Podstawy prawa

Podstawy prawa

Podstawy prawa

18.06.2021

Podstawy prawa

Studia na kierunku prawo zarezerwowane są wyłącznie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się opanowywania potężnych partii materiału. Sprawdź, czy i ty podołasz takim wyzwaniom intelektualnym. Zobacz odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia studiów prawniczych.

Podstawy prawa to jeden z obligatoryjnych przedmiotów, które znalazły się w siatce programowej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa i jego rolą w państwie z uwzględnieniem wybranych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa karnego i procedury karnej, co wiąże się ze stanem bezpieczeństwa ludności.

Podczas zajęć przedstawione zostają podstawowe zasady prawa, jego stanowienie i wpływ na funkcjonowanie państwa oraz przedstawiane zostają zasady prawa karnego oraz procedury karnej. Wskazany zostaje wpływ tej gałęzi prawa na bezpieczeństwo obywateli.

idź do kierunku PRAWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)