Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów prawo

  Elastyczny plan zajęć oraz egzaminów, a także najbogatsza na rynku oferta dydaktyczna umożliwiają studentom wszechstronny rozwój oraz łączenie nauki z hobby, drugim kierunkiem studiów czy pracą. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

  Studenci układają plan samodzielnie, wybierając z puli te terminy zajęć, które najbardziej spełniają ich oczekiwania. W trakcie studiów studenci realizują bloki specjalizacyjne, na które składają się powiązane tematycznie wykłady. Bloki te student wybiera w zależności od tego, jaką ścieżką kariery prawniczej chciałby w przyszłości podążyć.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów prawo finansowe i skarbowość

  To pierwsze tego typu studia w Polsce mające charakter prawniczy. Kształcenie jest rozbudowane o wątki interdyscyplinarne z zakres nauki finansów, administratywistyki i rachunkowości. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Państwową Komisją Egzaminacyjną, absolwenci kierunku są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów administracja

  Studia przygotowują do pracy zarówno w administracji publicznej – rządowej i samorządowej, jak i w sektorze prywatnym w charakterze wykształconego pracownika każdej struktury organizacyjnej. Absolwenci mają możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji związanych z zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych, służbach mundurowych, a także z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANITARIAN ACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów humanitarian action

  Kierunek prowadzony jest we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA).

  Kształcenie oferowane w ramach kierunku Humanitarian Action obejmuje szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, kładąc nacisk na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Studenci realizują dwa semestry mobilności, z których drugi stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny i przedstawić dowód biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie minimum C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe i naukowe. Doświadczenie praktyczne w zakresie pomocy humanitarnej w organizacjach i instytucjach rządowych, pozarządowych i międzynarodowych nie jest wymagane, ale jest atutem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur zarówno państwa, jak i Unii Europejskiej, oraz uzyskują wiedzę uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, tj. e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwenci mają możliwość podjęcia kariery nie tylko w administracji publicznej i w samorządzie terytorialnym w kraju, lecz również w podmiotach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych.

  Studia I stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym, natomiast II stopnia w trybie niestacjonarnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (11)

michalina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to nie tylko etap wytężonej nauki. To także etap, w którym rozwijamy swój charakter i wiele innych, niezbędnych do życia kompetencji.

karolina Ocena odpowiedz

Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.

marta Ocena odpowiedz

Pomoc humanitarna to kierunek, który pokazuje, że Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, dająca wiele możliwości i otwierająca wiele dróg. Każdy student może zdobyć różnorodne umiejętności i kompetencje. To uczelnia dla każdego, niezależnie od tego, jaka dziedzina go interesuje.

Ewelina Ocena odpowiedz

Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.

student Ocena odpowiedz

jestem zadowolony. polecam

Absolwent Ocena odpowiedz

Przeciętność.

anna Ocena odpowiedz

administracja na WPIA UW jest tylko niestacjonarna

CzarkovskiPL Ocena odpowiedz

Czy studia na kierunku administracja są stacjonarne?

Nurbanu Ocena odpowiedz

Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

Dominika Ocena odpowiedz

W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

pomocy!!! Ocena odpowiedz

Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?