Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

18.06.2021

Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne cieszą się coraz większą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Wybierz je wtedy jeśli chciałbyś pracować nie tylko w jednostkach administracyjnych, lecz również w służbach specjalnych czy agencjach ochrony. Przeanalizuj również program kształcenia by wiedzieć, czego spodziewać się podczas zajęć.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa państwa, jako naczelnej potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach (międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej), ze szczególnym zwróceniem uwagi na realne zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zmieniające się wyzwania przed jakimi stają instytucje i służby demokratycznego państwa.

Student kończący kurs posiada wiedzę o konstytucyjnych podstawach bezpieczeństwa państwa oraz źródłach i skutkach zagrożeń. Zdobywa umiejętność antycypowania niekorzystnych zjawisk społecznych i politycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem (zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w warunkach kryzysowych, działania postkryzysowe).

idź do kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)