Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z języka łacińskiego i kultury antycznej – poziom rozszerzony

Matura 2023 z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona 22 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Język łaciński i kultura antyczna na maturze 2023 należą do puli przedmiotów dodatkowych. Uczniowie mogą przedmiot ten zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym. Język łaciński i kultura antyczna to przedmiot maturalny, który nie jest zbyt chętnie wybierany przez maturzystów, jednak każdego roku pojawia się kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, które podejmują wyzwanie przystąpienia do matury z tego właśnie przedmiotu.

Tłumaczymy, kiedy odbędzie się egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z języka łacińskiego i kultury antycznej, co można mieć przy sobie tego dnia, a także, kiedy uczeń będzie mógł sprawdzić wyniki z matury z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2023

Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej w terminie głównym odbędzie się 22 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00.

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00.

Język łaciński i kultura antyczna matura 2023 - data:

 • 22 maja 2023 (czwartek), godz. 14:00 - termin główny
 • 5 czerwca 2023 (poniedziałek), godz. 14:00 - termin dodatkowy
 •  

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka łacińskiego i kultury antycznej

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji językowych (w tym przede wszystkim odbiór, rozumienie i tłumaczenie tekstu łacińskiego, rozpoznawanie i tworzenie form gramatycznych i struktur składniowych, transformacje gramatyczne) oraz wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji interkulturowych (w tym znajomość, rozumienie i interpretacja faktów, zjawisk i tekstów kultury odnoszących się do antyku).

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Ile będzie zadań z j. łacińskiego i kultury antycznej

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 12 do 18 zadań.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z trzech części:

 1. Tekstu do tłumaczenia i zadań do tego tekstu.
 2. Testu kulturowo-gramatycznego.
 3. Zadań interpretacyjnych.

 

Ile punktów można zdobyć

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 50.

Czy można nie zdać matury z języka łacińskiego i kultury antycznej

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka łacińskiego i kultury antycznej. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka łacińskiego i kultury antycznej. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Pomimo tego, iż podejście do egzaminu z przedmiotu do wyboru jest obowiązkowe, to nie obowiązują w nim żadne progi punktowe. Oznacza to, że podejście do egzaminu już go zalicza.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka łacińskiego i kultury antycznej

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z języka łacińskiego i kultury antycznej. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/20223 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Kiedy wyniki z matury z języka łacińskiego i kultury antycznej

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

 

Wyniki matury 2022 z języka łacińskiego i kultury antycznej (poziom rozszerzony)

 

Język łaciński i kultura antyczna jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 153 osoby
 • 2021: 176 osób
 • 2020: 210 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej wciąż jest bardzo mało popularnym przedmiotem wybieranym wśród uczniów. Nie ma również zbyt wielu opinii na temat tego, czy matury z poprzednich lat były trudne czy nie. Warto jednak zauważyć, że jeżeli uczeń decyduje się zdawać ten przedmiot na maturze – w większości przypadków decyzja ta wynika z pasji, a dla pasjonatów z pewnością większość zadań nie będzie zbyt wymagająca.

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia