Prawo - Warszawa

Prawo - Warszawa

Prawo - Warszawa

Studia w Warszawie

prawo

Odkryj kierunek prawo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Prawo w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku prawo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych - Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warszawski oferuje 500 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferują również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, ASZWOJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4900 zł do 11800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Osoby, które aplikują na kierunek prawo w Warszawie poznają różne dziedziny prawa, między innymi prawo konstytucyjne, karne, cywilne, międzynarodowe czy prawo człowieka. Co więcej, nauczą się prowadzić postępowanie karne i administracyjne, a także rozwiną kompetencje z zakresu negocjacji, argumentacji i komunikacji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób sporządzać pisma procesowe.  

Absolwenci prawa będą przygotowani do przystąpienia do egzaminów wstępnych na aplikacje zawodowe. Ponadto mogą podjąć pracę w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach administracji europejskiej, działach prawnych, Policji, biznesie, dyplomacji i w bankowości.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo +

Filia w Bełchatowie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja +

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Warszawie? Aby dołączyć do grona studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, a w nim pochwalić się dobrymi wynikami z każdego obowiązkowego przedmiotu zdawanego na maturze. Do tego grona należy dobrać jeszcze przedmiot dodatkowy. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na Prawo w Warszawie są wysokie, między innymi dlatego, by potem, w toku nauki, poradzić się z przedmiotami, które widnieją na długiej liście programu nauczania. Jakie to są przedmioty? Na przykład: logika prawnicza, prawa człowieka i obywatela, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PRAWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Porządek społeczny, objawiający się poczuciem bezpieczeństwa, spójności i przynależności do reszty rodaków nie mógłby istnieć, gdyby nie rozsądnie uregulowane przepisy prawne oraz upoważnione do kontroli jego przestrzegania osoby – bowiem niczym byłyby wszystkie kodeksy, gdyby nikt nie egzekwował ich respektowania. Andrzej Frycz Modrzewski, polski pisarz polityczny okresu renesansu, napisał: „Bez praw nie może być prawdziwej wolności”, zatem osoby wgłębiające się w prawne aspekty uczą się, jaki obraz wspomniana wolność powinna posiadać.

Prawo należy do grona kierunków najpopularniejszych, najbardziej prestiżowych oraz najbardziej wymagających. Kształcenie polega na zdobyciu dogłębnej wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnionych o teorię i filozofię prawa i doktryn polityczno- prawnych. Ponadto, zawiera w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

Kierunek Prawo w Warszawie to nie tylko przygotowanie do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe, przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, ale również poszerzenie świadomości obowiązującego wokół nas porządku prawnego.

 

 

1. Na początek

Co powinien wiedzieć każdy kandydat na studia w Warszawie na kierunku Prawo? Przede wszystkim to, że Prawo jest ciężką, długotrwałą pracą i niejednokrotnie wiąże się z koniecznością podejmowania nierównej walki ze złożonymi zagadnieniami historycznymi, czy obszernością przepisów i kodeksów w zaciszu domowym. Jednak możesz mieć pewność, że przyszły zawód oraz poważanie społeczne wynagrodzą ci wszystkie trudności wynikające z samych studiów.

Przygodę ze studiami na kierunku Prawo w Warszawie, niezależnie od uczelni, którą postanowisz wybrać, rozpoczniesz od ugruntowania i uporządkowania posiadanej przez ciebie wiedzy, którą zdobyłeś podczas nauki na poprzednich etapach edukacji. Ponadto znacznie poszerzysz wiedzę która będzie doskonałym fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznych dla tego kierunku kompetencji. 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku prawo w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 5 lat (10 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.  

