BEZPIECZEŃSTWOW FIRMIE, CZYLI KTO SPRZĄTA TWOJE BIURKO?

BEZPIECZEŃSTWOW FIRMIE, CZYLI KTO SPRZĄTA TWOJE BIURKO?

BEZPIECZEŃSTWOW FIRMIE, CZYLI KTO SPRZĄTA TWOJE BIURKO?

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ ZAWSZE OPIERAŁO SIĘ NA ZAPEWNIENIU JEJ BEZPIECZEŃSTWA W WIELU WYMIARACH. CZY CHODZIŁO O ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, STAŁEGO GRONA ODBIORCÓW CZY TEŻ STABILNEJ KOMUNIKACJI ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM A ZARAZEM NAJSŁABSZYM OGNIWEM POZOSTAWAŁ CZŁOWIEK. 
Sytuacja jest identyczna w równie ważnym elemencie składającym się na sprawne funkcjonowanie firmy, jakim jest bezpieczeństwo informacji i wartości w przedsiębiorstwie. Czynnik bardzo często lekceważony albo sprowadzany do niezbędnego minimum. Przyczyn takiego podejścia można szukać w braku wiedzy o potencjalnych zagrożeniach, złudzeniu bezpieczeństwa z racji wyrafinowanych systemów komputerowych, outsourcingu albo ograniczenia ilości przetwarzanych walorów w przedsiębiorstwie.
Abstrahując od problematyki cyberbezpieczeństwa, która jest równie ważna jak bezpieczeństwo dokumentów fizycznych oraz gotówki, a w wielu punktach styka się z nimi, warto przyjrzeć się bliżej kwestii wykradania, wynoszenia informacji oraz innym działaniom mającym na celu ich zniszczenie lub zniekształcenie. Ostatnie wydarzenia medialne dotyczące podsłuchów, przegranych przetargów w wyniku wycieku informacji zwracają uwagę na problematykę zabezpieczania się  przed tego typu zdarzeniami. Aby skutecznie się bronić przed takimi działaniami, należy znaleźć ich źródło. Gdzie jesteśmy narażeni na wypływ informacji? Kto może nam szkodzić? Potencjalnych źródeł zagrożeń jest bardzo dużo. Powinniśmy się zastanowić, kto sprząta nasze miejsce pracy. Czy stosujemy zasadę „czystego biurka”, czy umożliwiamy dostęp do informacji tylko tym osobom, które faktycznie potrzebują takiej wiedzy.
Przy dzisiejszym poziomie zarobków przekonanie osoby zatrudnionej lub świadczącej usługi dla danej firmy do celowego wyniesienia cennej informacji z biura nie stanowi specjalnego wyzwania finansowego dla konkurencji. Sejf lub kasa pancerna w najwyższej klasie odporności na włamanie nie zapewnią nam bezpieczeństwa dokumentów, jeżeli nie mamy kontroli nad tym, kto i kiedy z nich korzysta, najbardziej wyrafinowany system alarmowy nie będzie skuteczny, jeżeli wszyscy pracownicy korzystają z tego samego kodu, ponieważ ciężko szukać winnego przy rozmytej odpowiedzialności. Potencjalnie niebezpieczne sytuacje można mnożyć, ale niezależnie od scenariusza pozostaje pytanie, jak się bronić. Skuteczna ochrona będzie realna tylko przy zestawieniu jej z racjonalnymi   kosztami dla firmy. Najlepsze urządzenia oraz systemy zabezpieczeń nie zdadzą egzaminu, jeżeli będą miały negatywny wpływ na wynik finansowy firmy, czy to przez wysokie koszty utrzymania czy też spadek wydajności pracowników w wyniku wymagających procedur. Dlatego przy budowaniu każdego systemu bezpieczeństwa trzeba wyjść od oceny ryzyka oraz odpowiedniego doboru środków, aby ich połączenie pozwalało nam na zachowanie maksymalnej ochrony i kontroli nad dostępem do informacji i wartości oraz nie nadwyrężały budżetu. Mnogość rozwiązań, ilość potencjalnych zagrożeń oraz wspomniana potrzeba podejścia do kwestii bezpieczeństwa jako do systemu elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują i się uzupełniają, powinny skłonić nas do korzystania z usług specjalistów. I nie warto kierować się tylko kryterium ceny, co niestety jest domeną zamówień publicznych.
Ani zamożnego, ani biednego nie stać, aby oszczędzać na bezpieczeństwie. Postęp w dziedzinie zabezpieczeń jest równie szybki jak postęp w dziedzinie ich obchodzenia. Co w takim razie powinno być brane pod uwagę w przypadku budowania lub modernizacji systemu zabezpieczeń w firmie lub domu? Kluczowym słowem jest system, czyli odpowiednie połączenie wszystkich elementów. Dobrze dobrany sejf lub kasa pancerna do przechowywania dokumentów lub wartości powinny być wyposażone w system kontroli dostępu zapewniający informację o tym, kto i o której godzinie może z nich korzystać. Nowością na rynku jest łączenie tych elementów z Elektronicznym Systemem Ochrony i Ewidencji pozwalającym sprawdzać zawartość sejfu w czasie rzeczywistym w systemie komputerowym. Takie kompletne rozwiązanie daje nam możliwość śledzenia kto, o której godzinie pobiera jaki dokument, broń, prototyp etc. oraz generowanie raportów lub alarmów, jeżeli dana osoba pobiera przedmiot, do którego nie jest upoważniona. Zestawienie wspomnianych urządzeń z dobrze skonfigurowanym systemem alarmowym, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej pozwala zachować wysoki poziom bezpieczeństwa.
Naturalnym uzupełnieniem są odpowiednie bariery w formie drzwi, okien, wzmocnionych ścian. Urządzenia wykrywające podsłuchy albo skutecznie im przeciwdziałające jak generatory szumu, które mogą się okazać szczególnie istotne w salach, gdzie przeprowadza się rozmowy istotne dla firmy lub w których pracuje się nad prototypami.
Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest inwestowanie firm w specjalne pomieszczenia zabezpieczone zarówno przed włamaniem, jak również wyciekiem informacji. Co ciekawe, nie jest to domena tylko i wyłącznie instytucji. Osoby prywatne mające powody do obaw o swoje życie i zdrowie coraz chętniej inwestują w znane z hollywoodzkich produkcji pomieszczenia bezpieczne zwane popularnie azylami. Jeszcze raz podkreślmy, że najważ niejszym elementem w każdej sieci zabezpieczeń jest CZŁOWIEK i to zarówno ten, który jej potrzebuje, ten, który będzie jej używał, jak również ten, który ją zaprojektuje. Ponieważ każdy system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo.
 
 
 
źródło: pracujewlodzi.pl

Komentarze (0)