Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa

18.06.2021

Podstawy pielęgniarstwa

Dziś kadra medyczna nieustannie potrzebuje nowych, doskonale wykształconych pracowników. Problem ten nie dotyczy wyłącznie lekarzy, lecz także pielęgniarek. Zadbaj zatem o swoje wykształcenie i realizuj się w jednym z najpopularniejszych zawodów medycznych. Przeanalizuj, co czeka cię w podstawie kształcenia.

Podstawy pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych przedmiotów. To naczelny przedmiot przedmiot, w ramach którego student poznaje społeczno- zawodowe role współczesnego pielęgniarstwa oraz kierunki rozwoju tej profesji, a także czynniki warunkujące ten rozwój.

W trakcie wykładów student zapoznaje się z klasycznymi modelami i teoriami w pielęgniarstwie, które stanowią podstawę w rozwoju naukowego pielęgniarstwa oraz stanowią przewodniki po praktyce. W trakcie ćwiczeń w pracowni umiejętności pielęgniarskich student poznaje zasady i techniki wykonywania zabiegów diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych przypisanych roli zawodowej.

idź do kierunku PIELĘGNIARSTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)