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Poznasz podstawy logiki prawniczej, która pozwoli ci na bardziej umiejętne wyciąganie analitycznych wniosków z istniejących już przesłanek, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna oraz międzynarodowe prawo publiczne dadzą ci doskonałą orientację w historii uprawianej przez ciebie dziedziny, a także umożliwią ci wyciąganie wniosków z tamtejszych wydarzeń politycznych i ich wpływu na współczesną gospodarkę. Przykładowe przedmioty, które napotkasz w programie studiów:

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nikt nie wyobraża sobie studiów prawniczych bez nauki licznych zapisków zawartych w kodeksach karnych, pracy oraz administracyjnych, więc na pewno ciebie to ominie. Całe szczęście, że przyswojona w ten sposób wiedza znajdzie realne odzwierciedlenie w wykonywanej przez ciebie pracy, dlatego nie warto iść w tym przypadku na skróty.

 

 

4. Nabywane umiejętności

Zawód prawnika to ciągłe udowadnianie swoich racji, umiejętność doskonałego argumentowania oraz negocjacji – wszystkie te umiejętności nabędziesz podczas praktycznych zajęć, prowadzonych pod okiem wykwalifikowanych praktyków prawa. Ponadto dzięki konieczności wykonywania publicznych przemówień przed całą grupą, wyzbędziesz się nieśmiałości i udoskonalisz swoją wrodzoną charyzmę.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Studia na kierunku Prawo w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Każdy kandydat na prawniczy kierunek studiów z pewnością zastanawia się, ile czasu będzie musiał poświęcić na ukończenie edukacji i zdobycie wymarzonego zawodu. Czas trwania studiów na kierunku Prawo w Warszawie wynosi dziesięć semestrów, a więc pięć lat.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Warszawie?

 

Prawo studia w Warszawie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim przystąpisz do egzaminu maturalnego z chęcią późniejszej aplikacji na studia na kierunku Prawo w Warszawie, dobrze przygotuj się z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na ten kierunek. Dla większości warszawskich uczelni publicznych jest to język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni), czyli przedmioty rozwijane w trakcie nauki na studiach prawniczych. Następnie powinieneś się zastanowić, na jakiej konkretnie uczelni chciałbyś zdobywać kompetencje – wybór będzie dosyć obszerny.

Jeśli zdecydujesz się na aplikację na jedną z warszawskich uczelni niepublicznych, na której istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku Prawo, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że nauka tamże będzie wiązała się z koniecznością uiszczania systematycznych opłat semestralnych, a sam proces rekrutacyjny najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, aby otrzymać bilet wstępu na jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie należy, za pośrednictwem zamieszczonego na stronach internetowych systemu rekrutacyjnego, wprowadzić uzyskane na maturze wyniki. Kiedy już to zrobisz, przed tobą najtrudniejsze, a mianowicie oczekiwanie na ogłoszenie ostatecznej listy przyszłych studentów.

 

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś wśród tych szczęśliwców, których nazwisko na niej widnieje, możesz zacząć myśleć o kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdzie się na pewno kserokopia świadectwa maturalnego, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny, który wydrukujesz ze strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Prawo w Warszawie? Wielu studentów Prawa napotka okazję do zatrudnienia się w różnych placówkach po ukończeniu prawniczej aplikacji. Ponieważ prawo jest ściśle związane z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, absolwneci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w sądach, prokuraturze, czy kancelariach adwokackich.

Absolwenci mogą liczyć nazatrudnienie również w:

 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej
 • instytucjach administracji europejskiej,

gdzie będą mieli niepowtarzalną okazję do pilnowania przestrzegania porządku właśnie w obszarze administracyjnym. Ponadto będziesz mógł znaleźć pracę w działach prawnych oraz działach analitycznych związanych z prawem w międzynarodowych korporacjach. Umiejętność sprawnego władania przynajmniej jednym obcym językiem będzie w tym przypadku dodatkowym atutem.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył własną kancelarię adwokacką.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 

Ścieżki kariery
adwokat radca prawny
sędzia prokurator
referendarz komornik
syndyk notariusz
rzecznik patentowy doradca podatkowy
mediator dyplomata
urzędnik biznesmen
dyrektor firmy ekspert

 

Jak sam widzisz, po ukończeniu studiów na kierunku Prawo w Warszawie twoje możliwości wyboru przyszłego zawodu będą dosyć szerokie, w związku z czym z pewnością uda ci sie wkroczyć na wymarzoną ścieżkę zawodową, która doprowadzi cię do dostatniego i prestiżowego życia.

