Praca Starszy Specjalista w Zespole ds. Restrukturyzacji​ Warszawa, mazowieckie

Praca Starszy Specjalista w Zespole ds. Restrukturyzacji​ Warszawa, mazowieckie

ORLEN S.A. profil

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.

Firma: ORLEN S.A. | Starszy Specjalista w Zespole ds. Restrukturyzacji​

Miejsce: Warszawa, mazowieckie

Nr ref. 384933/2023

Opis stanowiska

Przygotowywanie i prowadzenie projektów transferowych i optymalizacji zatrudnienia  w GK ORLEN S.A. w oparciu o przepisy prawa pracy i ustawę o związkach zawodowych w szczególności poprzez m.in.:

 1. opracowywanie harmonogramów i ich monitoring dot. transferów i restrukturyzacji w ramach Grupy Kapitałowej
 2. przygotowywanie warunków transferowych w zakresie pracy i płacy
 3. uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych ze stroną związkową
 • Opracowywanie koncepcji z obszaru optymalizacji zatrudnienia i doskonalenia polityki personalnej oraz prowadzenie projektu
 • Przygotowywanie materiałów, pism  dla interesariuszy wewnętrznych
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe -  mile widziane o profilu prawnym, ZZL, ekonomicznym, prawnym lub pokrewnym
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w HR w szczególności w zakresie prowadzenia projektów z szeroko rozumianego obszaru HR w tym kadr i płac lub doświadczenie w realizacji projektów dot. optymalizacji zatrudnienia w organizacji zatrudniającej pow. 500 pracowników
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy poparta praktyką
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie umożliwiającym prowadzenie rozmów
 • Skuteczność w działaniu
 • Odpowiedzialność biznesowa
 • Umiejętność czerpania z różnych perspektyw
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne w tym komunikacja i współpraca

Mile widziane

 • Doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi
 • Znajomość drugiego języka obcego
 • Znajomość innych narzędzi do prezentowania danych

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej

Informacje dodatkowe

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy

Komentarze (0)