Grafika - Kraków

Grafika - Kraków

Grafika - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

grafika

Odkryj kierunek grafika w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Grafika studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Grafika w Krakowie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunku grafika, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje 27 miejsc (studia jednolite), a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 40 miejsc (studia I stopnia) w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Studenci kierunku grafika w Krakowie zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych i humanistycznych. Dowiedzą się więcej na temat historii sztuki, kulturoznawstwa, estetyki oraz nauk ogólnoplastycznych. Ponadto nauczą się zastosowania klasycznych i cyfrowych technik graficznych, a także poznają zasady tworzenia ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii, rysunku, czy filmu animowanego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych, biurach projektowych oraz w branży IT.

 

czytaj dalej wszystko o Grafika - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Informatyka i ekonometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Krakowie?

Studia na kierunku grafika zaliczamy do grona kierunków artystycznych. Oczywiście podstawą każdej rekrutacji są pozytywne wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości. Jednak w tym przypadku to zdecydowanie za mało. Wszystkie osoby, które marzą o tym, by studiować grafikę w Krakowie, muszą przystąpić do sprawdzianu wstępnego, którego celem jest określenie predyspozycji i umiejętności kandydatów.

Przegląd prac przygotowanych wcześniej, egzamin praktyczny oraz egzamin teoretyczny – jak widzisz, procedura rekrutacyjna ma bardzo rozbudowany charakter. Zatem swoje przygotowania rozpocznij już dziś.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.05.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2021
do 22.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
27
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
8
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku grafika (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 26)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (20.06.2021)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Studia artystyczne mają trochę odmienny harmonogram rekrutacji niż inne kierunki studiów. Jeżeli znajdują się one w kręgu twoich aspiracji, powinieneś się z nim bardzo dobrze zapoznać. Kandydaci najpierw rejestrują się na elektronicznych platformach wybranych przez siebie uczelni i na ogół pierwsza informacja, jaką otrzymują, jest związana z tym, czy zostali zakwalifikowani do autoprezentacji i egzaminów wstępnych, które odbywają się na ogół w połowie lipca. To przede wszystkim od nich zależy, czy kandydaci dostaną się na wymarzone studia w Krakowie na kierunku grafika.

Uczelnie w Krakowie – nawet w przypadku studiów artystycznych – bardzo często otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji, które umożliwiają zakwalifikowanie się tym kandydatom, którzy z różnych przyczyn nie dostali się na studia podczas rekrutacji lipcowej. Warto pamiętać jednak, że studia na kierunku grafika wymagają wielu predyspozycji i uzdolnień, a oczywiste jest, że nie są one posiadane przez wszystkich absolwentów szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne +

Terminowe dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych to bardzo ważny etap w życiu każdego kandydata na studia wyższe. Zaniedbanie tego sprawi, że osoba zakwalifikowana zostanie skreślona z listy studentów. By uniknąć tego losu, odpowiednio wcześnie zorientuj się, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Wymogi poszczególnych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, wszelkie konkretne informacje znajdziesz już na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju umowy.

Rekrutacja na studia na kierunku grafika może wiązać się także z odpowiednio wczesnym dostarczeniem teczki z portfolio kandydatów.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne na studiach artystycznych mogą być nieznacznie wyższe niż w przypadku innych kierunków. Wahają się one na ogół w przedziale od 100 do 150 zł, ponieważ mieści się w nich także opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego (i za udostępnione przez uczelnię materiały). Możesz ją dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że to bardzo ważny element rekrutacji, ponieważ dzięki takiej opłacie możesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapominaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia w Krakowie na kierunku grafika mają profil artystyczny. W praktyce oznacza to, że przyszli studenci muszą podejść do egzaminów wstępnych, dzięki którym zostaną określone ich predyspozycje i umiejętności artystyczne, a one są niezbędne w przypadku studiów na tym kierunku. Oczywiście możesz zdawać przedmioty, które znacznie ułatwią ci przyszłe studia i może się znaleźć wśród nich na przykład historia sztuki. Pamiętaj jednak o jak najlepszym przygotowaniu portfolio dokonań artystycznych. Być może będziesz musiał zaprezentować także swoje umiejętności z rysunku oraz projektowania przestrzennego. Szczegółowe informacje o wytycznych kwalifikacyjnych znajdziesz również na stronach wybranych przez siebie uczelni artystycznych.

Przelicznik punktów kwalifikacyjne +

Każda uczelnia samodzielnie ustala swój przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Rekrutacja na studia artystyczne związana jest jednak przede wszystkim z liczbą punktów, jaką kandydaci otrzymają podczas egzaminów wstępnych oraz oceny portfolio artystycznego. Przygotuj się do tego już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

Olimpiady oraz konkursy +

Studia w Krakowie na kierunku grafika zarezerwowane są przede wszystkim dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy mają wysoko rozwinięte zdolności artystyczne. Decydujące znaczenie w przypadku przyszłego kształcenia na tym kierunku ma to, jak dany kandydat wypadnie podczas oceny portfolio oraz egzaminów wstępnych. Olimpiady oraz konkursy nie mają na ogół aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku innych kierunków studiów. Kandydaci na studia artystyczne mogą ewentualnie wziąć pod uwagę Olimpiadę Artystyczną w sekcji plastyki.