 

Stanowiska prawnicze i przeciętne wynagrodzenia

 

Stanowisko Przeciętne zarobki brutto
Aplikant adwokacki 4600 zł
Aplikant radcowski 4400 zł
Asystent prawny 3300 zł
Młodszy prawnik 4400 zl
Radca prawny 8100 zł
Radca prawny - adwokat 8000 zł
Radca prawny (biegły j. obcy) 10500 zł
Specjalista ds. prawnych 5500 zł
Specjalista ds. windykacji 4800 zł
Windykator terenowy 5300 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

 

Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Warszawie?

Studia na kierunku prawo od wielu pokoleń plasują się w czołówce najpopularniejszych profili kształcenia wyższego. Obserwowanie tych trendów może sprawić, że studia prawnicze będą nam się jawić jako te najbardziej interesujące.

 

Zanim przystąpisz do procedury rekrutacyjnej, powinieneś zastanowić się, czy studia na kierunku prawo są dla ciebie stworzone.

Towarzyszy im duży prestiż, swojej decyzji nie powinieneś podejmować jednak w oparciu o pochopne wnioski. Elitarność kierunku bierze się na ogół z poziomu kształcenia, który na nim obowiązuje. Na początku powinieneś zatem pomyśleć, czy jesteś gotowy na wytężoną pracę intelektualną, która wpisana jest w charakter studiów prawniczych.

Uczelnie w Warszawie uznawane są za jedne z najlepszych w Polsce, dlatego rozpoczęcie kształcenia na kierunku prawo w stolicy Polski jest zawsze bardzo dobrą inwestycją. Musisz mieć świadomość, że czeka cię wiele intensywnych godzin nauki – w siatkę programową wpisanych jest bowiem szereg wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, które obejmują różnorodne aspekty prawne. 
 

Jeśli nie masz problemu z regularnym przyswajaniem obszernych partii materiału teoretycznego, to w pełni odnajdziesz się na studiach na kierunku prawo. Pamiętaj, że to profil kształcenia idealny dla osób o otwartym, humanistycznym umyśle.

 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto iść na studia prawnicze. Niezależnie od zainteresowań i ambicji zawsze powinno się dbać o swój rozwój intelektualny. Decyzja o podjęciu kształcenia wyższego musi być zawsze świadoma i podyktowana naturalną chęcią poszerzania wiedzy, a nie na przykład oczekiwaniami społecznymi. Dziś tytuł magistra na aktualnym rynku pracy jest oczywiście ważny, ale pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na staże, praktyki, wolontariaty.

Zadbaj o to, by studia na kierunku prawo były czasem zbilansowanego rozwoju, ponieważ czeka na ciebie działalność dodatkowa w chociażby kołach naukowych. Jedno jest także pewne – jeżeli tylko odnajdujesz w sobie pasję do nauki, a do swojego wymagającego zawodu chcesz podchodzić z pasją i zaangażowaniem, to studia na kierunku prawo będą dla ciebie doskonałym wyborem, którego na pewno nie pożałujesz.

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie dbają o to, by studia prawnicze miały dokładnie przemyślany program dydaktyczny. Dziś młodzi ludzie chcą zdobywać wiedzę, która da im przede wszystkim możliwość praktycznego wykorzystania podczas przyszłej pracy zawodowej.

 

Rzetelna i usystematyzowana wiedza stanowi oczywiście niezbędny punkt wyjścia, ale to zawsze powinno być tło dla – najważniejszych – umiejętności.

