Architektura - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Architektura studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Architektura w Krakowie to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) lub 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na architekturze w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 8800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku architektura w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Architektura Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej, kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. Studia oferują także poszerzenie wiedzy z dziedzin prawa i fizyki, która wykorzystywana jest w codziennej pracy architekta.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, a także firmach zajmujących się architekturą wnętrz. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Uczelnie

W Krakowie architekturę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Architektury PK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język ojczysty, historia, historia sztuki, historia sztuki i kultury, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka. Dodatkowo przeprawadzany jest egzamin z rysunku oraz rozmowa kwalifikacyjna. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 8800 zł do 11600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura w Krakowie >

czytaj dalej wszystko o Architektura - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Krakowie?

Studia architektoniczne w Krakowie możesz rozpocząć wtedy, jeżeli pomyślnie przejdziesz cały proces rekrutacji. W przypadku tego kierunku ma on kilkuetapowy charakter. Oprócz doskonałych wyników z egzaminu dojrzałości musisz także podejść do sprawdzianów wstępnych, które mają określić twoje zdolności – niezbędne przy wykonywaniu zawodu architekta.
Przedmioty maturalne, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji to matematyka, fizyka oraz chemia. Egzamin wstępny na studia na kierunku architektura w Krakowie wygląda tak, że trzeba zaprezentować na nim swoje umiejętności z rysunku i projektowania przestrzennego.
 

Architektura Politechnika Krakowska w Krakowie - przedmioty maturalne

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek architektura uwzględnia wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego, jakim jest matematyka, a także jednego przedmiotu charakterystycznego, wybranego spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, biologia, geografia. Ponadto uczelnia ta uwzględnia także ewentualny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

Rekrutacja na architekturę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Krakowie

Architekturę w Krakowie można studiować w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w jednej uczelni publicznej – Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Studia stacjonarne na kierunku architektura oferuje także jedna krakowska uczelnia niepubliczna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

 

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku architektura w Krakowie można podjąć jedynie w ramach studiów stacjonarnych, które oferowane są przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku architektura w Krakowie można podjąć jedynie w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Studia niestacjonarne w tej publicznej szkole wyższej wiążą się z opłatami.

Dowiedz się więcej architektura w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Krakowie

Studia niestacjonarne w Krakowie są płatne, a możliwość niestacjonarnej nauki na kierunku architektura oferuje tylko jedna krakowska uczelnia – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wynoszą około 11000 zł. ceny - architektura Kraków >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku architektura w Krakowie są związane z opłatami. Studenci, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, powinni zdecydować się na studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku architektura będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi i artystycznymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat urbanistyki, teorii architektury oraz historii sztuki. Ponadto nauczą się projektowania architektonicznego i urbanistycznego z zastosowaniem narzędzi i programów informatycznych. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć rysunek techniczny.


Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach deweloperskich, firmach budowlanych, biurach urbanistycznych oraz w urzędach i instytucjach państwowych. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.

Architekci należą do jednej z tych grup zawodowych, które cieszą się bardzo dużym uznaniem i szacunkiem społecznym. Zatem absolwenci studiów architektonicznych w Krakowie nie powinni mieć najmniejszego problemu ze znalezieniem zatrudnienia, odpowiadającego ich wykształceniu. Absolwent architektury może z powodzeniem rozpocząć pracę w różnego rodzaju biurach projektowych. Umiejętności architektów sprawiają, że mogą oni otwierać własne działalności gospodarcze, by wykonywać prywatne zlecenia.

Architekci przygotowani są do podejmowania współpracy z wieloma grupami zawodowymi – inżynierami budownictwa, czy architektami wnętrz. Absolwenci studiów architektonicznych w Krakowie przygotowani są do pracy, która obejmuje cały proces tworzenia – od wstępnego projektu, przez jego wizualizacje graficzne i makiety aż po samą realizację.
 

Program studiów i przedmioty

Program studiów, który oferowany jest przez uczelnie w Krakowie, ma bardzo rozbudowany charakter. Przedmioty, znajdujące się w ofercie studiów architektonicznych, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: teoretyczne oraz praktyczne. Zagadnienia teoretyczne obejmują przykładowo:

Oczywiście podstawę kształcenia na studiach architektonicznych w Krakowie stanowi intensywna nauka przedmiotów ścisłych. Zatem studenci poświęcą wiele godzin na zgłębienie zagadnień związanych z matematyką, geometrią wykreślania, fizyką budowli, czy chemią wykorzystywaną do tworzenia materiałów budowlanych. Przyszli architekci będą zatem dysponować rozbudowaną wiedzą, obejmującą różnorodne aspekty tej dyscypliny.

Jak zapewne się domyślasz, studia architektoniczne, by przynosiły jak najlepsze efekty kształcenia, muszą przede wszystkim opierać się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Zatem na studentów czeka bogata oferta ćwiczeń, dzięki którym rozwiną oni wszystkie swoje umiejętności.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Przedmioty te mają sprawić, że absolwenci studiów architektonicznych w Krakowie, będą posiadać szereg praktycznych umiejętności, które będą mogły być wykorzystane przez nich z powodzeniem w przyszłej pracy. Kwalifikacje przyszłych architektów muszą obejmować wiele rozbudowanych aspektów, związanych z projektowaniem oraz tworzeniem już konkretnych konstrukcji.

Oprócz takich oczywistych umiejętności kierunkowych architekt musi świetnie odnajdywać się w pracy grupie, ponieważ końcowe powodzenie projektu nie jest zależne od jednej osoby, lecz od współpracy wielu osób, które reprezentują czasami bardzo odległe dyscypliny naukowe. Architekt musi czuć się dobrze w pracy, która na ogół wymaga działania pod presją czasu i wiąże się dużą odpowiedzialnością związaną z bezpieczeństwem wykonawczym. Wszystkie te umiejętności będą kształtowane przez studentów podczas studiów w Krakowie.

Wiedza przyszłych architektów musi być tak samo rozbudowana, jak ich umiejętności. Podstawa ich każdego działania praktycznego powinna być podparta odpowiednią wiedzą, jej umiejętnym wykorzystaniem podczas realizacji danego projektu. To niezwykle ważne, ponieważ wiedza architekta jest jego podstawowym narzędziem pracy, to ją wykorzystuje podczas każdego twórczego działania.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci architektury rozwijają swoje zdolności plastyczne, artystyczne i estetyczne, które niezbędne są do tworzenia podstawowych projektów budowli, wnętrz czy mebli. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku potrafią organizować i kształtować przestrzeń użytkową w sposób zgodny z międzynarodowymi wymogami i trendami. Studenci architektury zdobywają najważniejszą wiedzę z zakresu geometrii, matematyki i fizyki. Dzięki temu przygotowani są oni do tworzenia projektów na podstawie norm przyjętych w środowiskach specjalistycznych na całym świecie.

W trakcie zajęć studenci poznawać będą różnorodne rozwiązania geometryczne, które ułatwią im projektowanie przestrzeni użytkowej. Studia na tym kierunku nauczą przyszłych specjalistów metod stosowanych w tworzeniu projektów architektonicznych, spełniających wymogi estetyczne, ekologiczne i techniczne. Studenci poszerzają swoją wiedzę m.in. z zakresu historii i teorii architektury, technologii, ochrony środowiska czy wzornictwa. Dzięki odpowiednio skonstruowanej ofercie dydaktycznej studenci znają zależności między działalnością i potrzebami człowieka a przestrzenią urbanistyczną.

Absolwenci architektury mogą szukać pracy np. w firmach wykonawczych, pracownikach architektonicznych, instytucjach administracji czy w pracowniach konserwatorskich. Architekci zatrudniani są również m.in. w produkcjach filmowych i teatralnych. Nabyte w trakcie studiów zdolności oraz wiedza umożliwiają absolwentom architektury aktywny udział w organizowaniu inwestycji, a także w handlu technologiami i materiałami budowlanymi. Absolwenci mogą odnaleźć się w projektowaniu i realizacji m.in.: wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamy czy grafiki użytkowej.

 

Gdzie studiować na kierunku architektura w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Krakowska oferuje 255 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 8800 zł do 11600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek architektura - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku architektura w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 255

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Kandydaci, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki, mogą podjąć studia stacjonarne w uczelni publicznej. Niestety nauka w większości prywatnych szkół wyższych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelni publicznej jest z kolei płatna.

