Logika

Logika

Jak rozpoznać dobrego psychologa? Musi posiadać nie tylko predyspozycje takie jak otwartość czy chęć niesienia konstruktywnej pomocy. Największe znaczenie będzie mieć wiedza, którą można wyłącznie uzyskać podczas studiów psychologicznych. Jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej? Sprawdź to już dziś!

Logika to jeden z przedmiotów w siatce programowej. Celem zajęć jest omówienie głównych zagadnień logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań na gruncie filozofii. Celem zajęć jest uwrażliwienie słuchaczy na różne funkcje, jakie pełnią wypowiedzi językowe, wskazanie podstawowych kryteriów oceny rozumowań, definicji i klasyfikacji, a także ukazanie związków logiki z innymi dziedzinami wiedzy.

Po zakończeniu nauki każdy ze studentów rozumie pojęcie zdania w sensie logicznym, funktora klasycznego rachunku zdań, logicznych zależności między zdaniami oraz wie, na czym polega analiza logiczna wyrażeń języka naturalnego z użyciem narzędzie klasycznego rachunku zdań i klasycznego rachunku predykatów.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)