Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne

18.06.2021

Współczesne systemy polityczne

Dziś powinniśmy mieć świadomość, że szansę na stabilny wzrost przedsiębiorstw i rozwój narodów mamy szansę wtedy, kiedy w naszych planach uwzględniamy także założenia innych państwowości. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe będą zatem idealne dla osób, które cenią sobie tę wielokulturowość, są na nią otwarte, empatyczne oraz tolerancyjne. To podstawowy zespół predyspozycji.

Celem przedmiotu współczesne systemy polityczne jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie czynników kształtujących systemy polityczne, ich modyfikacje i zmiany, scharakteryzowanie elementów prawno-instytucjonalnych systemów oraz ukazanie organów władzy i relacji między nimi czy analiza systemów partyjnych i wyborczych w systemach demokratycznych i niedemokratycznych.

Każdy student potrafi adekwatnie wskazywać poziomy analizy badanych zjawisk, umieszczać je we właściwym kontekście i prawidłowo formułować hipotezy badawcze, zna i rozumie zasady powstawania norm prawnych i politycznych oraz podstawy funkcjonowania organizacji i instytucji politycznych. Rozumie również uwarunkowania i narzędzia umożliwiające zarządzanie nimi.

idź do kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)