Podstawy elektrotechniki

Podstawy elektrotechniki

Podstawy elektrotechniki

18.06.2021

Podstawy elektrotechniki

Interesują cię nowinki technologiczne? Dostrzegasz potencjał w rozwoju maszyn, robotów i sztucznej inteligencji? Jeśli odpowiadasz twierdząco, to będą na ciebie czekały przedmioty takie jak mechanika i budowa maszyn. Przeanalizuj odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej – nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

Podstawy elektrotechniki to jeden z najważniejszych przedmiotów. Student poznaje podstawowe pojęcia elektrotechniki. Ładunek, prąd elektryczny. Pole elektrostatyczne, napięcie elektryczne, kondensatory. Obwód elektryczny - elementy, rodzaje. Strałkowanie napięcia i prądu. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Moc i praca prądu elektrycznego. Źródła energii elektrycznej - rodzaje, charakterystyki prądowo-napięciowe. Sposoby łączenia rezystorów i źródeł w obwodach. Metody rozwiązywania liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego - przykłady.

Każdy student ponadto potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych., zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy, czy potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.

idź do KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)