Gdzie studiować na kierunku grafika w Krakowie?

Grafika studia w Krakowie - uczelnie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

Kierunki artystyczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki artystyczne niestacjonarne w Krakowie

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia  artystyczne na kierunku grafika w Krakowie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Każda z tych możliwości ma swoje plusy i minusy, więc zastanów się, która opcja będzie dla ciebie najkorzystniejsza. Studia dzienne mają charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia i jeżeli odbywane są na państwowej uczelni, to nie wiążą się one z uiszczaniem żadnych dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach, a mimo to chciałby rozwijać swoje umiejętności i kształcić się na studiach wyższych. W przypadku wyboru trybu niestacjonarnego musisz jedynie pamiętać, że większość materiału teoretycznego będziesz opanowywać we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Grafika od wielu lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych kierunków. Jak to się dzieje, skoro nie są to studia stworzone dla wszystkich absolwentów szkół średnich? Osoby, które decydują się na wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej, muszą dysponować szczególnym talentem plastycznym, bowiem to przede wszystkim on brany jest pod uwagę. Grafikę możemy uznać za jeden z najważniejszych działów sztuk plastycznych, który współcześnie coraz częściej wypiera klasyczne malarstwo oraz rzeźbę.

Grafika może mieć czysto artystyczną formę, jednak obejmuje ona także użytkową stronę codzienności. Dziś liczy się nie tylko funkcjonalność i czytelność plakatów, ulotek, opakowań, lecz także ich design i estetyka. Wszystkimi tymi elementami zajmują się właśnie graficy. Zatem jeżeli dysponujesz rozbudowanym talentem plastycznym, twój zmysł estetyczny jest bardzo rozwinięty, a do tego możesz powiedzieć o sobie, że jesteś kreatywny i chciałbyś przekuć pasję w fascynującą pracę, to studia na kierunku grafika są dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Krakowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Krakowie mają wiele atutów – prestiż, długa tradycja akademicka, wiele możliwości wyboru. Absolwenci szkół średnich bardzo często umieszczają w swoich planach na dalsze kształcenie właśnie to miasto. Poszczególne ośrodki akademickie przygotowują takie oferty, które będą najbardziej atrakcyjne. Podobnie dzieje się ze studiami na kierunku grafika. Możesz rozpocząć je zarówno na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak i na Uniwersytecie Pedagogicznym. Oprócz tego podstawowego kierunku możesz także wybierać spośród ofert, które nastawione są na wąskie kształcenie przyszłych grafików komputerowych. Takie propozycje przygotowały Wyższa Szkoła Europejska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, czy Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego.

 

4. Praca po studiach

Przyszli graficy nie powinni martwić się o możliwości zatrudnienia w przyszłości. Na utalentowanych profesjonalistów czekają agencje reklamowe i marketingowe, wydawnictwa, redakcje prasowe, ośrodki, zajmujące się promocją kultury, teatry, organizacje użytku publicznego. Rozwój kariery grafika zależy właściwie tylko i wyłącznie od jego własnych zainteresowań i chęci rozwoju. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi dbać o estetykę swoich produktów, czy ogóle marki. Zatem współcześnie pomoc kompetentnych grafików wydaje się niezbędna. W praktyce oznacza to, że na grafików czeka praca we właściwie każdym sektorze gospodarczym.

Graficy to także przede wszystkim artyści, którzy sami chcieliby decydować o tym, z kim i na jakich warunkach współpracują. Wtedy idealnym rozwiązaniem okazuje się prowadzenie własnej działalności gospodarczej, która specjalizuje się w wykonywaniu konkretnych usług graficznych. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo – studia w Krakowie na kierunku grafika to nie tylko rozwój pasji, lecz przede wszystkim szansa na rozwijającą pracę.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku grafika musi być tak rozplanowany, by umiejętności studentów rozwijać na wielu płaszczyznach. Nie od dziś wiadomo, że sam talent to zbyt mało. Trzeba o niego dbać i przede wszystkim nieustannie ćwiczyć swoje zdolności. Studentom zostaną dane takie szanse właśnie podczas zajęć i warsztatów praktycznych. Będą oni wtedy tworzyć i projektować własne prace pod okiem czujnych i gotowych do pomocy profesorów.

 

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Drugi bardzo ważny moduł nauczania obejmuje przedmioty teoretyczne. Studenci obligatoryjnie muszą uczestniczyć w tego typu zajęciach, tak by ich umiejętności osadzone były na stabilnych podstawach. Znajomość teorii to nie tylko świadectwo erudycji – to możliwości polemiki i własnych interpretacji przebrzmiałych nurtów i technik. Oznacza to, że studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach i wykładach jak:

 • historia i teoria sztuki;
 • historia projektowania graficznego;
 • liternictwo i typografia;
 • podstawy grafiki warsztatowej;
 • filozofia sztuki;
 • czy autopromocja i marketing sztuki.

