Medycyna katastrof

Medycyna katastrof

Medycyna katastrof

18.06.2021

Medycyna katastrof

Studia na kierunku ratownictwo medyczne gwarantują konkretny zawód. Dziś bowiem wciąż potrzebni są nowi pracownicy w obszarze ochrony zdrowia. Należy pamiętać jednak, że studia na tym kierunku powinny być wybierane wyłącznie przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Medycyna katastrof to jeden z naczelnych przedmiotów w siatce kształcenia. Ma on na celu naukę organizacji działań ratunkowych w czasie zdarzeń masowych katastrof oraz zasad opracowywania i i funkcjonowania planów reagowania kryzysowego. Dodatkowo w ramach przedmiotu są realizowane zagadnienia bioterroryzmu oraz zasady współpracy międzynarodowej w zdarzeniach masowych i katastrofach.

Każdy student otrzymał takie przygotowanie, dzięki któremu będzie umieć wyodrębnić fazy akcji ratunkowej i posiadać umiejętność stosowania segregacji medycznej u ofiar katastrofy oraz krytycznie oceniać wyniki podjętych działań ratunkowych i leczniczych z możliwością ich weryfikowania i wyciągania wniosków na przyszłość.

idź do kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)