Bezpieczeństwo Państwa - Kraków

Bezpieczeństwo Państwa - Kraków

Bezpieczeństwo Państwa - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

bezpieczeństwo państwa

Odkryj kierunek bezpieczeństwo państwa w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo państwa studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Studia w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo państwa od kilku lat cieszą się coraz większą popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Współcześnie bowiem coraz częściej dostrzegamy potrzebę kompleksowego i profesjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa w świecie, który pełny jest niepokoju. Jeszcze kilkanaście lat temu wiedza na temat zachowania w razie zamachów, kryzysów, zamieszek była dostępna tylko nielicznym. Dziś coraz większy nacisk kładzie się na kompleksową edukację, a samorządy robią wszystko, by zapewniać jak najlepszą ochronę dla swoich obywateli.

By każdy obywatel mógł czuć się bezpiecznie chociażby w centrum handlowym, na koncercie, czy podczas imprezy plenerowej, muszą być wyznaczone odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Wyznaczają je właśnie profesjonaliści z zakresu tej dyscypliny, którzy swoją wiedzę poznaną w trakcie studiów, potrafią wykorzystać w praktycznym działaniu. Zatem jeśli nie boisz się działać pod presją czasu, lubisz wyzwania i charakteryzuje cię analityczne myślenie, to studia na kierunku bezpieczeństwo państwa są dla ciebie stworzone.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowują dla swoich kandydatów jak najbardziej atrakcyjne oferty kształcenia. Jednak kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo państwa nie są stworzone dla każdego abiturienta szkoły średniej, zatem edukację możesz rozpocząć na ścisłe wybranych uczelniach, które charakteryzują się wysokimi standardami nauczania. Jeżeli poważnie myślisz o studiach na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie to możesz wybierać spośród uczelni takich jak: Krakowska Akademia, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie.

Osoby, kształcące się na tym kierunku, będą poznawać wiele specjalistycznych zagadnień, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem państwa. Program kształcenia przemyślany jest tak, by studenci poznawali zagadnienia prawnicze, społeczne, psychologiczne. Zatem można powiedzieć, że studia te mają charakter interdyscyplinarny. Bardzo ważnym elementem tych studiów jest wiele zajęć i ćwiczeń praktycznych, podczas których studenci mogą rozwijać swoje umiejętności związane przykładowo z planowaniem działań kryzysowych.


Praca po studiach

Abiturienci krakowskich uczelni nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy musi korzystać z usług specjalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa. Nie mogą to być osoby przypadkowe, na najlepsze zatrudnienie mają szansę tylko profesjonaliści z rzetelną wiedzą. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa państwa przygotowani są do pełnienia różnorodnych funkcji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, który związany jest z zapewnieniem różnego rodzaju form ochrony.

W praktyce oznacza to, że absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa może podejmować pracę jako funkcjonariusz wszelkich służb bezpieczeństwa państwa. Może on także rozwijać swoją karierę zawodową w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, zajmujących się edukacją z zakresu bezpieczeństwa. Współcześnie bowiem podstawowym standardem każdego państwa jest zapewnianie kompleksowego poczucia bezpieczeństwa swoim obywatelom.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Aby zostać studentem jednej z krakowskich uczelni i kształcić się na kierunku bezpieczeństwo państwa, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś. W swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: język obcy nowożytni, WOS, historia, czy nawet matematyka.

Zastanów się, który z tych przedmiotów maturalnych sprawi, że twoja edukacja w trakcie studiów będzie choć trochę ułatwiona. Studia te nie należą do najłatwiejszych i zdecydowanie nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. W trakcie rekrutacji musisz zaprezentować wszechstronną wiedzę z wielu różnorodnych dyscyplin, więc dokładnie przeanalizuj, z których tych dziedzin jesteś najlepszy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę w sposób regularny, ponieważ zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Z kolei studia zaoczne pozwalają na rozwój wielu innych aktywności, chociażby tych zawodowych. Studenci niestacjonarni spotykają się podczas zjazdów naukowych organizowanych na ogół w weekendy. Należy jedynie pamiętać, że studia te wymagają więcej nakładów pracy własnej i są płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa obejmuje wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by wiedza przyszłych profesjonalistów była jak najbardziej rozległa. Studenci będą uczęszczać na szereg wykładów. Przykładowe z nich dotyczą aspektów:

 • prawniczych;
 • humanistycznych;
 • socjologicznych;
 • ekonomicznych.

Dogłębne zrozumienie istoty bezpieczeństwa państwa wymaga dokładnego poznania tych zagadnień. Zatem osoba, która w przyszłości planuje różnego rodzaju działania zapobiegawcze musi brać pod uwagę wszystkie te aspekty, a jest to możliwe tylko dzięki ich znajomości. Ten ogólny człon stanowi podstawę do wprowadzenia już bardzo szczegółowych przedmiotów takich jak:

 • ochrona osób, mienia, obiektów;
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki;
 • zwalczanie terroryzmu;
 • pomoc przedmedyczna;
 • ochrona imprez masowych i wiele, wiele innych.