 • Krakowska akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 8800 zł
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 11600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą poznać swoje wyniki w terminie określonym przez daną uczelnię. Dane na ten temat publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczą nie tylko decyzji uczelni, ale również liczby punktów zdobytych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez niego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 12.07.2023 do 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci dostarczają komplety najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre uczelnie jednak dopuszczają możliwość doręczenia plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych. Kandydaci najczęściej mają na to zaledwie kilka dni, dlatego powinni pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy dostarczania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – do września 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Architekturze?

Absolwenci studiów na kierunku Architektura stają się wysokiej klasy specjalistami, przygotowanymi do wykonywania ciekawych, cenionych i istotnych profesji, w których znaczenie mają zarówno techniczne, jak i artystyczne zagadnienia. Pozyskaną na studiach wiedzę mogą wykorzystać w działaniach związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, czy ochroną i konserwacją zabytków, co oznacza że mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: biurach projektowych, firmach deweloperskich, firmach budowlanych, biurach urbanistycznych oraz w urzędach i instytucjach państwowych. Ponadto, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. A ile zarabiają absolwenci Architektury?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • konserwator zabytków – 3600 złotych
 • architekt – 5350 złotych
 • architekt planowania przestrzennego – 5100 złotych

 

Czy warto iść na Architekturę?

Studia na kierunku Architektura pozwalają pozyskać szerokie wykształcenie ogólne, techniczne oraz artystyczne, co wyraźnie pokazuje, iż kierunek ten adresowany jest do osób o jasno określonych zainteresowaniach oraz konkretnych zdolnościach. Architektura to kierunek niezwykle interesujący właśnie dlatego, że spotykają się w nim zagadnienia techniczne i artystyczne, a zatem kandydaci powinni być przygotowani na realizację zajęć z zakresu między innymi: rysunku, kompozycji, budownictwa oraz ekonomiki procesu inwestycyjnego.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Kandydaci na studia w Krakowie, którym marzy się Architektura nie będą mieli poważnego bólu głowy związanego z trudem podjęcia decyzji o wyborze uczelni. W stolicy Małopolski kształcenie oferuje jedna uczelnia publiczna oraz jedna uczelnia niepubliczna.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jak już wspomnieliśmy, osoby zainteresowane studiowaniem Architektury mogą skorzystać z oferty jednej uczelni niepublicznej. O czym warto pamiętać podejmując naukę? O tym, że studia w uczelni niepublicznej są odpłatne, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Architektura studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Architektury poruszają się po zagadnieniach dotyczących architektury, urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska oraz sztuk pięknych. W toku kształcenia zaznajamiają się między innymi z: fizyką i mechaniką budowli, zagadnieniami technicznymi związanymi z projektowaniem i realizacją obiektów architektonicznych, zasadami energooszczędnego projektowania budynków, czy organizacją procesu inwestycyjnego. W programach nauczania odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • projektowanie obiektów użyteczności publicznej
 • rewitalizacja miast
 • projektowanie wnętrz
 • architektura krajobrazu
 • teoria projektowania urbanistycznego

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Architektury) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Krakowie?

Studia na kierunku architektura pozwalają na łączenie pasji oraz rozwoju zawodowego.

 

Karolina, studentka architektury w Krakowie, mówi:

Od zawsze uwielbiałam rysować i projektować. To studia, dzięki którym będę mogła rozwijać swoje pasje na gruncie zawodowym! W dodatku studiuję w jednym z najcudowniejszych i najpiękniejszych miast na świecie, czyli w Krakowie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Kraków studia i stopnia

Architektura Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Kraków studia stacjonarne

Architektura Kraków studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (1)

architekt małopolska odpowiedz

praca po nocach, upierdliwi inwestorzy, budowlańcy w cudzysłowiu, brak płatności za projekty, krętactwo inwestorów, i bardzo duża ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Studia super zawód też, ale nie w Polsce, tutaj ten zawód jest zniszczony i nikomu nie zależy na jakości idei - ma być szybko zadarmo i natychmiast

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia