Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?
Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Dlaczego Pedagogika jest tak ciekawa? Ponieważ ciągle się zmienia i poszerza obszar swoich działań. Pedagogika jest kierunkiem, który reaguje na to, co dzieje się w społeczeństwie. Potwierdzeniem tego są studia pedagogiczne w Trójmieście, które umożliwiają nabycie wiedzy szerokiej, różnorodnej, dopasowanej do współczesności.

Każdy kandydat na studia pedagogiczne w Trójmieście może być spokojny o możliwości edukacyjne. Pedagogikę oferują różne uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Wykształcenie pedagogiczne to bardzo obszerne zagadnienie. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że dziedzina ta rozwija się, dopasowuje do współczesności i jej problemów, nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, otwiera się na ludzi z różnych środowisk.

Studenci Pedagogiki muszą być przygotowani na intensywną naukę, ponieważ programy kształcenia są bardzo bogate. Jakie zagadnienia się w nich znajdują? Między innymi: psychologiczne podstawy edukacji, psychologia rozwoju człowieka, diagnozowanie w pracy edukacyjnej, prowadzenie mediacji i negocjacji, współpraca ze środowiskiem, komunikacja w edukacji.

Studenci Pedagogiki w Trójmieście otrzymują szeroką paletę specjalności. Dzięki nim mogą nie tylko rozwijać indywidualne zainteresowania, ale również zdobywać szczegółową wiedzę, nakierowującą ich na przyszłą przestrzeń zawodową. A jest z czego wybierać: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika szkolna i opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika kulturalno- oświatowa, Pedagogika kryminologiczno- sądowa, Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym, Terapia pedagogiczna z socjoterapią oraz wiele innych.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Powiedzieliśmy już, że Pedagogika to szeroka dyscyplina. Z racji tego umiejętności do zdobycia jest bardzo wiele, na dodatek w różnych obszarach. Studenci Pedagogiki nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie:

  • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
  • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
  • analizy odmiennych koncepcji wychowania,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

Studenci w Trójmieście, dzięki licznym specjalnościom, nabywają również umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno- kulturalnej i edukacji kulturalnej,
  • prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizowania programów przeciwdziałania i zapobiegania kryzysom,
  • prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapii uzależnień,
  • doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Wspomnieliśmy o tym, że Pedagogika jest dyscypliną, która reaguje na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Jest dziedziną, która nieustannie się rozwija i świadczą o tym liczne specjalności, które czekają na studentów. Ale wraz z tym rozwojem powiększa się także przestrzeń zawodowa dla absolwentów.

Absolwenci Pedagogiki znajdą zatrudnienie między innymi w: placówkach oświatowo- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach penitencjarnych, kuratorskich zespołach służby sądowej, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, zakładach poprawczych, urzędach pracy, firmach doradczych i konsultingowych, instytucjach doradztwa personalnego, centrach pomocy rodzinie, zespołach reagowania kryzysowego, placówkach terapii uzależnień, ośrodkach adopcyjnych.

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)