Podstawy dydaktyki

Podstawy dydaktyki

Podstawy dydaktyki

18.06.2021

Podstawy dydaktyki

Studia na kierunku pedagogika powinny być wybierane wyłącznie przez osoby, które czują w sobie powołanie do wykonywania tego pięknego i odpowiedzialnego zawodu. Sprawdź, jakie przedmioty czekają na ciebie w siatce, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten profil kształcenia przyniesie ci odpowiednią ilość satysfakcji.

Podstawy dydaktyki to jeden z najważniejszych przedmiotów. Jego naczelnym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat dydaktyki oraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu oświaty. Przedstawione zostaną informacje na temat modeli współczesnej szkoły oraz organizacji procesu nauczania – uczenia się (w tym między innymi zasad i metod nauczania oraz celów kształcenia).

Każdy ze studentów między innymi wie czym jest dydaktyka i potrafi omówić podstawowe pojęcia dydaktyki: uczenie się, nauczanie, kształcenia, samokształcenie, potrafi odszukać i zinterpretować dokumenty zawierające uregulowania prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły czy zna kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystykę ich funkcjonowania w szkole.

idź do KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)