Studia na kierunku prawo pozornie mogą kojarzyć się z wieloma godzinami, podczas których przyswaja się obszerne zagadnienia teoretyczne. W tym stwierdzeniu jest sporo prawdy, doskonała znajomość przepisów prawnych pozwala jednak na w pełni świadome wykorzystywanie ich w praktyce. Studia prawnicze to zatem świetna inwestycja, a ty swoją wiedzę i umiejętności możesz wykonywać podczas wielu aktywności zawodowych.

 

►►

Jako absolwent studiów na kierunku prawo będziesz przede wszystkim świetnie poruszać się w gąszczu różnego rodzaju dyrektyw, czy przepisów. Tb bardzo praktyczna umiejętność, która bardzo często przydaje się także w życiu prywatnym. 

 

Studia prawnicze dają ci zatem to wszechstronne rozeznanie. Poza tym jako doskonale wykształcony prawnik będziesz wiedział, jak poprawnie odczytać oraz zinterpretować różnego rodzaju pisma urzędnicze. Dla przeciętnego Polaka zrozumienie żargonu prawniczego stanowi często nie lada wyzwanie. Ty – jako profesjonalista – do wszelkiej dokumentacji prawniczej możesz podchodzić z należytym spokojem.

Studia w Warszawie na kierunku prawo dają ci wreszcie rzetelne wykształcenie, które wykorzystać możesz podczas wykonywania różnorodnych aktywności zawodowych. To niewątpliwie największy plus kierunku. Po odbyciu dowolnie wybranej przez siebie aplikacji możesz pracować w szeroko rozumianym sektorze prawnym. Studia prawnicze to także czas, podczas którego kształtować będziesz kształtować swoje kompetencje miękkie.

W trakcie aktywności zawodowych przyjdzie ci pracować z ludźmi, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z teoretycznymi wykładniami prawa. Musisz wykazywać się dużą empatią, zrozumieniem, umiejętnością słuchania oraz cierpliwością. Studia na kierunku prawo dodatkowo umocnią twoją wrażliwość i chęć niesienia pomocy ludziom, którzy naprawdę jej potrzebują.

 

Dla kogo te studia

W związku z powyższym, studia prawnicze w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością. Każdego roku liczba kandydatów znacznie przewyższa liczbę miejsc. Dlatego warto podejść na poważnie do całego procesu rekrutacyjnego odpowiednio wcześnie, aby zdobyć odpowiednią dawkę wiedzy, która da nam szansę na zasilenie grona studentów jednej z warszawskich uczelni.

Na tę chwilę studia prawnicze w Warszawie można podjąć aż na kilkunastu uczelniach, zróżnicowanych ze względu na oferowany program, co daje doskonałe możliwości dokonania najlepszego z istniejących wyborów.

Twoim konikiem zawsze były przedmioty humanistyczne, z historią i wiedzą o społeczeństwie na czele? Chciałbyś dalej rozwijać się w obszarze ich zainteresowania? Marzysz o prestiżowym i przyszłościowym zawodzie, który zapewni ci stabilne źródło dochodów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Prawo w Warszawie!

Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Warszawie?

Większości osób, które otrzymują tytuł magistra, zależy na poczuciu, że ich edukacja została w pełni zakończona. Jeśli liczysz, że odebranie dyplomu po studiach prawniczych da ci to samo poczucie, to jesteś w błędzie.

 

Musisz mieć zatem świadomość, twoja kariera zawodowa uzależniona jest również od nieustającego samokształcenia. Dyrektywy oraz przepisy prawne zmieniają się, a ty – jako profesjonalista – musisz zawsze wykazywać się biegłą orientacją wśród nich.

Oprócz tego ukończenie studiów prawniczych samych w sobie nie zagwarantuje ci pracy, która zgodna będzie z twoim profilem wykształcenia. Największe znaczenie ma to, jaką aplikację ukończysz i to od niej zależeć będzie kształt twojego zatrudnienia w przyszłości. W zależności od własnych zainteresowań i ambicji możesz wybrać przykładowo aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, czy radcowską.

