Ratownictwo medyczne - Warszawa

Ratownictwo medyczne - Warszawa

Ratownictwo medyczne - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Ratownictwo medyczne studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Ratownictwo medyczne w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na ratownictwie medycznym w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Ratownictwo medyczne Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wykształcenia medycznego. Studenci w trakcie zajęć uczą się funkcjonowania organizmu człowieka i metod oceny stanu zdrowia. Absolwenci tego kierunku są przeszkoleni m.in. w zakresie podejmowania czynności ratunkowych oraz transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W programie studiów znajdą się takie przedmioty jak m.in.: choroby wewnętrzne - badania fizykalne, traumatologia czy badania naukowe w ratownictwie medycznym.
Studia na ratownictwie medycznym zwieńczone są egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o tytuł zawodowego ratownika medycznego i znaleźć zatrudnienie w zespołach ratowniczych czy centrach powiadamiania ratunkowego. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w służbach zajmujących się BHP, szpitalach, służbach ratowniczych. Mogą także podjąć pracę instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnnienie w instytucjach takich jak np.: PCK, WOPR, GOPR, Krajowy System Ratowniczy-Gaśniczy, policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna i Centra Powiadamiania Ratunkowego.

 

Uczelnie

W Warszawie ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWarszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie oraz Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu sprawnościowego oraz wyniki z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty kwalifikacyjne. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5200 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne  w Warszawie?

Żeby dostać się na studia w Warszawie na kierunku Ratownictwo medyczne na wybranej uczelni w Warszawie, należy wykazać się dobrymi wynikami na egzaminie maturalnym. Osiągnięcie dobrych wyników z biologii, chemii, wosu, jezyka obcego i fizyki otworzy przez tobą furtkę do podjęcia studiów na tym kierunku na dowolnej uczelni.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjnie nie są stałe i mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu, dlatego aby być gotowym na wszystko, należy na bieżąco śledzić ustalenia władz danej uczelni.

 

Ratownictwo medyczne Warszawska Uczelnia Medyczna - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na ratownictwo medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 2 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: język obcy nowożytny i biologia albo chemia, albo fizyka i astronomia, albo fizyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ratownictwo medyczne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Warszawie

Ratownictwo medyczne w Warszawie można studiować tylko w jednej uczelni publicznej – Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ponadto ratownictwo medyczne oferują także dwie szkoły prywatne w Warszawie:

  • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku ratownictwo medyczne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w jednej publicznej szkole wyższej w Warszawie – Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na ratownictwie medycznym można podjąć w trzech warszawskich uczelniach prywatnych – są to:

  • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Żadna z uczelni publicznych w Warszawie nie oferuje kandydatom możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym na tym kierunku. Kandydaci na studia niestacjonarne powinni pamiętać o tym, że możliwość nauki niestacjonarnej wiąże się z opłatami.

 

Dowiedz się więcej ratownictwo medyczne w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na ratownictwie medycznym w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 5200 złceny - ratownictwo medyczne Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma szkoły wyższej, która oferowałaby kandydatom możliwość studiowania ratownictwa medycznego bezpłatnie w trybie niestacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku ratownictwo medyczne zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat medycyny ogólnej i ratunkowej, a także anatomii i fizjologii człowieka. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, wykonywania resuscytacji, zaopatrywania ran, udrażniania dróg oddechowych i tamowania krwotoków.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego, szpitalach polowych, jednostkach wojsowych lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, GOPR oraz TOPR.
 

Program studiów i przedmioty

W trakcie wykładów będzie okazja do poznania ludzkiej fizjologii, anatomii i genetyki oraz rozróżniania poszczególnych stanów chorobowych. Student będzie wiedział, jakie leki podawać, uprzednio uczęszczając na zajęcia z farmakologii. Ćwicząc na specjalnych manekinach, profesorowie opowiedzą jak ułożyć ciało poszkodowanego, co zrobić, kiedy pacjentem będzie małe dziecko, a co kiedy dorosły.

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Ratownictwo medyczne poświęcone jest zagadnieniom charakterystycznym np. dla: nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej. Studia te pozwalają uczestnikom zajęć poznać m.in.: zasady funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia lub życia człowieka czy reagowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie zajęć studenci rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządcze, a także te, które związane są z udzielaniem pierwszej pomocy.

Absolwenci ratownictwa medycznego są kompleksowo przygotowani m.in. do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, a także do prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą np. wykonywać zadania ratowników w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Ponadto absolwenci mogą aplikować na stanowisko koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Ratownicy medyczni mogą zatem podjąć zatrudnienie m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych, dyspozytorniach medycznych, ośrodkach szkoleniowych czy w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

 

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2023/2024, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 74 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek ratownictwo medyczne - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 74

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku ratownictwo medyczne w Warszawie

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w trybie stacjonarnym w dowolnej uczelni publicznej. Niestacjonarne studia w publicznych szkołach wyższych oraz studia w niepublicznych uczelniach są z kolei płatne.

Ratownictwo medyczne studia Warszawa - ceny 2023

  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w warszawie – od 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby danej uczelni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Preferowana forma doręczenia zestawu może różnić się w zależności od szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą składać dokumenty tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Zazwyczaj na złożenie dokumentów rekrutacyjnym mają oni kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby złożyć dokumenty w wyznaczonym przez uczelnię terminie – ważne jest też to, by zestaw był kompletny. Kandydaci, którzy nie spełnią tych warunków, mogą zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Ratownictwo medyczne) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawie?

Wciąż nie masz pewności, czy wybór studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawie okaże się dla ciebie trafiony? W ostatecznej decyzji mogą pomóc ci opinie studentów wybranego przez ciebie kierunku.

 

Jakub, student drugiego roku Ratownictwa medycznego w Warszawie, mówi:

„Długo się wahałem, zanim wybrałem ścieżkę swojej edukacji. Studia na kierunkach medycznych nigdy nie są proste, a ja bałem się wyzwań. Jednak teraz nie wyobrażam sobie nauki na jakimkolwiek innym kierunku.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Warszawa studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia