Logika dla prawników

Logika dla prawników

Logika dla prawników

18.06.2021

Logika dla prawników

Prawo to studia, które powinny być wybierane przez studentów, którzy mają jasno określoną wizję zawodowej przyszłości. Tego typu kierunek pomoże ją z łatwością zrealizować. Podczas wielu wykładów i ćwiczeń praktycznych studenci zdobywają unikalną wiedzę, która pozwala im stać na straży prawa. Zobacz, jakie przedmioty czekają!

Cel wykładu stanowi przedstawienie oraz wyjaśnienie pojęć z zakresu logiki, w szczególności zaś semiotyki logicznej (teoria nazw, zdań, teoria aktów mowy oraz podstawy pragmatyk, definicje, relacje i podział logiczny), podstaw logiki formalnej (rachunek zdań, nazw oraz predykatów, sylogistyka), a także podstaw teorii nauki (koncepcje prawdy, systematyzację).

Wykład obejmuje także elementy historii logiki klasycznej, filozofii języka, logiki deontycznej, logiki norm oraz filozofii nauki. Zapoznanie się studentów z powyższymi zagadnieniami przyczyni się do bardziej świadomego i precyzyjnego posługiwania się przez nich językiem. Dodatkowo wykład służy przekazaniu podstawowych umiejętności z zakresu metodologii nauk prawniczych oraz metodyki prowadzenia badań naukowych.

idź do kierunku PRAWO STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)