu magistra oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie prawnika. Jak w przypadku wszystkich studiów jednolitych, tak i tutaj nie istnieje możliwość podzielenia edukacji na dwa etapy.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim przystąpisz do egzaminu maturalnego z chęcią późniejszej aplikacji na studia na kierunku Prawo w Warszawie, dobrze przygotuj się z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na ten kierunek. Dla większości warszawskich uczelni jest to język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie, czyli przedmioty rozwijane w trakcie nauki na studiach prawniczych. Następnie powinieneś się zastanowić, na jakiej konkretnie uczelni chciałbyś zdobywać kompetencje – wybór będzie dosyć obszerny.

Jeśli zdecydujesz się na aplikację na jedną z warszawskich uczelni niepublicznych, na której istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku Prawo, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że nauka tamże będzie wiązała się z koniecznością uiszczania systematycznych opłat semestralnych, a sam proces rekrutacyjny najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

W przypadku aplikacji na uczelnie w Warszawie na kierunek Prawo, staniesz przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych. Na ich podstawie zostanie wyłonione grono najlepszych, a w procesie selekcji większość kandydatów, na ich nieszczęście, odpadnie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, aby otrzymać bilet wstępu na jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie należy, za pośrednictwem zamieszczonego na stronach internetowych wszystkich uczelni, pochwalić się władzom uzyskanymi na maturze wynikami. Kiedy już to zrobisz, przed tobą najtrudniejsze, a mianowicie oczekiwanie na ogłoszenie ostatecznej listy przyszłych studentów.

 

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś wśród tych szczęśliwców, których nazwisko na niej widnieje, możesz zacząć myśleć o kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdzie się na pewno kserokopia świadectwa maturalnego, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny, który wydrukujesz ze strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Prawo w Warszawie? Wielu studentów Prawa napotka okazję do zatrudnienia się w różnych placówkach po ukończeniu prawniczej aplikacji. Ponieważ prawo jest ściśle związane z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, abiturienci będą mogli zatrudnić się w sądach, prokuraturze, czy kancelariach adwokackich.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie również w:

 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej
 • instytucjach administracji europejskiej,

gdzie będą mieli niepowtarzalną okazję do pilnowania przestrzegania porządku właśnie w obszarze administracyjnym. Ponadto będziesz mógł znaleźć pracę w działach prawnych oraz działach analitycznych związanych z prawem w międzynarodowych korporacjach. Umiejętność sprawnego władania przynajmniej jednym obcym językiem będzie w tym przypadku nieoceniona.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył własną kancelarię adwokacką, w której zaoferujesz pomoc ludziom pogubionym w mnogości kruczków prawnych lub chcących zasięgnąć opinię na dany temat ściśle związany z obszarem twoich kwalifikacji.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 

Ścieżki kariery
adwokat radca prawny
sędzia prokurator
referendarz komornik
syndyk notariusz
rzecznik patentowy doradca podatkowy
mediator dyplomata
urzędnik biznesmen
dyrektor firmy ekspert

 

Jak sam widzisz, po ukończeniu studiów na kierunku Prawo w Warszawie twoje możliwości wyboru przyszłego zawodu będą dosyć szerokie, w związku z czym z pewnością uda ci sie wkroczyć na wymarzoną ścieżkę zawodową, która doprowadzi cię do dostatniego i prestiżowego życia.

 

Stanowiska prawnicze i przeciętne wynagrodzenia

 

Stanowisko Przeciętne zarobki brutto
Aplikant adwokacki 4600 zł
Aplikant radcowski 4400 zł
Asystent prawny 3300 zł
Młodszy prawnik 4400 zl
Radca prawny 8100 zł
Radca prawny - adwokat 8000 zł
Radca prawny (biegły j. obcy) 10500 zł
Specjalista ds. prawnych 5500 zł
Specjalista ds. windykacji 4800 zł
Windykator terenowy 5300 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

 

Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Studia na kierunku prawo od wielu pokoleń plasują się w czołówce najpopularniejszych profili kształcenia wyższego. Obserwowanie tych trendów może sprawić, że studia prawnicze będą nam się jawić jako te najbardziej interesujące.

 

Zanim przystąpisz do procedury rekrutacyjnej, powinieneś zastanowić się, czy studia na kierunku prawo są dla ciebie stworzone.

Towarzyszy im duży prestiż, swojej decyzji nie powinieneś podejmować jednak w oparciu o pochopne wnioski. Elitarność kierunku bierze się na ogół z poziomu kształcenia, który na nim obowiązuje. Na początku powinieneś zatem pomyśleć, czy jesteś gotowy na wytężoną pracę intelektualną, która wpisana jest w charakter studiów prawniczych.

Uczelnie w Warszawie uznawane są za jedne z najlepszych w Polsce, dlatego rozpoczęcie kształcenia na kierunku prawo w stolicy Polski jest zawsze bardzo dobrą inwestycją. Musisz mieć świadomość, że czeka cię wiele intensywnych godzin nauki – w siatkę programową wpisanych jest bowiem szereg wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, które obejmują różnorodne aspekty prawne. 
 

