Zarządzanie studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Zarządzanie studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)
Zarządzanie studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Zarządzanie studia prywatne w Poznaniu - uczelnie niepubliczne

Studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie można podjąć na 12 uczelniach prywatnych - niepublicznch:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność
 • Politechnika Poznańska – Zarządzanie jako specjalność
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzanie jako specjalność
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zarządzanie jako specjalność

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym – jakie pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5250 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5250 zł)

 

Na kierunku studiów Zarządzanie odnajdą się osoby, które mają zdolności przywódcze i przejmą rolę lidera, a także ci, którzy interesują się mechanizmami psychologii zarządzania oraz są dobrze zorganizowani i potrafią myśleć analitycznie. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oferuje specjalności takie jak: gospodarowanie nieruchomościami, menedżer sprzedaży, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kierunek studiów Zarządzanie to świetny wybór, dla osób, które chcą pracować w grupie na kierowniczym stanowisku. Podczas zajęć nauczysz się rachunkowości oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji, a także dowiesz się jak właściwie planować.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania to m.in. podstawy zarządzania, rynek finansowy, negocjacje w biznesie, przygotowanie do rynku pracy, przedsiębiorczość, finanse przedsiębiorstwa, prawo cywilne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach developerskich, bankach, instytucjach finansowych i portach lotniczych.

Dowiedz się więcej

 

2. Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4200 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4200 zł)

 

Studia na kierunku Zarządzanie przeznaczone są dla osób, które odnajdą się w roli lidera i dobrze czują się w przedmiotach humanistycznych zarówno, jak i w ścisłych. Collegium Humanum na kierunku Zarządzanie oferuje m.in. takie specjalności jak: biznes i marketing międzynarodowy, dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie, HR i talent management, komunikacja wizerunkowa, marketing, marketing i zarządzanie sprzedażą, marketing internetowy, mobile&digital marketing.

 

Studiując Zarządzanie, zostaniesz przygotowany nie tylko do kierowania zespołem, ale także dowiesz się jak skutecznie zbudować świadomość marki i wygenerować ruch internetowy, który w dzisiejszych czasach jest niezbędnym elementem dla każdej firmy, która chce zaistnieć w sieci. 

Przedmioty, z jakimi mogą spotkać się studenci Zarządzania to m.in. podstawy zarządzania, ekonomia, zarządzanie kapitałem ludzkim, komunikacja społeczna, negocjacje w biznesie, przygotowanie do rynku pracy, zarządzanie jakością, przedsiębiorczość, finanse przedsiębiorstwa oraz prawo cywilne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach, portach lotniczych, działach HR oraz reklamy.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4700 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)

 

Na kierunku studiów Zarządzanie odnajdą się osoby, które są odpowiedzialne, wielozadaniowe, potrafią planować oraz myśleć analitycznie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oferuje specjalności takie jak: audyt i kontrola jakości zarządzania, coaching i przywództwo w biznesie, marketing i zarządzanie sprzedażą, menedżer bezpieczeństwa w biznesie, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP, zarządzanie kadrami – outsourcing HR, zarządzanie produktem i marką, zarządzanie w pandemii oraz zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Kierunek studiów Zarządzanie to doskonały wybór dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu. Studenci w czasie zajęć dowiedzą się jak rozwiązywać konflikty w zespole, a także te na poziomie struktur przedsiębiorstwa. Adepci poznają sposoby przetwarzania oraz bezpiecznego przechowywania informacji. Program studiów przewiduje obowiązkowe praktyki w czasie, których studenci wykorzystają wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to m.in. mikroekonomia, nauki o organizacji, statystyka, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwenci Zarządzania mogą znaleźć pracę m.in. jako specjalista ds. marketingu i promocji, kierownik zespołu, menadżer bezpieczeństwa informacji, pracownik działu BHP, konsultant sprzedaży oraz doradca personalny i inwestycyjny.

Dowiedz się więcej

 

4. Wyższa Szkoła Logistyki

Kierunek studiów Zarządzanie na Wyższej Szkoły Logistyki realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Na studiach na kierunku Zarządzanie odnajdą się osoby zainteresowane naukami ścisłymi oraz chcące w przyszłości obejmować rolę lidera lub kierownicze stanowiska. Studiując na Wyżej Szkoły Logistyki, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem, zarządzanie transportem i spedycja, zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz technologie cyfrowe w biznesie.

Studiując Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która będzie niezwykle istotna podczas wykonywania przyszłego zawodu. W czasie studiów dowiesz się jak istotna jest jakość oraz kontakt z klientem.

Przedmioty, z jakimi mogą się zmierzyć studenci Zarządzania na Wyższej Szkole Logistyki to m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, gospodarka magazynowa, gospodarka zapasami, zarządzanie zaopatrzeniem i zakupami, analityka marketingu i sprzedaży, strategie i struktury handlu, proces sprzedaży i obsługi klienta, systemy informatyczne w transporcie, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako specjaliści do spraw kontaktów z klientami, analitycy w agencji badań marketingowych oraz menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej i specjaliści ds. BHP.

