Matura - CKE zapowiada duże zmiany w egzaminach

Matura - CKE zapowiada duże zmiany w egzaminach

matura 2023

Matura 2023. CKE zapowiada duże zmiany w egzaminach

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokument, w którym opisuje nowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych od 2023 roku. Zmiany dotyczą zarówno egzaminów pisemnych, jak i egzaminów ustnych.

 

Formuła 2023

Według nowej formuły maturzyści za dwa lata będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

 

Ustna matura z języka polskiego

Od 2023 roku osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

Pierwsze zawierać będzie zagadnienie sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem.

 

Pisemna matura z języka polskiego

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, które zdający tworzy na wybrany przez siebie temat, nie krótsze niż 400 wyrazów. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

 

Egzamin z matematyki

Wprowadzane zmiany dotyczą także „królowej nauk”. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można zdobyć 1 lub 2 punkty. Ponadto, pojawić ma się więcej zadań otwartych, jak również pojawić się mają nowe typy zadań, na przykład: „prawda – fałsz”.

W arkuszu na poziomie rozszerzonym maturzyści mają zdawać wyłącznie zadania otwarte. Zrezygnowano zatem ze stosowanych obecnie zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań z kodowaną odpowiedzią.

 

Dłuższy czas pisania niektórych egzaminów

Nowa formuła zakłada także wydłużenie czasu niektórych egzaminów pisemnych. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym trwać będzie 180 minut.

210 minut będzie trwać egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego również ma trwać 210 minut.

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut. Nie zmieni się również czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – nadal będzie to 180 minut.

 

Jak zdać maturę w nowej formule?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku trzeba będzie, tak jak obecnie, uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia. Różnica polega jednak na tym, że zdający muszą uzyskać również minimum 30 procent z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

„Formuła 2023” po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w 2023 roku dla absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz w 2024 roku dla absolwentów pięcioletniego technikum.

zobacz także Matura 2021

 

Komentarze (8)

Hejtoja odpowiedz

O ja pindole ja chyba zdechnę przy tej nauce polskiego

ja odpowiedz

nie fajnie

..... odpowiedz

wycofac matematyke fizyke chemie i jezyk obcy chyba ze ktos wyjedzie zagranice reste pzrezyc mozna krew zalal wszyscy tak mowia

Magdalena odpowiedz

Czy rzadzacy wzięli pod uwagę ze te dzieci tez ponad rok spedzily na nauce zdalnej ?

Kate odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

A co ze zmianami Covidowymi. Teraz maturzyści mają ulgi bo pandemia a następne roczniki można olać? Przecież ta młodzież też jest stratna i nauka wygląda zupełnie inaczej a wymagania wciąż rosną. Ciekawa jestem czy nasi rządzący w Sejmie i Senacie oraz p. Czarnek zdaliby teraz maturę?

Xxx W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Rzeczywiście ulgi w pierwszej klasie strajk nauczycieli w drugiej COVID w trzeciej COVID i gdzie te ulgi a ty masz jeszcze rok nauki w szkole wiec nie marudź

Ooo W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Widziałaś maturę już i gdzie te ulgi ? Pytam!!!

Mmm W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Nie było żadnej ulgi, przynajmniej nie z matmy. Trudniejsza niż zwykle. Gdyby materiał pozostał jaki był może by "experci" nie pojechali po bandzie.... po co szumnie ogłaszać, że wyrzucamy to i tamto a później dołować i tak zdołowaną młodzież... wstydźcie się "experci". Pewnie o jakąś polityczną zagrywkę poszło...