Zatem jak widzisz – program kształcenia na tym kierunku jest niezwykle rozbudowany, tak by dać maksymalnie rzetelną i rozbudowaną wiedzę. To ona powinna stanowić podstawę każdego przemyślanego działania specjalisty do spraw bezpieczeństwa państwa. Umiejętności abiturientów tego kierunku muszą także wykraczać poza sam trzon studiów. Od osób, które kończą te studia wymaga się wysoko rozwiniętych tzw. kompetencji miękkich, związanych z komunikacją i pracą w grupie. Oprócz tego, studenci bezpieczeństwa państwa mają do wyboru bardzo ciekawe specjalizacje, które będą kształcić ich kierunkowe i ścisłe umiejętności. Mogą oni wybierać spośród:

 • detektywistyki;
 • bezpieczeństwa kryzysowego;
 • organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym itd.

Uczelnie w Krakowie, które mają w swojej ofercie studia na kierunku bezpieczeństwo państwa zrobią wszystko, by przekazać swoim studentom najwyższej jakości kompetencje.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

bezpieczeństwo państwa studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Studia prawnicze w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo państwa możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzyletnie studia licencjackie. Studenci w trakcie ich trwania poznają podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa. Zwieńczeniem tego etapu nauki jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci otrzymują tytuł licencjata i mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe.

Drugi etap nauki obejmuje studia drugiego stopnia, które trwają z kolei dwa lata. Studenci w trakcie tego kształcenia znacznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Warto pamiętać, że jedynie ukończenie tego etapu nauki daje pełnię uprawnień, które mogą być rozwijane w przyszłej pracy zawodowej. Studenci po ukończeniu tych dwóch komplementarnych cyklów kształcenia uzyskują bardzo ważny tytuł magistra.


Co warto sprawdzić przed rozpoczęciem rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa stają się coraz bardziej popularne, jednak nie są to studia stworzone dla każdego. Każda osoba, która decyduje się na ich rozpoczęcie, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie są one łatwe i wiążą się także z posiadaniem pewnych predyspozycji. Zastanów się, czy odnajdujesz w sobie cechy takie jak:

 • zdolność do logicznego i analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • skupienie podczas wykonywania pracy;
 • dokładność;
 • zachowywanie zimnej krwi w sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli widzisz w sobie wszystkie te cechy, to możesz zacząć poważnie myśleć o studiach na kierunku bezpieczeństwo państwa. Oczywiście w trakcie ich trwania będziesz rozwijać wszystkie te kompetencje, ale to one powinny wynikać z twoich naturalnych predyspozycji do wykonywania tego zawodu. Zanim jednak wszystko to nastąpi, najpierw twoje nazwisko musi zasilić listy osób przyjętych na studia.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

W przypadku rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo państwa branych jest pod uwagę wiele przedmiotów maturalnych. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy przedmiotów, takich jak: język obcy nowożytni, język polski, WOS, geografia, czy historia. Zastanów się, które z nich będą dla ciebie najkorzystniejsze w przyszłości.

Być może swojej wiedzy nie ograniczasz do niezbędnego minimum. Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na studia dostaniesz się poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa pomyśl przykładowo o olimpiadach takich jak:

 • dowolna olimpiada językowa;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Ostatni etap rekrutacji to czas terminowego składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany twojego dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. Pamiętaj także, by terminowo uiścić wszystkie opłaty rekrutacyjne. Jeżeli pominiesz ten ważny etap, możesz w ogóle stracić szansę na rozpoczęcie edukacji na szeblu wyższym.

zasady rekrutacji na studia

 

bezpieczeństwo państwa studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Chyba właściwie każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, czy będzie miała szansę na dobre zatrudnienie w przyszłości. W przypadku studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa takie obawy są zupełnie bezpodstawne. Dzieje się tak dlatego, że abiturienci tego kierunku stanowią aktualnie jedną z najbardziej szanowanych grup zawodowych. Dziś właściwie w każdym sektorze gospodarczym potrzebni są specjaliści, którzy będą dbać o bezpieczeństwo na danym terenie – zarówno prywatnym, jak i publicznym. Abiturienci krakowskich uczelni znają zatrudnienie na stanowiskach specjalistów, którzy opracowują specjalne działania, których celem jest prewencja, ochrona, planowanie działań naprawczych, czy organizowanie pomocy w trakcie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych – od terroryzmu po kataklizmy.

Uczelnie w Krakowie kształcą jedynie najlepszych profesjonalistów, którzy z powodzeniem mogą zasilać wszelkie służby bezpieczeństwa państwa. Będą to przykładowo:

 • Wojsko;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • Policja;
 • Służba Więzienna;
 • czy Państwowa Straż Pożarna.

Możliwości zawodowego rozwoju jest naprawdę bardzo dużo. Abiturienci tego kierunku mogą prowadzić także różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, których celem jest uświadamianie społeczeństwa, jak ważne przestrzeganie jest różnego rodzaju zasad bezpieczeństwa. Oprócz tego dziś właściwie każde przedsiębiorstwo (a coraz częściej także osoby prywatne!) korzysta z usług profesjonalistów do spraw bezpieczeństwa państwa. To zatem idealna możliwość na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, która oferować będzie tego rodzaju usługi.


Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo państwa w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo państwa wymagają zaangażowania i pasji.

Paweł, student trzeciego roku, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że to studia dla mnie. Lubię wyzwania i skoki adrenaliny. Studia na tym kierunku dają mi poczucie, że bezpieczeństwo innych ludzi jest w moich rękach!

KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO W KRAKOWIE


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)