Dowiedz się więcej

 

5. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym - są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Zarządzanie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, zarządzaniem oraz marketingiem. Studiując na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to: psychologia biznesu, reklama i marketing, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, bankowość, rachunkowość, kadry i płace oraz e-biznes.

Studiując Zarządzanie w Poznaniu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu analizy, interpretacji oraz oceny procesów zarządzania. W czasie studiów dowiesz się jak ważny jest marketing dla zarządzania firmą. Program nauczania przewiduje również obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Zarządzania to m.in. statystyka, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, mikroekonomia, język obcy, komunikacja marketingowa, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstwa oraz socjologia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak specjalista do spraw zarządzania, menedżer wyższego lub średniego szczebla, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym.

Dowiedz się więcej

 

6. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)

 

Zarządzanie przeznaczone jest dla osób o cechach przywódczych, które odnajdą się w roli lidera, a także dla tych, którym przedmioty ścisłe nie sprawiają kłopotów. Wybierając Zarządzanie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: handel i usługi, handel internetowy, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wybierając kierunek studiów Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę z szeroko pojętego zarządzania. Studenci w czasie zajęć dowiedzą się czym jest zarządzanie strategiczne i jak kształtować struktury organizacyjne. Program zajęć został opracowany w taki sposób, aby absolwenci wchodzący na rynek pracy byli świetnie wykwalifikowanymi pracownikami. Dodatkowym atutem są praktyki, które odbywają się w przedsiębiorstwach. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania to m.in. statystyka, zarządzanie jakością, finanse, socjologia, komunikacja marketingowa oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalisty do spraw kontaktów z klientami, menedżera do spraw komunikacji lub specjalisty do spraw BHP.

Dowiedz się więcej

 

7. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Zarządzanie jest również oferowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które realizowane jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe przeznaczony jest dla osób, które chciałyby pracować w służbach specjalnych oraz inspekcjach i stażach. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, obrona narodowa – specjalność wojskowa oraz ochrona informacji niejawnych.

Studiując Bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności nauczysz się interpretować przepisy prawa, które mają wpływ na bezpieczeństwo narodowe. W czasie zajęć będziesz uczyć się jak rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i jak im zapobiegać. 

Przedmioty na kierunku Bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności to m.in. ochrona infrastruktury krytycznej, zarządzanie kryzysowe i innych państwach, zagrożenie naturalne i cywilizacyjne oraz ratownictwo w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra i zespoły zarządzania kryzysowego.

Dowiedz się więcej

 

8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Zarządzanie jest również częścią kierunku Historia, który odbywa się na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym

 

Kierunek studiów Historia przeznaczony jest dla osób zainteresowanych naukami humanistycznymi, a w szczególności historią. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kierunku studiów Historia oferuje takie specjalności jak: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska, historia wojskowości, mediewistyka oraz polityka i media w dziejach.

Specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to bardzo dobry wybór, jeśli chcesz zdobyć wiedzę historyczną i poznać czym jest archiwizacja. W czasie zajęć i praktyk będziesz korzystać z nowoczesnych narzędzi, które wykorzystywane są w administracji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie to m.in. pradzieje ziem polskich, historia starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jeżyk łaciński, język obcy, badania dziejów kultury, badania źródłoznawcze, metodologia historii, metody badań w naukach historycznych oraz historia powszechna XIX wieku.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach samorządowych i państwowych, archiwach, instytucjach muzealnych, mediach, dyplomacji oraz instytucjach kultury.

Dowiedz się więcej

 

9. Collegium Da Vinci w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Studia na kierunku Mediaworking na Collegium Da Vinci w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Mediaworking to kierunek dla osób zainteresowanych portalami społecznościowymi i ich wykorzystaniem w marketingu. Collegium Da Vinci w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: social media manager oraz zarządzanie w e-sporcie.

Specjalność zarządzanie w e-sporcie to świetny wybór dla tych, którzy interesują się e-sportem i chcieliby związać się z nim zawodowo. W czasie zajęć studenci pogłębiają wiedzę z zakresu mediów społecznościowych i marketingu. Adepci uczą się jak prowadzić kampanie reklamowe i realizować projekty audiowizualne. Program przewiduje także praktyki zawodowe.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Mediaworkingu to m.in. public relations, społeczne wymiary sieci, psychologiczne kontekst internetu oraz psychologia społeczna.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako social media manager, manager w branży e-sportowej, specjalista do spraw sprzedaży internetowej oraz specjalista do spraw monetyzacji e-sportu. Absolwenci mogą szukać pracy szeroko pojętych mediach, działach reklamy, marketingu, IT oraz w międzynarodowych firmach i korporacjach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie nauki na studiach podyplomowych.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia z zarządzania w Poznaniu

Studia z zarządzania

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU ZARZĄDZANIE - POZNAŃ

Komentarze (0)