Podstawy prawa

Podstawy prawa

Podstawy prawa

18.06.2021

Podstawy prawa

Jeśli wybierasz studia takie jak administracja, sprawdź, co czeka na ciebie w programie kształcenia. Pamiętaj, że studia o tym profilu wiążą się z opanowywaniem wielu zagadnień teoretycznych z obszaru prawa czy zarządzania – nie każdy student będzie się z tym czuć komfortowo. Gdy poznasz przedmioty – unikniesz rozczarowań.

Przykładowo jeden z przedmiotów to podstawy prawa. Jego naczelnym celem jest przyswojenie przez studentów podstawowych informacji o państwie i prawie. W programie zajęto się czterema wielkimi problemami: społeczeństwem, państwem, innymi niż państwo grupami społecznymi, wreszcie prawem. Ukazane zostaną koncepcje: władzy państwowej, typów i form państwa, problem zmiany form państwa, stosunki między organami państwa, różne koncepcje systemów rządów.

Każdy student przykładowo: na poziomie podstawowym potrafi odnieść zachodzące w otaczające rzeczywistości społecznej sytuacje do obowiązujących przepisów i wyciągać z tego wnioski, zwłaszcza co do konsekwencji prawnych zaistniałych sytuacji.

idź do kierunku ADMINISTRACJIA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)