Elementy projektowania

Elementy projektowania

Elementy projektowania

18.06.2021

Elementy projektowania

Kierunki studiów takie jak architektura są wybierane przez tych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Czekać na nich będą bowiem zajęcia poświęcone elementom plastycznym jak i ćwiczenia ścisłe związane z zagadnieniami odnoszącymi się do matematyki czy fizyki. Sprawdź odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w programie kształcenia. Unikniesz dzięki temu rozczarowań.

Jeden z przedmiotów to przykładowo elementy projektowania. Jego naczelną ideą jest Poznanie metod kształtowania przestrzeni architektonicznej w zakresie jej elementów i cech oraz praktyki tworzenia nowej jakości przestrzeni. Studenci poznają zagadnienia związane z integracją przestrzeni, kompozycją, projektowaniem jej nowych elementów czy korespondencją z istniejącymi już budowlami.

Każdy student między innymi ma podstawową wiedzę o prezentacji graficznej projektu prostej formy architektonicznej w kontekście realnego miejsca, potrafi przeanalizować, zapisać w różnych technikach „miejsce” i projekt przyszłej prostej architektury, posiada umiejętność prezentacji ustnej i graficznej własnych koncepcji architektury.

idź do kierunku ARCHITEKTURA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)