Hydrobiologia

Hydrobiologia

Hydrobiologia

18.06.2021

Hydrobiologia

Studia na kierunku ochrona środowiska dziś oznaczają znacznie więcej niż kilkanaście lat temu. Obecnie są bowiem potrzebni specjaliści, którzy będą wiedzieli, jakie działania wdrożyć, by uratować naszą planetę przed ostateczną degradacją. Jeśli chcesz być jednym z tych specjalistów, dowiedz się jakie przedmioty na kierunku ochrona środowiska czekają.

Z przedmiotem takim jak hydrobiologia zetknie się wielu studentów ochrony środowiska. Studenci podczas zajęć poznają zagadnienia takie jak zakres hydrobiologii, chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja, organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka czy zespoły organizmów wodnych.

Każdy student ponadto rozumie relacje pomiędzy organizmami i miedzy organizmami a środowiskiem wodnym i ich wpływ na różnorodność biologiczną, potrafi zestawiać i interpretować dane empiryczne dotyczące biocenoz różnych środowisk wodnych oraz prowadzi zespołowe eksperymenty z zakresu ekologii wód i przeprowadza statystyczną analizę ich rezultatów.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)