Analiza matematyczna dla informatyków

Analiza matematyczna dla informatyków

Analiza matematyczna dla informatyków

18.06.2021

Analiza matematyczna dla informatyków

Informatyka to studia, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat znajdują się bowiem w czołówce najpopularniejszych kierunków. Jeśli chcesz je wybrać, sprawdź jakie przedmioty widnieją w siatce programowej. Dzięki temu dowiesz się, czy studia na kierunku informatyka odzwierciedlają twoje oczekiwania.

Analiza matematyczna dla informatyków to jeden z przedmiotów w siatce programowej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami analizy matematycznej oraz uporządkowanie wiedzy szkolnej w tym zakresie. W szczególności zapoznanie z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej.

Każdy student między innymi oblicza granice ciągów i funkcji, stosuje podstawowe wzory do obliczania pochodnych, wyznacza przedziały monotoniczności funkcji i jej ekstrema, stosuje podstawowe wzory i techniki całkowania do obliczania całek nieoznaczonych, rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzeby dalszego kształcenia, potrafi w sposób zrozumiały przedstawić rozumowanie matematyczne oraz potrafi odnieść pojęcia matematyczne do życia codziennego i zastosowań informatycznych.

idź do kierunku INFORMATYKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)