Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii

Studia na kierunku psychologia cieszą się ogromną popularnością. Na studia dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Jeśli chcesz być jednym z nich, to swoje przygotowania do egzaminu powinieneś rozpocząć już dziś. Sprawdź również, jakie przedmioty widnieją w siatce programowej. Nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem!

Wprowadzenie do psychologii to jeden z przedmiotów, który rozpoczyna wstęp kształcenia studentów. Wprowadza on w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną omówione podstawowe terminy, podejścia teoretyczne, metody diagnozy klinicznej, rodzaje diagnoz i terapii.

Treści wykładów dotyczą tego co specyficzne dla tej dyscypliny oraz wspólnych z innymi działami psychologii obszarów wiedzy, badań i praktyki psychologicznej. Specyfika psychologii klinicznej dziecka jest pokazana na przykładach badań w psychopatologii rozwojowej, pracy diagnostycznej i terapii psychologicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży obciążonych różnorodną patologią rozwoju.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)