Makroekonomia

Makroekonomia

Makroekonomia

18.06.2021

Makroekonomia

Kierunki studiów takie jak ekonomia cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz je wybrać, musisz posiadać szereg predyspozycji. Można zaliczyć do nich między innymi – zdolność do logicznego myślenia oraz łatwość w nauce przedmiotów ścisłych. Uważasz, że to studia dobre dla ciebie? Przeanalizuj siatkę programową!

Makroekonomia to jeden z przedmiotów, z którym zetknie się niemal każdy student ekonomii. Celem zajęć z makroekonomii jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami makroekonomicznymi takimi jak: metody liczenia rocznego strumienia produkcji (PKB), równowagi ogólnej przy różnych poziomach wykorzystania czynników produkcji i w różnym stopniu zaangażowania państwa w gospodarkę, krótko i długookresowe czynniki wzrostu gospodarczego.

Każdy student między innymi potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do zdefiniowania i oceny czynników determinujących przebieg procesów gospodarczych, definiuje podstawowe pojęcia makroekonomiczne czy wyjaśnia związki zachodzące między zmiennymi makroekonomicznymi.

idź do kierunku EKONOMIA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)