Historia grafiki

Historia grafiki

Historia grafiki

18.06.2021

Historia grafiki

Studia na kierunku grafika mogą być ciekawym i inspirującym doświadczeniem dla osób, które chcą zadbać o swój talent artystyczny – jego szlifowanie, doskonalenie i rozwijanie. To umiejętności stanowią bowiem podstawowe narzędzie pracy każdego grafika. Sprawdź, jakie przedmioty pomogą ci je rozwinąć!

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z genezą grafiki artystycznej (Azja) i historią grafiki artystycznej w Europie do 1. połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych technik grafiki warsztatowej (oraz serigrafii i monotypii) w ujęciu chronologicznym.

Każdy student między innymi posiada poszerzoną i samodzielnie rozwijaną wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego grafiki warsztatowej dawnej i nowoczesnej (m. in. w zakresie chronologii poszczególnych technik graficznych i ich odmian, dorobku wybitnych artystów grafików i specyfiki graficznych środowisk artystycznych; w zakresie przemian dotyczących statusu grafiki i jej miejsca wśród innych dyscyplin plastycznych).

idź do kierunku GRAFIKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)