 

Warto pamiętać, że aplikacja nie jest punktem obowiązkowym w programie kształcenia na studiach prawniczych, ale na pewno znacząco ułatwia rozwój ścieżki zawodowej w przyszłości

 

 

Jeżeli marzysz o spokojnej, harmonijnej i usystematyzowanej pracy, to studia prawnicze powinieneś wykluczyć z kręgu twoich naukowych (a w przyszłości zawodowych!) zainteresowań. Prawnicy nieczęsto mają normowany czas pracy. Czekają cię spotkania z klientami, długie godziny spędzone nad dokumentacją. Niejednokrotnie okaże się, że musisz także działać pod presją czasu, czemu towarzyszyć będzie dodatkowy stres. Osoby, które lubią dynamiczną i zmienną pracę, potraktują te aspekty jako zalety. 

Jeżeli wybierasz kierunki studiów takie jak prawo musisz mieć świadomość, że twoja kariera nie zawsze będzie mogła rozwijać się na arenie międzynarodowej. Będziesz w dużej mierze uzależniony od znajomości przepisów prawnych, które obowiązują w danym kraju. Oczywiście masz możliwość zgłębiania zagadnień z zakresów takich jak prawo międzynarodowe i czeka na ciebie praca przykładowo w ambasadach, ale musisz pamiętać, że twoja wiedza i umiejętności jako prawnika zależne są bardzo od terytorium danego państwa.

Studia na kierunku prawo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku prawo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Dziś uczelnie w Warszawie dbają nie tylko o ofertę dydaktyczną, która przyciągać będzie wielu absolwentów szkół średnich. Bardzo ważnym aspektem kształcenia wyższego jest także organizacja zajęć. Naukę na większości kierunków Polsce możesz rozpocząć zarówno w trybie dziennym, czyli stacjonarnym, jak i zaocznym, czyli niestacjonarnym. Odpowiednio wcześnie zastanów się, który z trybów wybrać. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy.

Studia zaoczne już dawno przestały być uważane jako te „gorsze”. Współcześnie młodym ludziom zależy na równoległym rozwoju wielu aspektów. Liczy się nie tylko zadbanie o aspekty naukowe. Ważny jest także zawodowy rozwój. Studenci chcą uczestniczyć w stażach, praktykach, wolontariatach. Niejednokrotnie podejmują też pierwsze aktywności zawodowe.

Czasami zdarza się również, że chcą studiować dwa kierunki równolegle. Wtedy dobrym wyborem jest wybór studiów zaocznych. Zajęcia odbywają się w tym trybie podczas weekendów. Studenci mają dużo czasu w tygodniu, więc mogą go aktywnie spożytkować na inne aktywności, związane chociażby z pracą. Trzeba wziąć jedynie pod uwagę, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Poza tym podstawa programowa musi być zrealizowana dokładnie ta sama, co na studiach dziennych, dlatego też część materiału teoretycznego musi być opanowywana przez studentów we własnym zakresie. Weryfikacja tej wiedzy przychodzi podczas egzaminów.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Prawo w Warszawie

Wszystkie niestacjonarne kierunki studiów wiążą się z obowiązkiem regularnego opłacania każdego semestru lub roku edukacji. Rozbieżność cen ustalonych przez poszczególne warszawskie uczelnie jest niezwykle duża, dlatego celem pozyskania szczegółowych informacji na temat kosztów pobierania wykształcenia prawniczego, warto sprawdzić strony internetowe wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Prawo w Warszawie opinie?

Monika, studentka Prawa w Warszawie, mówi:

„Studiowanie Prawa w Warszawie to ogromny prestiż, ale także duża odpowiedzialność i ciężka praca. Tutaj nie ma miejsca na przeciętność. Studia są także od tego, aby zbudować w sobie pewność siebie i pewność swojej wiedzy. Ja tej pewności nabieram z każdym dniem."

 

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (1)

Persia odpowiedz

Brawo. Tego właśnie szukałem