Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki

18.06.2021

Wprowadzenie do pedagogiki

Pedagogika to stosunkowo młoda nauka. Procesy wychowawcze jednak od zawsze stanowią ważny element kształtowania się osobowości człowieka. Jeśli i ty chcesz się tym zajmować zawodowo, wybierz studia na kierunku pedagogika. Dowiedz się jednak odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej! Dzięki temu nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

Z przedmiotem takim jak wprowadzenie do pedagogiki zetknie się niemal każdy student. Obejmuje on kształcenie w zakresie pojęć i systemów pedagogicznych, w szczególności służy: wykształceniu kompetencji rozumienia istoty nauki (wiedzy naukowej), ze szczególnym uwzględnieniem problemów humanistyki; rozumienia podstawowych pojęć pedagogicznych, analizy doktryn pedagogicznych; umiejętności używania języka różnych koncepcji wychowania do opisu rzeczywistości edukacyjnej.

Każdy student oprócz tego ma a elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz zna najważniejsze tradycyjne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne uwarunkowania.

idź do kierunku PEDAGOGIKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)