Rysunek architektoniczny

Rysunek architektoniczny

Rysunek architektoniczny

18.06.2021

Rysunek architektoniczny

Na studiach architektonicznych można odnaleźć wiele specjalistycznych przedmiotów, dzięki którym wzbogaci się nie tylko wiedzę, lecz przede wszystkim umiejętności. To one bowiem stanowią podstawę pracy każdego architekta. Przyjrzyj się zatem odpowiednio wcześnie przedmiotom, które będą na ciebie czekać w siatce programowej.

Rysunek architektoniczny to jeden z przedmiotów, który pozwala na kompleksowe zadbanie o warsztat twórczy każdego przyszłego architekta. Celem tego przedmiotu jest między innymi nauka analizy form przestrzennych i rozwijanie wrażliwości artystycznej i kompozycyjnej. Poznanie znaczenia barwy w przestrzeni. Widzenie przestrzeni w skali rzeczywistej. Zrozumienie pojęcia skali i proporcji w przestrzeni architektonicznej.

Każdy student architektury dzięki temu przedmiotowi przykładowo zna zasady kadrowania kompozycji rysunkowych w prezentacji architektonicznej, potrafi kadrować rysunki fragmentów złożonych kompozycji wieloelementowych oraz między innymi potrafi samodzielnie wybrać temat i zakomponować rysunek wizualizujący ideę.

idź do kierunku ARCHITEKTURA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)