Jeśli nie masz problemu z regularnym przyswajaniem obszernych partii materiału teoretycznego, to w pełni odnajdziesz się na studiach na kierunku prawo. Pamiętaj, że to profil kształcenia idealny dla osób o otwartym, humanistycznym umyśle.

 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto iść na studia prawnicze. Niezależnie od zainteresowań i ambicji zawsze powinno się dbać o swój rozwój intelektualny. Decyzja o podjęciu kształcenia wyższego musi być zawsze świadoma i podyktowana naturalną chęcią poszerzania wiedzy, a nie na przykład oczekiwaniami społecznymi. Dziś tytuł magistra na aktualnym rynku pracy jest oczywiście ważny, ale pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na staże, praktyki, wolontariaty.

Zadbaj o to, by studia na kierunku prawo były czasem zbilansowanego rozwoju, ponieważ czeka na ciebie działalność dodatkowa w chociażby kołach naukowych. Jedno jest także pewne – jeżeli tylko odnajdujesz w sobie pasję do nauki, a do swojego wymagającego zawodu chcesz podchodzić z pasją i zaangażowaniem, to studia na kierunku prawo będą dla ciebie doskonałym wyborem, którego na pewno nie pożałujesz.

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie dbają o to, by studia prawnicze miały dokładnie przemyślany program dydaktyczny. Dziś młodzi ludzie chcą zdobywać wiedzę, która da im przede wszystkim możliwość praktycznego wykorzystania podczas przyszłej pracy zawodowej.

 

Rzetelna i usystematyzowana wiedza stanowi oczywiście niezbędny punkt wyjścia, ale to zawsze powinno być tło dla – najważniejszych – umiejętności.

Studia na kierunku prawo pozornie mogą kojarzyć się z wieloma godzinami, podczas których przyswaja się obszerne zagadnienia teoretyczne. W tym stwierdzeniu jest sporo prawdy, doskonała znajomość przepisów prawnych pozwala jednak na w pełni świadome wykorzystywanie ich w praktyce. Studia prawnicze to zatem świetna inwestycja, a ty swoją wiedzę i umiejętności możesz wykonywać podczas wielu aktywności zawodowych.

 

►►

Jako abiturient studiów na kierunku prawo będziesz przede wszystkim świetnie poruszać się w gąszczu różnego rodzaju dyrektyw, czy przepisów prawniczych. Tb bardzo praktyczna umiejętność, która bardzo często przydaje się także w życiu prywatnym. Życie od razu staje się łatwiejsze, gdy wiesz, jak powinny przykładowo wyglądać prawnicze aspekty zwrotów zakupionych towarów do sklepu.

 

Studia prawnicze dają ci zatem to wszechstronne rozeznanie. Poza tym jako doskonale wykształcony prawnik będziesz wiedział, jak poprawnie odczytać oraz zinterpretować różnego rodzaju pisma urzędnicze. Dla przeciętnego Polaka zrozumienie żargonu prawniczego stanowi często nie lada wyzwanie. Ty – jako profesjonalista – do wszelkiej dokumentacji prawniczej możesz podchodzić z należytym spokojem.

Studia w Warszawie na kierunku prawo dają ci wreszcie rzetelne wykształcenie, które wykorzystać możesz podczas wykonywania różnorodnych aktywności zawodowych. To niewątpliwie największy plus kierunku. P odbyciu dowolnie wybranej przez siebie aplikacji możesz pracować w szeroko rozumianym sektorze prawnym. Studia prawnicze to także czas, podczas którego kształtować będziesz kształtować swoje kompetencje miękkie.

W trakcie aktywności zawodowych przyjdzie ci pracować z ludźmi, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z teoretycznymi wykładniami prawa. Musisz wykazywać się dużą empatią, zrozumieniem, umiejętnością słuchania oraz cierpliwością. Studia na kierunku prawo dodatkowo umocnią twoją wrażliwość i chęć niesienia pomocy ludziom, którzy naprawdę jej potrzebują.

 

Dla kogo te studia

W związku z powyższym, studia prawnicze w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością. Każdego roku liczba kandydatów znacznie przewyższa przewidzianą przez władze uczelni dla tego kierunku liczbę miejsc. Dlatego warto podejść na poważnie do całego procesu rekrutacyjnego odpowiednio wcześnie, aby zdobyć odpowiednią dawkę wiedzy, która da nam szansę na zasilenie grona studentów jednej z warszawskich uczelni.

Na tę chwilę studia prawnicze w Warszawie można podjąć aż na kilkunastu uczelniach, zróżnicowanych ze względu na oferowany program, co daje doskonałe możliwości dokonania najlepszego z istniejących wyborów.

Twoim konikiem zawsze były przedmioty humanistyczne, z historią i wiedzą o społeczeństwie na czele? Chciałbyś dalej rozwijać się w obszarze ich zainteresowania? Marzysz o prestiżowym i przyszłościowym zawodzie, który zapewni ci stabilne źródło dochodów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Prawo w Warszawie!

Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Większości osób, które otrzymują tytuł magistra, zależy na poczuciu, że ich edukacja została w pełni zakończona. Jeśli liczysz, że odebranie dyplomu po studiach prawniczych da ci to samo poczucie, to jesteś w błędzie. Studia na kierunku prawo nigdy nie dają w pełni skostniałego wykształcenia.

 

Musisz mieć zatem świadomość, twoja kariera zawodowa uzależniona jest również od nieustającego samokształcenia. Dyrektywy oraz przepisy prawne zmieniają się w mgnieniu oka, a ty – jako profesjonalista – musisz zawsze wykazywać się biegłą orientacją wśród nich.

Oprócz tego ukończenie studiów prawniczych samych w sobie nie zagwarantuje ci pracy, która zgodna będzie z twoim profilem wykształcenia. Największe znaczenie ma to, jaką aplikację ukończysz i to od niej zależeć będzie kształt twojego zatrudnienia w przyszłości. W zależności od własnych zainteresowań i ambicji możesz wybrać przykładowo aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, czy radcowską.

 

Warto pamiętać, że aplikacja nie jest punktem obowiązkowym w programie kształcenia na studiach prawniczych, ale na pewno znacząco ułatwia rozwój ścieżki zawodowej w przyszłości

 

 

Jeżeli marzysz o spokojnej, harmonijnej i usystematyzowanej pracy, to studia prawnicze powinieneś wykluczyć z kręgu twoich naukowych (a w przyszłości zawodowych!) zainteresowań. Prawnicy nieczęsto mają normowany czas pracy. Czekają cię spotkania z klientami, długie godziny spędzone nad dokumentacją. Niejednokrotnie okaże się, że musisz także działać pod presją czasu, czemu towarzyszyć będzie dodatkowy stres. Osoby, które lubią dynamiczną i zmienną pracę, potraktują te aspekty jako zalety. Nie możesz się jednak łudzić – studia na kierunku prawo nie staną się dla ciebie gwarantem bardzo spokojnego zatrudnienia.

Jeżeli wybierasz kierunki studiów takie jak prawo musisz mieć świadomość, że twoja kariera nie zawsze będzie mogła rozwijać się na arenie międzynarodowej. Będziesz w dużej mierze uzależniony od znajomości przepisów prawnych, które obowiązują w danym kraju. Oczywiście masz możliwość zgłębiania zagadnień z zakresów takich jak prawo międzynarodowe i czeka na ciebie praca przykładowo w ambasadach, ale musisz pamiętać, że twoja wiedza i umiejętności jako prawnika zależne są bardzo od terytorium danego państwa.

Studia na kierunku prawo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku prawo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Dziś uczelnie w Warszawie dbają nie tylko o ofertę dydaktyczną, która przyciągać będzie wielu absolwentów szkół średnich. Bardzo ważnym aspektem kształcenia wyższego jest także organizacja zajęć. Naukę na większości kierunków Polsce możesz rozpocząć zarówno w trybie dziennym, czyli stacjonarnym, jak i zaocznym, czyli niestacjonarnym. Odpowiednio wcześnie zastanów się, który z trybów wybrać. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy.

Studia zaoczne już dawno przestały być uważane jako te „gorsze”. Współcześnie młodym ludziom zależy na równoległym rozwoju wielu aspektów. Liczy się nie tylko zadbanie o aspekty naukowe. Ważny jest także zawodowy rozwój. Studenci chcą uczestniczyć w stażach, praktykach, wolontariatach. Niejednokrotnie podejmują też pierwsze aktywności zawodowe.

Czasami zdarza się również, że chcą studiować dwa kierunki równolegle. Wtedy dobrym wyborem jest wybór studiów zaocznych. Zajęcia odbywają się w tym trybie podczas trwania weekendów. Studenci mają dużo czasu w tygodniu, więc mogą go aktywnie spożytkować na inne aktywności, związane chociażby z pracą. Trzeba wziąć jedynie pod uwagę, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Poza tym podstawa programowa musi być zrealizowana dokładnie ta sama, co na studiach dziennych, dlatego też część materiału teoretycznego musi być opanowywana przez studentów we własnym zakresie. Weryfikacja tej wiedzy przychodzi podczas egzaminów.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Prawo w Warszawie

Wszystkie niestacjonarne kierunki studiów wiążą się z obowiązkiem regularnego opłacania każdego semestru lub roku edukacji. Rozbieżność cen ustalonych przez poszczególne warszawskie uczelnie jest niezwykle duża, dlatego celem pozyskania szczegółowych informacji na temat kosztów pobierania wykształcenia prawniczego, warto sprawdzić strony internetowe wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Prawo w Warszawie opinie?

Monika, studentka Prawa w Warszawie, mówi:

„Studiowanie Prawa w Warszawie to ogromny prestiż, ale także duża odpowiedzialność i ciężka praca. Tutaj nie ma miejsca na przeciętność. Studia są także od tego, aby zbudować w sobie pewność siebie i pewność swojej wiedzy. Ja tej pewności nabieram z każdym dniem."

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (1)

Persia odpowiedz

Brawo. Tego właśnie szukałem