Botanika

18.06.2021

Botanika

Wybierz studia na kierunku ochrona środowiska, jeśli kwestie związane z ekologią nie są ci obce. Podczas wszystkich semestrów kształcenia dostaniesz bowiem unikatową szansę, by swoją pasję przekuć w rzeczywiste wykształcenie, które przyniesie ci pracę w przyszłości. Sprawdź, jakie przedmioty na ciebie będą czekały w siatce programowej.

Studenci zetkną się z przedmiotem takim jak botanika.Prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do roślin (sinice, glony eukariotyczne, rośliny lądowe, grzybopodobne protisty oraz grzyby sensu stricto).

Dzięki temu przedmiotowi każdy student między innymi charakteryzuje poznane grupy glonów, grzybów, organizmów grzybopodobnych i roślin pod względem liczby gatunków, trybu życia, budowy anatomicznej i morfologicznej oraz rozpoznaje przedstawicieli tych grup oraz pisuje zależności filogenetyczne między poznanymi grupami organizmów i charakteryzuje główne czynniki środowiska, które w toku ewolucji kształtowały ich różnorodność.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)