Prawo - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Prawo studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Prawo w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia można podjąć na 13 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na prawie w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4900 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Prawo Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. Program kształcenia obejmuje zagadnienia ogólne, historyczne oraz związane z konkretnymi dziedzinami prawa, np. z prawem cywilnym czy karnym. W planie zajęć studenta prawa znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne, podstawy prawa Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które uprawnią ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją. Ponadto, absolwenci studiów prawniczych mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w postaci doradztwa prawnego i gospodarczego. Mogą oni również rozważyć podjęcie pracy w służbach publicznych takich jak Agencja Wywiadu, wojsko czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

Uczelnie

W Warszawie prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychAkademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Prawa ASZWOJ), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW) oraz 12 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4900 zł do 14600 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Administracja +

Filia w Bełchatowie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Pokaż więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Technologie finansowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologie finansowe

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku prawo w Warszawie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do publicznych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Warszawskie uczelnie wymagają od przyszłych studentów prawa znajomości przedmiotów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Kandydaci powinni także umiejętnie posługiwać się językiem obcym.

 

Prawo Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku prawo w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane spośród: inny język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Prawo Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na prawo w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród historia, WOS, geografia, matematyka dowiedz się więcej

 

Prawo Akademia Sztuki Wojennej (ASZWOJ) w Warszawie - przedmioty maturalne

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Warszawie

Prawo jako kierunek można studiować w 3 uczelniach publicznych w Warszawie (stacjonarnie lub niestacjonarnie). Są to: Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Ponadto prawo oferuje kilka prywatnych szkół wyższych w Warszawie (stacjonarnie, niestacjonarnie lub online):

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

 

Prawo jako specjalność na innym kierunku znaleźć można w następujących uczelniach warszawskich:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Waszawie

Bezpłatne studia na kierunku prawo oferują tylko trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Taka nauka odbywa się jedynie w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku prawo można podjąć na następujących uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Dowiedz się więcej prawo w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Warszawie

Niestacjonarna nauka na kierunku prawo w Warszawie jest płatna we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4900 zł do nawet 14600 złceny - prawo Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z warszawskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku prawo.

Pokaż wszystkie

 

Opis kierunku

Prawo to kierunek, który otwiera przed studentami ścieżkę do podjęcia zawodu m.in. w wymiarze sprawiedliwości czy aplikowanie na stanowiska związane z bankowością lub prowadzeniem biznesu. Przyszli prawnicy zdobywają ogólną wiedzę w zakresie polskiego i europejskiego systemu prawa, a także rozwijają praktyczne umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych klientów.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych prawo znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (2 tys. zgłoszeń) oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( ponad 1,2 tys. zgłoszeń - 15 osób na miejsce)
 
Praca po studiach
Zawód prawnika cieszy się społecznym uznaniem oraz prestiżem. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się aplikację na stanowisko np. radcy prawnego, prokuratora, adwokata, sędziego czy notariusza. Studenci prawa swoją przyszłość mają szansę związać m.in. z kancelariami, korporacjami lub organami administracji np. samorządowej czy państwowej.
 
 

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci prawa zdobywają szeroką wiedzę ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Uczestnicy zajęć teoretycznych analizują treści poszczególnych kodeksów prawnych, a także poznają historię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych. Absolwenci tego kierunku rozwiązują skutecznie problemy natury prawnej, gospodarczej, ekonomicznej i społecznej.

Studenci znają charakterystykę polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa, a także poznają sposoby na zwalczanie przestępczości w kraju i na świecie. Prawnicy rozumieją społeczne, kulturowe oraz gospodarcze czynniki kształtujące współczesne prawo.

Absolwenci prawa w Warszawie kompleksowo przygotowywani są do tego, by ubiegać się na aplikację np. sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską. Studenci tego kierunku pracują pod opieką doświadczonych specjalistów, dzięki czemu sprawniej rozwiązują problemy prawne.

Przyszli prawnicy rozumieją teksty prawne oraz posługują się regułami logicznego rozumowania. Studenci prawa interpretują różnorodne przepisy prawne oraz rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, prezentacyjne i językowe. Absolwenci tego kierunku potrafią wypowiadać się w przekonujący sposób i znają skuteczne metody stosowane w negocjacjach czy rozwiązywaniu konfliktów.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa muszą zmierzyć się z potężną dawką wiedzy teoretycznej, której pojęcie niezbędne będzie do późniejszego wykonywania zawodu prawniczego.

