Ratownictwo medyczne - Warszawa

Ratownictwo medyczne - Warszawa

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.06.2024

Ratownictwo medyczne studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Ratownictwo medyczne w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy.

Ratownictwo medyczne - Warszawa
Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Opis kierunku
Ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wykształcenia medycznego. Studenci w trakcie zajęć uczą się funkcjonowania organizmu człowieka i metod oceny stanu zdrowia. Absolwenci tego kierunku są przeszkoleni m.in. w zakresie podejmowania czynności ratunkowych oraz transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W programie studiów znajdą się takie przedmioty jak m.in.: choroby wewnętrzne - badania fizykalne, traumatologia czy badania naukowe w ratownictwie medycznym.
Studenci kierunku ratownictwo medyczne zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat medycyny ogólnej i ratunkowej, a także anatomii i fizjologii człowieka. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, wykonywania resuscytacji, zaopatrywania ran, udrażniania dróg oddechowych i tamowania krwotoków.
Studia medyczne w Warszawie na ratownictwie medycznym zwieńczone są egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o tytuł zawodowego ratownika medycznego i znaleźć zatrudnienie w zespołach ratowniczych czy centrach powiadamiania ratunkowego. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w służbach zajmujących się BHP, szpitalach, służbach ratowniczych. Mogą także podjąć pracę instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnnienie w instytucjach takich jak np.: PCK, WOPR, GOPR, Krajowy System Ratowniczy-Gaśniczy, policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna i Centra Powiadamiania Ratunkowego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Ratownictwo medyczne Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na ratownictwie medycznym w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 6000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na WUM wyniósł 138 punktów.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie

W Warszawie ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) i Akademi Pożarniczej w Warszawie oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum w Warszawie oraz Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

 

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2024/2025, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 96 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek ratownictwo medyczne - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu sprawnościowego oraz wyniki z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty kwalifikacyjne. ratownictwo medyczne Warszawa - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia w Warszawie na kierunku Ratownictwo medyczne na wybranej uczelni w Warszawie, należy wykazać się dobrymi wynikami na egzaminie maturalnym. Osiągnięcie dobrych wyników z biologii, chemii, wosu, jezyka obcego i fizyki otworzy przez tobą furtkę do podjęcia studiów na tym kierunku na dowolnej uczelni.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjnie nie są stałe i mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu, dlatego aby być gotowym na wszystko, należy na bieżąco śledzić ustalenia władz danej uczelni.

 

Ratownictwo medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczy - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na ratownictwo medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 2 obowiązkowe przedmioty maturalne, wśród których znajdują się: język obcy nowożytny i biologia albo chemia, albo fizyka i astronomia, albo fizyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ratownictwo medyczne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Akademia Pożarnicza w Warszawie (Ratownictwo medyczne) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie: psychologia, patologia, mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią.

W trakcie wykładów będzie okazja do poznania ludzkiej fizjologii, anatomii i genetyki oraz rozróżniania poszczególnych stanów chorobowych. Student będzie wiedział, jakie leki podawać, uprzednio uczęszczając na zajęcia z farmakologii. Ćwicząc na specjalnych manekinach, profesorowie opowiedzą jak ułożyć ciało poszkodowanego, co zrobić, kiedy pacjentem będzie małe dziecko, a co kiedy dorosły.

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne poświęcone jest zagadnieniom charakterystycznym np. dla: nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej. Studia te pozwalają uczestnikom zajęć poznać m.in.: zasady funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia lub życia człowieka czy reagowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie zajęć studenci rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządcze, a także te, które związane są z udzielaniem pierwszej pomocy.

Absolwenci ratownictwa medycznego są kompleksowo przygotowani m.in. do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, a także do prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą np. wykonywać zadania ratowników w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Ponadto absolwenci mogą aplikować na stanowisko koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Ratownicy medyczni mogą zatem podjąć zatrudnienie m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych, dyspozytorniach medycznych, ośrodkach szkoleniowych czy w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Polecane: 

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Sprawdź 

Ratownictwo medyczne w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po ratownictwie medycznym

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego, szpitalach polowych, jednostkach wojsowych lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, GOPR oraz TOPR.

czytaj dalej praca po ratownictwie medycznym

Jak wygląda rekrutacja na ratownictwo medyczne w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na ratownictwo medyczne w Warszawie

Każdy kandydat na studia musi zmierzyć się z wieloma wymaganiami jakie stawiają uczelnie. Warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z nimi - różne uczelnie mają różne wymagania. Trzeba także wiedzieć, że niektóre z nich, jako jedno ze swoich z kryteriów stawiają test sprawnościowy. Kandydat zatem musi posiadać nie tylko wiedzę, ale także mieć nienaganną kondycję fizyczną.

 

Ratownictwo medyczne - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na ratownictwo medyczne w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na ratownictwo medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 138 punktów.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 96
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie: 36

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby danej uczelni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Preferowana forma doręczenia zestawu może różnić się w zależności od szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą składać dokumenty tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Zazwyczaj na złożenie dokumentów rekrutacyjnym mają oni kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby złożyć dokumenty w wyznaczonym przez uczelnię terminie – ważne jest też to, by zestaw był kompletny. Kandydaci, którzy nie spełnią tych warunków, mogą zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów waha się od 6000 zł do 14500 zł.

Ratownictwo medyczne studia Warszawa - ceny 2024

 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w warszawie – od 6000 zł
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - od 8000 zł
 • Akademia Pożarniccza w Warszawie - od 14500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Warszawie

Ratownictwo medyczne w Warszawie można studiować tylko w jednej uczelni publicznej – Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ponadto ratownictwo medyczne oferują także dwie szkoły prywatne w Warszawie:

 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku ratownictwo medyczne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w jednej publicznej szkole wyższej w Warszawie – Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na ratownictwie medycznym można podjąć w trzech warszawskich uczelniach prywatnych – są to:

 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Żadna z uczelni publicznych w Warszawie nie oferuje kandydatom możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym na tym kierunku. Kandydaci na studia niestacjonarne powinni pamiętać o tym, że możliwość nauki niestacjonarnej wiąże się z opłatami.

 

Dowiedz się więcej ratownictwo medyczne w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na ratownictwie medycznym w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 5200 złceny - ratownictwo medyczne Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma szkoły wyższej, która oferowałaby kandydatom możliwość studiowania ratownictwa medycznego bezpłatnie w trybie niestacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Warszawa studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Warszawa studia niestacjonarne

Ratownictwo medyczne w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawie?

Wciąż nie masz pewności, czy wybór studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawie okaże się dla ciebie trafiony? W ostatecznej decyzji mogą pomóc ci opinie studentów wybranego przez ciebie kierunku.

 

Jakub, student drugiego roku Ratownictwa medycznego w Warszawie, mówi:

„Długo się wahałem, zanim wybrałem ścieżkę swojej edukacji. Studia na kierunkach medycznych nigdy nie są proste, a ja bałem się wyzwań. Jednak teraz nie wyobrażam sobie nauki na jakimkolwiek innym kierunku.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia