Wyniki matur 2023 - kiedy, gdzie i o której godzinie

Wyniki matur 2023 - kiedy, gdzie i o której godzinie

Wyniki matur 2023 - kiedy, gdzie i o której godzinie

16.12.2022

Wyniki matury 2023: kiedy i o której godzinie będą publikowane, gdzie można je sprawdzić?

Jednym z ważniejszych elementów matury 2023 są... jej wyniki! Jak je sprawdzić, kiedy będzie można to zrobić? Tłumaczymy!

Czekanie na wyniki matury to dla uczniów bardzo duży stres. W końcu to właśnie od tego, jak wypadli na egzaminie maturalnym i ile punktów zdobyli, będzie zależeć, czy dostaną się na studia. Ogłaszanie wyników matur od zawsze również budzi bardzo wiele emocji, zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.

Tłumaczymy krok po kroku, gdzie można będzie sprawdzić w 2023 roku wyniki matur, o której godzinie, a także, jak się zalogować do systemu. Tym, którym nie powiedzie się za pierwszym podejściem, czeka poprawkowy egzamin maturalny.

Wyniki matury 2023 – kiedy będzie można je sprawdzić?

Maturzyści dowiedzą się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym 7 lipca 2023 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych

Informacje o wynikach będą dostępne na stronach OKE w zakładce uczeń, a także już od samego rana w szkole. Sprawdzając wyniki online, należało się przygotować na problemy stron OKE i CKE spowodowanych przeciążeniem.

 

Wyniki matur 2023

 • Data: 7 lipca 2023 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2023 - termin
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.

O której godzinie będą publikowane wyniki matur w 2023 roku?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone po godzinie 8:00 rano. Uczeń będzie mógł je sprawdzić w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Gdzie będzie można znaleźć wyniki matur 2023?

Wyniki matur 2023 - online

Maturzyści, aby sprawdzić swoje wyniki egzaminów maturalnych będą musieli zalogować się na stronie OKE w systemie ZIU. Każdy uczeń otrzyma wcześniej od dyrektora szkoły swój indywidualny login i hasło. Do systemu można również zalogować się profilem zaufanym.

Dyrektorzy szkół mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO

 

Wyniki matur 2023 - stacjonarnie

Wyników matur nie trzeba sprawdzać online, można to zrobić również osobiście w placówce, do której uczęszczał uczeń. Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU – w tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Wyniki matur 2023 - jak się zalogować, żeby je sprawdzić?

Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby zalogować się do systemu ZIU w celu sprawdzenia swoich wyników matur 2023:

 1. Należy wejść do "systemu ZIU”.
 2. W polach: login i hasło trzeba wpisać dane otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły. W przypadku zagubienia hasła, należy kliknąć w link "nie pamiętam hasła". Wtedy system wyśle wygenerowane nowe hasło na podany adres e-mail.
 3. Po zalogowaniu można zmienić hasło.
 4. Należy wybrać egzamin maturalny - wtedy pokażą się procentowe wyniki egzaminu.
 5. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Zaloguj się do systemu ZIU

 

WAŻNE: Warto wiedzieć również, że każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, jednak wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

Co zrobić, jeśli masz problem z zalogowaniem?

Dlaczego nie można sprawdzić wyników? Dlaczego strona nie działa?

W dniu ogłoszenia wyników maturalnych (7 lipca 2023 roku) niektórzy uczniowie mogą mieć problem z zalogowaniem się do systemu ZIU. Wynika to z przeciążenia systemu i faktu, że prawdopodobnie większość uczniów od razu chce sprawdzić swoje wyniki maturalne.

Z pewnością część osób będzie sobie zadawać pytanie, dlaczego strona nie działa, działa bardzo wolno, zawiesza się lub wyskakuje Błąd 503 (Service Unavailable). Wszystko to jest właśnie spowodowane przeciążeniem serwera.

Należy wtedy po kilku minutach odświeżyć stronę (nie należy jednak robić tego od razu i zbyt często, ponieważ serwer będzie jeszcze bardziej przeciążony). Jeśli po wprowadzeniu danych, ponownie na stronie wyskoczy błąd, należy sprawdzić, czy wprowadzone dane z loginem i hasłem są poprawne. Być może w ferworze emocji i stresu nastąpiła drobna pomyłka podczas logowania.

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

Odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

Już 7 lipca 2023 roku maturzyści będą mogli odebrać zaświadczenie o swoich wynikach maturalnych. Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczenia osobiście mogą upoważnić kogoś do jego obioru (należy w tym celu napisać odpowiednie upoważnienie i okazać je w swojej placówce).

przykładowe upoważnienie

Kiedy odbędzie się matura poprawkowa w 2023 roku?

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r. - część ustna oraz 22 sierpnia 2023 r. - część pisemna. Daty poszczególnych egzaminów można sprawdzić w harmonogramie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

sprawdź harmonogram matur 2023

Żeby przystąpić do matury poprawkowej należy terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

WAŻNE: Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustej,

pod warunkiem że:

Kiedy wyniki matury poprawkowej?

Absolwenci zdający maturę w terminie poprawkowym, informację o wynikach otrzymają 8 września 2023 roku. W tym dniu będą mogli również otrzymać świadectwo.

Wyniki matur poprawkowych 2023

 • Data: 8 września 2023 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur poprawkowych 2023 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.

Kiedy składać dokumenty na studia 2023

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w elektronicznych systemach rekrutacji (IRK, ERK) już od 1 marca 2023 roku, choć większość szkół wyższych umożliwia to od maja lub czerwca 2023 r. Maturzyści poznają wyniki matur 7 lipca 2023 roku. Zazwyczaj pierwsze listy rankingowe na uczelniach, pojawiają się już po kilku dniach.

W I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na większości polskich uczelni publicznych składanie dokumentów (dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia) odbywa się w terminie od 7 lipca do 27 lipca 2023 r.

W przypadku nie wypełnienia miejsc na poszczególne kierunki studiów zostają uruchamanie kolejne tury rekrutacji. Niektóre uczelnie przyjmują aplikacje na studia nawet do 15 października 2023.

Sprawdź terminy elektronicznej rejestracji i jak wygląda rekrutacja na studia 2023.

Jakie były wyniki matur w 2022 roku

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 269 490 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 165148 osoby, natomiast grono absolwentów techników 103953 osób. Do matury przystąpiło również 389 absolwentów branżowych szkół drugiego stopnia oraz 34 uchodźców z Ukrainy.

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku

 • osoby, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2022 - 147 506 (86% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy zdali maturę 2022 - 81 414 (78,3% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy zdali maturę 2022 - 125 (31,5% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku

 • osoby, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2022 - 17 642 (10,7% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy nie zdali matury  2022 - 22 539 (21,7%% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie zdali matury  2022 - 264 (67,9% zdających)

czytaj dalej wyniki matur 2022

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu