Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania

18.06.2021

Teoretyczne podstawy wychowania

Studia na kierunku pedagogika powinny być wybierane przede wszystkim przez ludzi z pasją. Cechy, które muszą zatem towarzyszyć każdemu studentowi pedagogiki to pasja, zaangażowanie czy czerpanie radości z pracy z dziećmi. Zastanów się, czy dostrzegasz je u siebie i podejmij odpowiednią decyzję. Sprawdź również przedmioty w siatce programowej!

Teoretyczne podstawy wychowania to jeden z przykładowych przedmiotów. Jego naczelnym celem jest zdobycie wiedzy przez studenta na temat miejsca teorii wychowania w naukach pedagogicznych/w naukach o wychowaniu, przedmiot badań, funkcji teorii wychowania, sylwetek znanych wychowawców i metod ich pracy, poznanie orientacji badawczych w obrębie teorii wychowania.

Każdy student dzięki temu przedmiotowi między innymi potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

idź do kierunku PEDAGOGIKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)