Radiologia

Radiologia

Radiologia

18.06.2021

Radiologia

Studia na kierunku pielęgniarstwo powinny być wybierane przez osoby empatyczne, otwarte, umiejące działać pod presją czasu. Oczywiście te predyspozycje znacznie pomagają, ale największe znaczenie ma szczegółowa wiedza, którą można uzyskać podczas wszystkich semestrów kształcenia. Sprawdź, podczas jakich przedmiotów będziesz ją rozwijać.

Radiologia to jeden ze specjalistycznych przedmiotów, z jakim zetkną się studenci pielęgniarstwa. Przedmiot ten ma na celu naukę postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wykorzystaniem technik radiologii konwencjonalnej, tomografii komputerowej, badania rezonansu magnetycznego, ultrasonografii i radiologii zabiegowej ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich technik, interpretacji wyników oraz zapewnienia bezpieczeństwa choremu.

Każdy student przykładowo omawia fizyczne podstawy stosowanych w radiologii badań obrazowych t.j. ultrasonografia, rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz potrafi przedstawić dawki promieniowania jonizującego stosowane w podstawowych badaniach radiologicznych.

idź do kierunku PIELĘGNIARSTWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)