Grafika - Kraków

Grafika - Kraków

Studia na kierunku grafika w Krakowie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Informatyka i ekonometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria

24.06.2024

Grafika studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Grafika w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu grafika. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu technologii multimedialnych czy grafiki 3D. 

Grafika - Kraków
Studia na kierunku grafika w Krakowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Grafika to kierunek studiów, który opiera się na rozwijaniu umiejętności praktycznych i kreatywności. W trakcie nauki studenci uczą się technik w malarstwie, rysunku czy fotografii oraz poznają zasady tworzenia grafik 2D, 3D. Studia poza warstwą praktyczną przekazują też wiedzę na temat historii sztuki, czy aspektów współczesnej grafiki.

Doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na odnalezienie się zarówno w branży artystycznej jak i IT. Absolwenci grafiki mogą szukać pracy w agencjach reklamowych, wytwórniach gier komputerowych albo w wydawnictwach. Współcześnie duże zainteresowanie usługami grafików wyrażają firmy zajmujące się projektowaniem stron internetowych. Jako grafik będziesz miał też możliwość założenia własnej działalności zajmującej się grafiką użytkową.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Grafika Kraków - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku grafika w Krakowie można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). Próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UKEN wyniósł 29 punktów.

Gdzie studiować kierunek grafika w Krakowie

W Krakowie grafikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunku grafika, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje 38 miejsc (studia I stopnia) w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek grafika - uczelnie w Krakowie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Krakowie

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku grafika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego.  grafika Kraków - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kierunek grafika w Krakowie muszą wykazać się nie tylko odpowiednimi wynikami egzaminów maturalnych, ale także zdolnościami artystycznymi. Przyszli studenci powinni popracować nad swoim portfolio i przygotować się do egzaminu teoretycznego.

Grafika Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2024/2025 na kierunku grafika, muszą wziąć udział w dwuetapowej rekrutacji, która przewiduje przegląd prac kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną. dowiedz się więcej

Grafika Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - przedmioty maturalne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 na kierunek architektura wnętrz przewiduje obowiązkowy egzamin wstępny, który składa się z dwóch zadań: przeglądu prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej. dowiedz się więcej


 

Rekrutacja na grafikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku grafika w Krakowie

Studia na kierunku grafika w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Krakowie - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydział Grafiki) stacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Sztuki i Designu) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Grafika to kierunek, który kompleksowo przygotowuje młodych artystów do podjęcia samodzielnej pracy twórczej na różnorodnych płaszczyznach. Program tych studiów przewiduje liczne zajęcia poświęcone najbardziej znanym dziedzinom pokrewnym grafice. Studenci rozwijają swoje zdolności oraz wiedzę w zakresie m.in.: malarstwa, rysunku, projektowania, komiksu, fotografii, animacji czy gier komputerowych.

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Część przedmiotów na kierunku grafika pozwala studentom nie tylko poznać techniki oraz narzędzia stosowane w środowisku artystycznym, ale także funkcje sztuki oraz możliwe sposoby jej dystrybucji. Dzięki temu absolwenci grafiki bez problemu odnajdują się zarówno w tradycyjnych, jak i cyfrowych środowiskach artystycznych.

Oznacza to, że studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach i wykładach jak:

  • historia i teoria sztuki;
  • historia projektowania graficznego;
  • liternictwo i typografia;
  • podstawy grafiki warsztatowej;
  • filozofia sztuki;
  • czy autopromocja i marketing sztuki.

 

Nabywane umiejętności

Na studiach na kierunku grafika studenci rozwijają nie tylko swoje zdolności artystyczne, ale także uczą się obsługi profesjonalnych technik i technologii multimedialnych. Studenci biorą udział w zajęciach zarówno z tradycyjnych technik druku artystycznego, jak i nowoczesnych technik wizualizacyjnych i projektowych w opracowaniu o specjalistyczne oprogramowanie. Absolwenci grafiki w Katowicach mogą specjalizować się m.in. w: projektowaniu wizualnych elementów gier komputerowych, grafice multimedialnej i animacji 3D czy grafice reklamowej.

W trakcie praktycznych ćwiczeń studenci poznają różnorodne techniki plastyczne i artystyczne, a także stosują wszelkie środki ekspresji. Studia te pozwalają studentom na praktyczną naukę z zakresu np.: obrazowania, modelowania i kompozycji. Kompleksowe przygotowanie umożliwia studentom rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki. Uczestnicy zajęć poznają zarówno klasyczne techniki warsztatowe, jak i grafikę cyfrową czy technologie informacyjne.

Absolwenci grafiki przygotowani są m.in. do prowadzenia działalności artysty plastyka lub grafika projektanta i prowadzenia działalności twórczej. Graficy znajdą zatrudnienie np. w: agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach czy drukarniach. Kompetencje absolwentów grafiki cenione są także w muzeach, galeriach i instytucjach kultury. Specjaliści tej dziedziny mogą podjąć pracę w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej.

Polecane:

Ile trwają studia na kierunku grafika w Krakowie

Studia I stopnia na kierunku grafika w Krakowie trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie). Krakowskie uczelnie oferują także możliwość studiowania na studiach jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat.

Sprawdź

Grafika w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po grafice

Absolwenci tego kierunku biorą aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielny artysta grafik. Doświadczeni specjaliści mogą m.in. realizować wystawy indywidualne czy uczestniczyć w wystawach zbiorowych i konkursach. Graficy mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach czy studiach projektowych.

czytaj dalej jaka praca po grafice

Jak wygląda rekrutacja na grafikę w Krakowie

Grafika to kierunek, który pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki czy filozofii. Przyszli graficy nabywają umiejętności warsztatowe i artystyczne z grafiki oraz pokrewnych dziedzin, dzięki czemu mogą oni podejmować twórczość własną lub współpracę z innymi artystami.

Utalentowani absolwenci grafiki mogą swoje zdolności wykorzystać w zawodach kreacyjnych, które związane są np. z tworzeniem ilustracji i komiksów, storyboardingiem, fotografią, rysunkiem czy filmem animowanym.

Grafika - rekrutacja na uczelniach w Krakowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Krakowie

 

Ile osób na miejsce na grafikę w Krakowie

Grafika w Krakowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Krakowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie aplikowało 357 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 9 kandydatów, natomiast na Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie aplikowało 369 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 12 kandydatów.

 

Jakie progi na grafikę w Krakowie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 29 punktów.

czytaj dalej 

Ile kosztują studia na kierunku grafika w Krakowie

Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika Kraków studia i stopnia

Grafika Kraków studia ii stopnia

Grafika Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Kraków studia stacjonarne

Grafika w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki artystyczne niestacjonarne w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia na kierunku grafika muszą wiązać się przede wszystkim z pasją.

Adam, student grafiki, mówi:

Odkąd tylko pamiętam, nie mogłem rozstać się z kartką i ołówkiem. Z pozoru niewinne ołówki zaczęły przekształcać się w coraz to bardziej odważne projekty. Studia na tym kierunku dają mi wszystko to, czego potrzebuję do pełni rozwoju!

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia