al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Administracja

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

  Atuty kierunku

  Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka albo wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN LEGAL STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  The program offers you a set of  mandatory and elective subjects/topics explaining European solutions in the global context.  By the end of 3rd year, you will have a choice of several special focus-tracks which will better define your future legal career.  They will cover issues in law, business and society.

  BA in European Legal Studies will help you better understand the European legal culture, democratic pathways of the EU countries, as well as Europe’s place in the global politics and trade.  Our program will provide you with a comprehensive introduction to the European legal studies.

  The mandatory part of the  program includes issues covering the development of data and knowledge economy, intellectual property in trade, and data protection.  You will learn how European integration impacts law, economy and society on a daily basis.

  You will have an opportunity to choose from various electives and to develop your language skills in legal/business English.  Classes of Polish language will also be available to our students.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European legal studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka albo wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Prawno-ekonomiczny
  Kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych.
  Program kształcenia pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP, a jego celem jest przygotowanie absolwenta zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Studenci będą uczyć się podejmowania decyzji i działań przez pryzmat wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego ponadto. Zdobędą wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno- ekonimiczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden język nowożytny do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno - ekonomiczny jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Prawo

  Studia na kierunku Prawo dają wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. Student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania prawniczym językiem specjalistycznym.

  Zdobywa umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawnych, uzyskuje możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

  Atuty kierunku

  Studia na kierunku Prawo dają kompleksową wiedzę w zakresie wszystkich najważniejszych gałęzi prawa, przekazywaną przez wybitnych specjalistów: teoretyków i praktyków. Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Historia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO EUROPEJSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Prawo europejskie

  Kierunek studiów Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

  Atuty kierunku

  Studiując na kierunku Prawo europejskiej zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, opanujesz dwa języki obce, nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie  i organizowania zespołu.

  Nauczysz się odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania, dokonać analizy własnych i cudzych działań i wskazać sposoby ich modyfikacji w przyszłości, prawidłowo zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Będziesz potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo europejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. francuski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo europejskie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie i prawo w biznesie

  Zarządzanie i prawo w biznesie jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą ten kierunek studiów jest to, że przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny.

  W związku z tym absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i administracji publicznej. Osoby te będą zdolne do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwenci tego kierunku otrzymają również praktyczną wiedzę i posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

  Atuty kierunku

  Do głównych atutów studiów „zarządzanie i prawo w biznesie” należy zaliczyć: ich program, który zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania, ekonomii i prawa, a także 3 miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach, podczas których student nabędzie niezbędnego doświadczenia zawodowego, co  ułatwi mu znalezienie odpowiedniego dla niego zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Niewątpliwą zaletą kierunku jest również to, że studenci uczyć  się będą biznesowego języka angielskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)