Administracja studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Administracja studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Administracja studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Administracja w Warszawie - uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku administracja można podjąć na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi od 4500 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska

 

1. Uniwersytet Warszawski

Administracja na Uniwersytecie Warszawskim jest realizowana na Wydziale Prawa i Administracji. Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym: 3 lata trwają studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

 • Stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 300 osób)
 • Niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł)

 

Studia na kierunku administracja w Warszawie to doskonały wybór dla osób, które chcą się przygotować do pracy w administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Na studiach, można nabyć takie umiejętności, jak zarządzanie sprawami publicznymi, czy poznać teorię organizacji. Zespół, ponad dwustu pracowników naukowych, zagwarantuje wszechstronną wiedzę i szerokie spojrzenie na administrację – nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

Bowiem rozbudowana oferta praktyk, da studentowi poczucie znajomości tematu i radzenia sobie nawet w trudnych warunkach, panujących w wszelakich instytucjach. Ponadto student, otrzyma bardzo dobry start, pomocny w dalszych etapach kształcenia. Uczelnia przygotowała dla swoich studentów dwie specjalności:

 • Administracyjno-gospodarczą
 • Urzędniczą

 

Dzięki temu, przyszły absolwent będzie mógł skupić się na interesującej go dziedzinie, poświęcając swojemu kierunkowi więcej czasu. Studia prawnicze przygotują do przyszłej pracy w wielu instytucjach, firmach lub jednostkach samorządowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jest realizowana w Instytucie Prawa. Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym: 3 lata trwają studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

 • Stacjonarne 
 • Niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja to dobry pomysł dla wszystkich tych, którzy nie boją się wyzwań, a bezpieczeństwo narodowe stawiają na pierwszym miejscu. Celem nadrzędnych tych studiów jest zapoznanie studentów z historią administracji nowożytnej oraz ze strukturą administracji publicznej.

Zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego, urzędniczego czy prawa pracy, pozwolą przyszłemu absolwentowi, dogłębnie poznać istotę administracji. Kierunek został podzielony na kilka specjalności:

 • nowe technologie w administracji,
 • administracja wojskowa,
 • administracja urzędnicza.

 

Rozbudowany program studiów, pozwoli na poznanie wielu dziedzin związanych z administracją, m.in.: ochronę własności intelektualnej, prawa karnego czy historię administracji. Uczęszczanie na Akademię Sztuki Wojennej, wzbudzi w studencie otwartość na wiedzę i nowe idee, nie zapominając o poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości kulturowej państw i regionów.

Studia te przygotują słuchacza do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, inspekcjach, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także w firmach doradczych i konsultingowych.

Dowiedz się więcej

 

 

3. Politechnika Warszawska

Administracja na Politechnice Warszawskiej, realizowana jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Studia są dwustopniowe – pierwszy stopień zakończony jest tytułem licencjata i trwa on 3 lata. Drugi stopień trwający 2 lata, zakończony jest tytułem magistra.

 

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 

 • Stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 200 osób)
 • Niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5600 zł)


 

Studia na kierunku administracja, to propozycja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Student pozna na nim wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, filozofii, socjologii i polityce. Nabyte umiejętności pozwolą studentowi na samodzielne rozwiązywanie problemów powstałych w zakresie funkcjonowania organów lub instytucji administracji, a kompetencje społeczne umożliwią mu realizowanie własnych celów w drodze do kariery.

Absolwent Politechniki Warszawskiej będzie potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także doskonale poradzi sobie w pracy zawodowej. Nabyta wiedza usprawni jego działanie w zakresie ekonomicznym i technicznym, a rozwiązywanie problemów administracyjnych nie będzie wyzwaniem. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • jednostkach administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • jednostkach administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej;
 • stanowiskach operacyjnych, analitycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych;
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych

Dowiedz się więcej

 

 

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Administracja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizowana na Wydziale Prawa i Administracji. Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym: 3 lata trwają studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

 

 • Stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 120 osób)
 • Niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4500 zł)

 

Studia na kierunku administracja to doskonały wybór dla osób, które chcą podjąć wyzwanie i nabyć ogólną wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji. Student będzie potrafił wykorzystać pozyskaną już wiedzę w pracy zawodowej, będzie przygotowany do pracy w wielu instytucjach i urzędach.

Rozbudzona w nim chęć pozyskiwania wiedzy, pozwoli mu na samodoskonalenie swoich umiejętności i dalsze kształcenie, zarówno w Polsce i w Europie. Nabyte umiejętności pozwolą mu na rozwiązywanie problemów zawodowych, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy bądź sprawne posługiwanie się najnowocześniejszymi technologiami, niezbędnymi w pracy zawodowej.

Studia prawnicze w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dadzą mu pewność swoich umiejętności i kompetencji, w zakresie administracji – zarówno w teorii, jak i praktyce. Przyszły absolwent będzie przygotowany do pracy w urzędach i instytucjach, przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych. Nabyta wiedza umożliwi mu także otwarcie własnej działajności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU ADMINISTRACJA - WARSZAWA

Komentarze (0)