Ocena i jakość żywności

Ocena i jakość żywności

Ocena i jakość żywności

Ocena i jakość żywności

Zastanawiasz się nad wyborem studiów dietetycznych, ale nie wiesz, co czeka cię podczas wszystkich semestrów kształcenia? Przeanalizuj zatem program dydaktyczny, charakterystyczny dla tego kierunku. Świadomość występujących w nim przedmiotów sprawi, że być może łatwiej będzie ci podjąć odpowiednią decyzję.

Jeden z przedmiotów, który studenci odnajdą w programie, to między innymi analiza i ocena jakości żywności. Studenci będą uczestniczyć zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach laboratoryjnych. Znaczenie będzie mieć zatem wiedza teoretyczna i umiejętność wykorzystania jej podczas praktycznych zadań zawodowych.

Po zakończeniu cyklu nauki związanym z przedmiotem analiza i ocena jakości żywności student między innymi wymienia podstawowe pojęcia i metody biostatystyczne wykorzystywane w analizie jakościowej oraz ilościowej żywności oraz w analizie sensorycznej czy otrafi przygotować wybrane produkty spożywcze do oznaczeń, i wykonać ich analizę jakościową i ilościową, posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową.

idź do kierunku DIETETKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)