 

Założenia programowe są dość rozległe, ale obejmują one i tak niezbędne podstawy teoretyczne, które powinien posiadać każdy profesjonalny grafik. Same umiejętności doskonałego projektowania nie wystarczą w przyszłej pracy. Kwalifikacje przyszłych absolwentów krakowskich uczelni powinny obejmować także szereg kompetencji miękkich związanych z komunikacją klientami. Warto jeszcze podkreślić, że zawód grafika wiąże się z rozwijaniem swoich umiejętności i wiedzy przez cały czas trwania aktywności zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia na kierunku Grafika w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Studia stacjonarne na kierunku grafika mają formę jednolitych studiów magisterskiej. To jeden z tych nielicznych kierunków, które możemy zaliczyć do tego wąskiego grona. Studenci nieprzerwanie kształcą się przez pięć lat i przygotowują się do obrony egzaminu dyplomowego, który oprócz części teoretycznej, wiąże się z prezentacją dorobku artystycznego. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to taki student otrzymuje tytuł magistra sztuki i może w pełni rozwijać swoją karierę zawodową.

Nauka na studiach pierwszego i drugiego stopnia jest możliwa wtedy, jeżeli osoby kształcące wybiorą niestacjonarny tok kształcenia. Wtedy studia licencjackie trwają trzy lata, a magisterskie dwa. Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia można już rozpoczynać pierwsze aktywności zawodowe, ponieważ posiada się tytuł licencjata sztuki. Warto jedynie pamiętać, że nie jest to wykształcenie kompletne. Można je dopełnić na studiach drugiego stopnia.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika w Krakowie?

Jeżeli rozważasz studia artysytczne w Krakowie na kierunku grafika, to zapewne masz świadomość, że nie są to studia, na których będą mogli się kształcić wszyscy absolwenci szkół średnich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, musisz już dziś odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy dysponujesz rozbudowanym talentem plastycznym?
 • Czy twoja wiedza o sztuce nie ogranicza się tylko do minimum?
 • Czy charakteryzuje cię kreatywność i nieszablonowość myślenia?
 • Czy marzysz o tym, by dzięki swoim pracom mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to oznacza to, że śmiało możesz pomyśleć o studiach na kierunku grafika.

 

Program studiów i przedmioty

Jednak same pozytywne odpowiedzi nie wystarczą, by znaleźć się na listach osób przyjętych. Już dzisiaj powinieneś zacząć przygotowania do rozbudowanej procedury rekrutacyjnej, która cię czeka. Oczywiście podstawą jest zdana matura, jednak w przypadku kierunków artystycznych nie ma ona aż tak istotnego znaczenia. Liczy się tylko to, że została zdana. Warto byś jednak pomyślał, czy są jakieś przedmioty, które później pomogą ci przejść drogę przez sprawdzian wstępny. Może byłaby to na przykład historia sztuki?
Procedura rekrutacyjna na kierunek grafika w Krakowie ma charakter trzyetapowego egzaminu wstępnego:

 • pierwszy etap obejmuje prezentację prac przygotowanych samodzielnie przez kandydata, przedstawia on swoje portfolio, w którym znajdują się różnego rodzaju dokonania artystyczne;
 • drugi etap ma formę egzaminu praktycznego, podczas którego kandydaci wykonują konkretne zadania związane z rysunkiem, malarstwem, czy kompozycją;
 • trzeci etap to czas sprawdzenia wiedzy teoretycznej z zakresu sztuki i kultury.

Tylko uzyskanie pozytywnych wyników na każdym z tych etapów może sprawić, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Ostatni element, o którym należy wspomnieć to terminowy czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.
 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku grafika w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku grafika w Krakowie?

Studia w Krakowie to nie tylko fantastycznie spędzony czas młodości, ale także prestiż i związane z nim gwarantowane zatrudnienie. Przyszli graficy odnajdą się we właściwie każdym sektorze gospodarczym, ponieważ współcześnie zwracamy coraz większą uwagę na estetykę plakatów, książek, ulotek, reklam, czy nawet z pozoru zwyczajnych afiszy. Każda firma, której zależy na stabilnym rozwoju i dotarciu do największego grona klientów, musi korzystać z usług profesjonalnych grafików, bowiem to oni dbają o stronę estetyczną dobrej reklamy. Absolwenci krakowskich uczelni mogą się zatem ubiegać o zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • agencje reklamowe i marketingowe;
 • biura projektowe;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • wydawnictwa i redakcje prasowe;
 • różnego rodzaju ośrodki kulturalne.

 

Graficy przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dzięki której będą mogli rozwijać swoje indywidualne plany artystyczne. Taki rozwój kariery daje poczucie stabilności, wynikające z własnego sterowania własną karierą, co w przypadku zawodów twórczych jest wyjątkowo ważne.

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia na kierunku grafika muszą wiązać się przede wszystkim z pasją.

Adam, student grafiki, mówi:

Odkąd tylko pamiętam, nie mogłem rozstać się z kartką i ołówkiem. Z pozoru niewinne ołówki zaczęły przekształcać się w coraz to bardziej odważne projekty. Studia na tym kierunku dają mi wszystko to, czego potrzebuję do pełni rozwoju!

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)