Prawo rzymskie

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie

18.06.2021

Prawo rzymskie

Czy studia prawnicze to kierunek dla mnie? Czy poradzę sobie z potężnymi partiami materiału? Z takimi rozterkami zmaga się zapewne każdy przyszły student. Możesz znaleźć odpowiedź na te pytania – wystarczy, że przeanalizujesz, co znajduje się w programie kształcenia. Dzięki temu będziesz mógł przygotować się do zajęć.

Prawo rzymskie to przedmiot, który spędza sen z powiek niejednego studenta. Każdy student spotyka się z nim na ogół podczas pierwszych semestrów nauki. Nacisk położony jest na zagadnienia cząstkowe, które zachowały aktualność w prawie współczesnym. Prawo rzymskie traktowane jest jako historyczny wstęp do współczesnego prawa cywilnego i jako nośnik uniwersalnych wartości w prawie.

Każdy student na przykład potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie prawa rzymskiego do wnikliwego i krytycznego analizowania regulacji prawnych prawa współczesnego i ich zmian oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania.

idź do kierunku PRAWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)