Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna

18.06.2021

Geografia ekonomiczna

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe będą zatem idealne dla osób, które cenią sobie tę wielokulturowość, są na nią otwarte, empatyczne oraz tolerancyjne. To podstawowy zespół predyspozycji. Największe znaczenie będzie mieć i tak profesjonalna wiedza, którą uzyskasz podczas wszystkich semestrów kształcenia. Sprawdź, jakie przedmioty na ciebie czekają!

Geografia ekonomiczna to jeden z ważniejszych przedmiotów na kierunku stosunki międzynarodowe. Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych wyników badań w geografii ekonomicznej. Jednym z celów jest też rozwój umiejętności znajdowania powiązań współczesnych procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej po globalną).

Każdy student dostrzega związki między środowiskiem przyrodniczym i gospodarczą działalnością społeczeństwa, wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania zjawisk ekonomicznych, poprawnie analizuje, opracowuje i prezentuje wyniki badań czy zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się geografia ekonomiczna oraz zna podstawowe metody badawcze stosowane w geografii ekonomicznej.

idź do kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)