Prawo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Prawo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Prawo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Prawo studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku prawo można podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi 4900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów Prawo odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 100 osób)
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów 4900 zł)

 

Na studiach prawniczych na kierunku Prawo odnajdą się osoby, które mają dobrą pamięć, interesują się historią, naukami społecznymi, są ambitne i lubią się uczyć. Studenci Prawa zdobędą wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym oraz orzecznictwie sądów i trybunałów.

Studenci kierunku studiów prawo zdobędą umiejętność rozumienia tekstów prawniczych, posługiwania się regułami logicznego myślenia, a także co najważniejsze, z interpretowania przepisów prawnych. W czasie studiów adepci będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz aplikacjach, a kolejnych latach będą mogli dalej specjalizować się w wybranej przez siebie dziedzinie prawa.

Przedmioty, z jakimi będą musieli zmierzyć się studenci Prawa to m.in. doktryny polityczno-prawne, łacińska terminologia prawnicza i retoryka, język obcy, wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości, logika prawnicza, prawoznawstwo, prawo rzymskie, historia prawa publicznego, prawo konstytucyjne, prawo cywilne oraz prawo karne.

Absolwenci kierunku studiów Prawo w Poznaniu mogą znaleźć zatrudnienie w sądownictwie, prokuraturach, policji, administracji państwowej oraz notariatach. Absolwenci w zależności od wybranej specjalizacji mogą pracować m.in. jako prokuratorzy i adwokaci.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia prawnicze w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - POZNAŃ

Komentarze (0)