W programie tego kierunku przewidywane są m.in. przedmioty poświęcone poszczególnym kodeksom prawnym. W trakcie zajęć studenci analizują i interpretują teksty prawne, a także rozwijają swoje zdolności logicznego myślenia. Praktyczne przedmioty poświęcone są zaznajamianiu studentów z określonymi zawodami prawniczymi, a także kształtowaniu ich zdolności prezentacyjnych i komunikacyjnych.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Nikt nie wyobraża sobie studiów prawniczych bez nauki licznych zapisków zawartych w kodeksach karnych, pracy oraz administracyjnych, więc na pewno ciebie to ominie. Całe szczęście, że przyswojona w ten sposób wiedza znajdzie realne odzwierciedlenie w wykonywanej przez ciebie pracy, dlatego nie warto iść w tym przypadku na skróty.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Warszawie?

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warszawski oferuje 500 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferują również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, ASZWOJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4900 zł do 14600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek prawo - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 
Limity miejsc

O tym, czy kandydat zostanie przyjęty na studia, decyduje limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio dużą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku prawo w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 290
 • Uniwersytet Warszawski: 500

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku prawo w Warszawie

Ceny na kierunku prawo w Warszawie wahają się od 4900 zł do 14600 zł za pierwszy rok studiów. Za stacjonarne studiowanie w uczelniach publicznych studenci nie muszą płacić. Płatną nauką są jednak studia niestacjonarne oraz studia w uczelniach prywatnych.

Prawo studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6500 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – od 12800 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – od 5760 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 6500 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 8500 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą poznać wyniki rekrutacji dzięki informacjom indywidualnie publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Takie dane zostają udostępnione kandydatom w ich prywatnych profilach.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – 19.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składane są przez kandydatów osobiście w siedzibie wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak ich przekazanie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Kandydaci powinni pamiętać o tym, żeby dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – od 20.07.2023 do 04.08.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Prawie?

Ukończenie studiów na kierunku Prawo otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe. Z wykształceniem prawniczym można odnaleźć się w nowoczesnym biznesie, dyplomacji, bankowości, czy polityce, jednak zdecydowana większość osób podejmując naukę myśli o zawodach ściśle powiązanych z wiedzą prawniczą i wymagających przejścia przez proces aplikacji, czyli między innymi: notariusza, prokuratora, radcy prawnego, czy adwokata. A ile zarabiają absolwenci Prawa?

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • radca prawny: 10700 złotych
 • prokurator: 12000 złotych
 • prawnik biznesowy: 13000 złotych
 • dyrektor regionalny działu prawnego: 25000 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

O czym powinny wiedzieć osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów prawniczych? Otóż, są to studia ciekawe, prestiżowe, perspektywiczne, a zarazem wymagające i intensywne. Oznacza to, że kierunek Prawo adresowany jest do osób nie tylko pragnących pozyskać określoną wiedzę, ale również przygotowanych na wytężoną naukę. Prawo jest kierunkiem, który zawsze prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, a zatem nauka trwa pięć lat. Na tym jednak nie koniec, jeśli chcemy podążać drogą do wykonywania zawodów prawniczych.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo otrzymują bardzo wiele propozycji kształcenia. Część propozycji pochodzi od uczelni publicznych, a część od niepublicznych szkół wyższych.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej

Osoby zainteresowane nauką coraz częściej zaznajamiają się z ofertami kształcenia uczelni niepublicznych, a tych w mieście stołecznym jest bardzo wiele. Ilość propozycji wyraźnie pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się omawiany kierunek.

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Łazarskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Prawa zdobywają szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi, a także zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, a także praw człowieka i obywatela. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • logika prawnicza
 • prawo administracyjne
 • prawo karne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • system prawny i zawody prawnicze

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia jednolite więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (Prawo) stacjonarne, niestacjonarne, online studia jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Prawo w Warszawie opinie?

Monika, studentka Prawa w Warszawie, mówi:

„Studiowanie Prawa w Warszawie to ogromny prestiż, ale także duża odpowiedzialność i ciężka praca. Tutaj nie ma miejsca na przeciętność. Studia są także od tego, aby zbudować w sobie pewność siebie i pewność swojej wiedzy. Ja tej pewności nabieram z każdym dniem."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Warszawa studia stacjonarne

Prawo Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (1)

Persia odpowiedz

Brawo. Tego właśnie szukałem

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia